Prosjektlederdagene

To dagers vaksinasjonsprogram, for alle som er prosjektleder, men utdannet som noe helt annet!

Ofte er det dyktige fagpersoner som havner i rollen som prosjektleder. Rollen er imidlertid de færreste forberedt på, og prosjektledelse er i seg selv et eget fag. Hvordan gjøre det beste ut av en prosjektlederrolle, hva er nøkkelen til suksess og hvordan går man frem for å forankre, planlegge, gjennomføre og evaluere, prosjektet?

 • 08 - 09 april 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 08 april

  • 11:00 - 11:15

  Åpning av prosjektlederdagene

  Velkommen til to dager med målsetting om å gi noen verktøy og nøkler for å ta tak i rollen som prosjektleder. Dag 1, handler om prosjektlederrollen, og dag 2 tar for seg oppstart, gjennomføring, og avslutning av prosjektet. Vel møtt til lærerike dager.

  • 08 april

  • 11:15 - 12:00

  Alle har et prosjekt på gang

  Vi lever i prosjektenes tid. Prosjekter startes, og prosjektledere innhentes. Hva er et prosjekt, og hvilke oppgaver i organisasjonen egner seg for et slik måte å arbeide på?

 • Hjelp jeg er blitt prosjektleder!

  Mange svarer ja når de blir spurt om å være prosjektleder. Vet du hva du svarer ja til? Hva venter deg der ute? Er du mentalt forberedt? Her får du praktiske tips om hva som er viktig å tenke på og spørre om før du svarer ja.

 • Kampen om de rette medarbeiderne

  Det viser seg at det første vi tenker på når vi skal velge prosjektmedarbeidere er faglighet og tilgjengelighet, tenker vi nok på menneskelighet og omgjengelighet? Svært ofte får du ikke velge, du blir tildelt ressurser.

  Diversity Icebreaker – en metode for å bli kjent med dem du skal lede og jobbe sammen med. Hvem er med i prosjektgruppen min? Hvilken oppfatning har jeg av de andre, hvordan vil vi kommunisere, ta beslutninger og ta vare på hverandre? En praktisk øvelse i det å være klar for å jobbe sammen.

   

  • 08 april

  • 15:45 - 16:30

  Samspillet i prosjektorganisasjonen

  Prosjekter kan defineres som midlertidige (i stedet for permanente) organisasjoner, sosiale systemer eller arbeidsfellesskap som utgjøres av et team innenfor eller på tvers av organisasjoner, for å utføre bestemte oppgaver innenfor en gitt tidsramme. Hvordan sikrer vi godt samspill og gode samarbeidsrutiner I prosjektorganisasjonen?

  Oppsummering og avslutning

  Dag 2

  • 09 april

  • 09:00 - 09:45

  Prosjektoppstart – du har ikke tid til å ha det travelt!

  Prosjektleder for første gang, eller er det på`n igjen med nytt prosjekt, samtidig som du avslutter prosjektet du holder på med? Hvordan har dere tenkt å gå i gang? All erfaring tilsier at de som får mye problemer underveis har brukt for liten tid og oppmerksomhet i starten. Her for tips om hvordan du skal starte riktig.

  • 09 april

  • 10:00 - 11:30

  Hoppsann slik ble det - Hva er et vellykket prosjekt?

  «Hoppsan, slik ble det, sa en ung prosjektleder da han innså at prosjektet ikke munnet ut i noe som helst. Prosjektrammen var med av typen, kan ikke du se på dette?

  Et vellykket prosjekt bygger på at riktig alternativ er valgt, at det blir levert uten sløsing, med god kvalitet og at det får en langvarig nytte effekt. Skal du få dette til må det være helt tydelig hvorfor vi skal gjøre dette og hva vi skal levere fra oss. De viktigste interessenter må identifiseres og prioriteres. Prosjektets effekt- og resultat mål må være tydelige. Hvordan skal vi lage smarte mål?

  • 09 april

  • 11:50 - 12:50

  Hjelp enda flere prosjekter – Prosjektgjennomføring i organisasjoner med flere prosjekter og mye annet på gang.

  Selv om starten er bra, og du får full oppmerksomhet og masse lovord om at dette skal nok gå bra, du som er så flink, så hver på vakt. Det er ikke bare ditt prosjekt som er viktig. Har en ikke oversikt, er det lett å gå i veien for hverandre. Her få du gode råd om hvordan du skal styre det daglige prosjektarbeidet og få den oppmerksomheten du må ha.

  • 09 april

  • 13:45 - 14:45

  Er vi ved veis ende? en vellykket prosjekt-avslutning

  Det er viktig å ha nok tid og ressurser til å avslutte skikkelig. Alle må stå løpet ut. Flere av deltakerne kan være  på vei inn i andre oppgaver. Her får du sjekkliste for prosjektavslutning og hvordan du kan forsikre deg om at «hva vi har lært i dette prosjektet» videreføres til resten av din arbeidsplass.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15.januar:kr. 3500kr. 4375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15.januar:kr. 4100kr. 5125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168