Psykisk helse i barnehagen

Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering

 • 06 - 07 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Livsmestring og helsefremmende arbeid i barnehagen - Hvordan hjelper vi barn til å mestre hverdagen og livet?

  Psykisk helse og livsmestring i barnehagen er tidsaktuelle temaer. Åpningsforedraget vil sette livsmestring og helsefremmede arbeid i barnehagen i et relasjonelt perspektiv, der mestringsstrategier utvikles og trenes i relasjoner med trygge voksne.

 • Ser du tegnene på overgrep og omsorgssvikt?

  Knut er fire år og går i barnehagen. Han var tidligere blid og glad, men er nå tilbaketrukket, og har begynt å tisse på seg daglig. Som barnehagelærer er du urolig over adferdsendringen. Kan det være tegn på overgrep og omsorgssvikt? Hva er tegnene du skal se etter?

  • 06 mai

  • 13:00 - 14:00

  Barnehagekonferansens lunsj

 • Du kan være den ene

  Én som bryr seg kan være nok. Mange barn og unge strever av ulike årsaker i hverdagen, uten at voksne virker å vite om det eller bry seg. Sannheten er at mange av oss både ser- og iblant kjenner på en urolig magefølelse når vi møter det søkende blikket til det stille barnet som alltid går alene, eller urokråka som virker å gjøre hva som helst for å få en voksens oppmerksomhet. Vi registrerer det og synes det er synd. Likevel trekker vi på skuldrene og tenker at det ikke er noe vi kan gjøre. Det kan være fordi vi er redde for å blande oss for mye, eller fordi vi rett og slett ikke vet hvor lite som skal til for å utgjøre en stor forskjell.

 • Tidlig innsats for de utsatte

  Tidlige atferdsproblemer hos barn er en av de viktigste årsakene til senere psykiske vansker, frafall i skolen, kriminalitet og marginalisering på arbeidsmarkedet. Forsker Truls Tømmerås vil snakke om barns psykiske helse og om forebygging, med utgangspunkt i TIBIR, og med barnehagen som forebyggende arena.

 • Samarbeid på tvers - alle vil, men...

  Hva skjer når lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring inviteres sammen for å dele praksis, kunnskaper og erfaringer fra opplæring av barn og unge gjennom hele opplæringsløpet? Pilotprosjekt for utprøving av profesjonsnettverk. Tønsberg, Nøtterøy og Re kommune rekrutterte lærere til tre profesjonsnettverk.

  Dag 2

 • Om barns psykiske helse

  Alle tjenester i oppvekstsektoren har ansvar for å ivareta barns psykiske helse. Hvilke arbeidsmodeller må vi ha i kommuner, og i spesialisttjenestene? Hvordan sikre barns emosjonelle behov, at de blir sett og  forstått, og at deres stemme høres på alle arena der barn er? Barn trenger at vi tar i bruk den kunnskapen vi har for at de skal kunne bygge en god psykisk helse. Generalsekretær Randi Talseth i organisasjonen Voksne for barn snakker om hvordan man best jobber helhetlig med barns psykiske helse.

 • Hverdagslykke: Hvordan unngå syv feilgrep i moderne barneoppdragelse og utdanning?

  Hvorfor har ikke barna det bedre, nå som vi har det så bra? Livsnødvendige kvaliteter i den tradisjonelle barndommen er i ferd med å gå tapt. Dette har direkte konsekvenser for barns psykiske og fysiske helse. – Vi har et utdatert læringssyn, og har skapt et oppvekstmiljø som gjør barn stressa og ulykkelige, mener forfatter, pedagog og terapeut Anne Nielsen. Hun tar et skarpt oppgjør med systemfeilene. Samtidig har hun håp, og ser løsninger.

 • Kunsten å møte en bjørn

  Hun opplevde at hennes egen sønn ble mobbet i barnehagen, og har skrevet en prisbelønnet bok om dette. Den er ment som en inngangsport til mer åpenhet og samtaler om mobbing blant de minste. – Alle fortjener en god hverdag og barndom, og det er de voksne som må sette kulturen. Det er de som må skape et inkluderende og godt miljø blant barna. Et miljø som omfavner ulikheter, som utjevner sosiale skiller og som legger til rette for gode vennskap.

 • - Hva er det motsatte av mobbing?

  Siri Abrahamsen var lei det store mobbefokuset i skolen og mediene. I stedet retter hun søkelyset mot å positivitet og hvordan vi kan glede hverandre. «Hva om alle barn visste at de har mulighet til å gjøre andre godt og glade? Hva om det ble kult å være gledesspreder og inkluderingsansvarlig?» spør Siri Abrahamsen. Hun reiser landet rundt og snakker om gleding.

 • «Back to Basics» med kamplek og klatring

  Hvordan, og hvorfor kan barnehagen være en arena for barns naturlige utfoldelse innen kamplek og klatring?
  Å sloss og klatre i trær bør være en naturlig del av barns lek og fysiske utfoldelse. Aktivitetene er særlig egna for å stimulere barns fysiske basisferdigheter, og alle inneholder elementer av spenning, uforutsigbarhet og «kaos».

  • 07 mai

  • 13:00 - 14:00

  Barnehagekonferansens lunsj

 • Avslutning barnehagekonferansen - barnas tid

  I dette foredraget tar Godi Keller for seg hva som er den rette tiden for hva i barns oppvekst. Hvorfor er tilsynelatende omveier ofte de korteste veiene i oppdragelsen? Pedagog og forfatter Godi Keller er kjent i store deler av Europa for sine innsiktsfulle, engasjerte og humoristiske foredrag om barn og oppdragelse. Han er kjent fra en rekke morgenkåserier i P2. Sagt om Godi Keller etter foredrag:

  «For en herlig og klok og morsom fyr! Takk for muligheten til å høre på ham.»

  «Jeg håper så mange som mulig får se hvor fantastisk han er i filmen Pøbler.»

  «Mine stemme går til Godi – en gudebenådet pedagog og storyteller!»

Statsviter, musiker, webutvikler og rektorsønn Johann Aarstein loser oss gjennom to dager med psykisk helse i barnehagen.

Godkjent som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen, Utdanningsforbundet.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 21. des.:kr. 1980kr. 2475
  Deltakeravgift ved påmelding etter 21. des.:kr. 2700kr. 3375
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager:kr. 1173kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168