Pårørendesamarbeid

En tverrfaglig konferanse om samarbeid og støtte.

I helsevesenet står man ofte i vanskelige situasjoner med syke og deres familier. For mange helsepersonell kan dette være sårbart å snakke om, for det handler om hvordan de gjør jobben sin. Et godt samarbeid med pårørende er avgjørende for totalbehandlingen. Konferansen tar opp mange aktuelle problemstillinger, og vil kunne gi mye inspirasjon og læring. Dag 2 er delt i parallellene A) rus og B) eldre.

Konferansen er avlyst.

 • 03 - 04 februar 2020
 • Scandic Solli, Oslo, Norge
 • Åpning av konferansen

  Pårørendealliansen åpner konferansen og vil blant annet presentere en undersøkelse som ser nærmere på pårørendes opplevelser rundt om i norske kommuner.

 • Partnerskap mellom frivillige og kommune

  Partnerskapet mellom Oslo kommune og Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret) bidrar til et mer systematisk samarbeid med pårørende i helse- og omsorgstjenestene i Oslo. Dette er samskaping i praksis. PIO-senteret vil sammen med psykolog Anne Kari Hoel fra kommunen presentere arbeidet.

 • Pasientenes helsetjeneste? Eller helsetjenestens pasienter?

  – Vi skal strekke oss langt for at helsetjenesten oppleves som én helsetjeneste. Pasienten skal ikke merke hvem som eier, drifter og betaler, fastslår helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune. Hvordan vil pårørende kommunene i Agder dra nytte av samarbeidet mellom regionens 30 kommuner og Sørlandet sykehus? Sikrer dette bedre helsetjenester?

 • Betraktninger om sorg

  Hvordan kan det komme noe verdifullt ut fra et tragisk tap? Hvordan kan det meningsløse også gi opphav til noe meningsfylt? Hvordan er det mulig å leve et godt liv, selv om det også rommer smertefulle tap? Hun er forsker, har skrevet bok om temaene, og har personlige erfaringer hun vil fortelle om.

  • 03 februar

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj

 • Klager kan være gull verdt

  De 16 pasient- og brukerombudene i landet ønsker seg flere klagesaker fra kommunene. Ombudene sliter med å bli kjent i kommunene. Der får dessverre personalet oftere munnkurv. Det blir oppfattet som illojalt å ta kontakt. Slik er det noe mindre av på sykehusene. Der skjønner man oftere at klager kan være gull verdt for forbedringsarbeidet.

 • Slik støtter man barn i krise

  De er spesielt opptatt av at barn som pårørende blir fanget opp og ivaretatt i alle ledd. – Det må være en refleks som er så innarbeidet at man alltid etterspør barn og barnas situasjon. Rådgiverne forklarer at barn trenger hjelp til å forstå både hva som skjer og hvordan det vil påvirke familien, de skal slippe å gå alene med bekymringer og fantasier.

 • - Familien må involveres

  De pårørende har enorm betydning for den psykiske helsen. Når familien ikke involveres, blir utbyttet av behandlingen dårligere og risikoen øker for at de pårørende blir sykmeldt på grunn av stressbelastninger. Familiearbeid er en av de viktigste og best dokumenterte behandlingstilnærmingene vi har ved alvorlige psykiske lidelser. Den anerkjente psykologen Trond Haukedal tar for seg pårørendes betydning, men kommer også inn på norsk helsepolitikk i sitt innlegg.

  Dag 2

  • 04 februar

  • 09:00 - 13:00

  Paralleller rettet mot A) rusomsorg, B) eldreomsorg

 • A1 - Kommunen berget livet vårt

  Sønnen Kai Knutsen Sivertsen var tung narkoman og levde på gata. Så tok han mot til seg og ringte mamma Janne. Han ville ha hjelp. – Vi møtte på de riktige personene i Ålesund kommune. Kommunen har fått pris for måten den tar vare på pårørende til personer med rus og psykiske utfordringer. Vi har invitert mor og sønn til å komme og fortelle om suksessfaktorene.

   

  Slik etablerte Ålesund erfaringsbasert kompetanse i rusomsorgen, og dette er de foreløpige erfaringer

  Avdelingsleder Anne-Marie Aasen forklarer hvordan kommunen gikk frem for å etablerte erfaringsbasert kompetanse i virksomheten både på individ og på systemnivå. Hun forklarer hvordan man organiserer dette arbeidet, og hva erfaringene så langt er.

 • A2 - Samtaler er gull verdt

  NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge har startet flere samtalegrupper i Bodø. Blant annet en for mødre som har voksne barn med diagnosen schizofreni. Det finnes en fedregruppe, samt to andre mødregrupper, for etterlatte, pårørende til rusavhengige og til mennesker med psykiske lidelser. Målet har vært ikke bare å gi støtte til foreldre som trenger det, men også bidra til mer åpenhet. Hva er erfaringene, så langt? Kan tiltaket ha overføringsverdi for andre grupper pårørende?

 • A3 - Den tøffe avgjørelsen

  Etter en 15 år lang kamp hvor familien prøvde alt som kunne prøves for å hjelpe, måtte de tvinge seg selv til å slutte å hjelpe den rusmisbrukende broren og sønnen med alt stort og smått. Det ble et vendepunkt. Det berget ikke bare familien, men førte også til endring hos han som satt fast i misbruk.

 • A4 - Mitt liv og min familie, før og etter rusen

  Merethe «Karma» Lindstad har med seg en sterk, personlig historie. Foredragsholderen og standup-komikeren vil bidra til å kaste lys over noen av de forhold som gjorde at hennes rusmisbruket tok over. Hvordan påvirket det henne og resten av familien, både før og etter årene med rusmisbruk? Hva kan vi lære, både som helsepersonell og pårørende?

 • B1 - Kurser pårørende til alvorlig syke

  På tvers av kommunegrenser har man i Trøndelag gjennom en årrekke jobbet med prosjektet «Pårørendekurs for alvorlig syke». Har prosjektet overføringsverdi til andre, mindre kommuner? Hvilken effekt har kursene hatt?

 • B2 - Aktivitetsvenn for personer med demens

  Over 77 000 personer i Norge har demens, og i løpet av de neste tiårene vil andelen trolig dobles. Når man får demens kan personen selv eller pårørende oppleve at enkelte aktiviteter kan bli vanskeligere å gjøre alene. En aktivitetsvenn er en frivillig som med kurs og veiledning kobles sammen med en som har demens, på bakgrunn av felles interesser. Aktivitetsvenn er et tilbud utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen og drives i samarbeid med 220 kommuner.

  • 04 februar

  • 10:30 - 11:15

  B3 - Forebyggende hjemmebesøk: viktig ressurs for den eldre - men hva med pårørende?

  Forebyggende hjemmebesøk er et tjenestetilbud for å støtte eldres evne til å bo hjemme. I dag har ca 30 prosent av norske kommuner denne tjenesten, men regjeringen oppfordrer alle norske kommuner til å innføre forebyggende hjemmebesøk. Det er viktig at både eldre og deres pårørende kjenner til denne tjenesten og hva den kan bidra med. Med utgangspunkt i forskning gjort i en kommune som tilbyr langtidsoppfølging med årlige forebyggende hjemmebesøk vil det bli presentert resultater av spesiell relevans for pårørende, og drøftet ulike aspekter knyttet til samarbeid med pårørende.

 • B4 - Strengt nødvendig livsglede

  Folkehelseorganisasjonen «Livsglede for eldre» har utarbeidet en verktøykasse for å gi eldre en god og meningsfull hverdag. Hvordan kan frivillige organisasjoner, pårørende og fagfolk spille hverandre gode i samarbeidet rundt eldres livsglede?

 • B5 - Da far ble en helt annen

  En pårørendes erfaring om å miste et nært og kjært familiemedlem til demens. Manglende dømmekraft og personlighetsendringer er noen av de mange symptomer. Disse kan være usynlige for andre, men svært så belastende for pårørende. Hva kan vi lære av erfaringene?

  • 04 februar

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj

Andre relevante konferanser

Konferansier for dagene:

Som 12-åring lovet Ingrid Bruun (25) seg selv at hun aldri skulle bli eldre enn 16. I en alder av 17 prøvde hun seg på sitt fjerde selvmordsforsøk – men døden var ikke noe for henne. Det er hun takknemlig for i dag. Ingrid Bruun har jobbet som foredragsholder siden 2012, og er allerede en anerkjent person på scenen. Med humor, selvironi ufarliggjør hun tabubelagte temaer om og rundt psykisk helse. I dag jobber hun som daglig leder & foredragsholder for Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse (livshelse.no).

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. november:kr. 2600kr. 3250
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. november:kr. 3300kr. 4125
  Ideelle organisasjoner får 40% rabatt på deltakeravgiften.*
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1245kr. 1450
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2680kr. 3145
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 983kr. 1110

  * For å få 40% rabatt må du skrive følgende i merknadsfeltet: "Tilhører ideell organisasjon". Dette kontrolleres og behandles manuelt før fakturering.