Psykisk helse i skolen – Bodø

En dagskonferanse full av tips og ideer for alle som arbeider med elever som sliter

 • 06 mai 2019
 • Thon Hotel Nordlys, Moloveien, Bodø, Norge
Påmelding
 • Åpning av psykisk helse i skolen - Bodø

  Utdanningssjef i Bodø kommune, Tore Tverbakk, åpner konferansen og ønsker velkommen til dagens program.

  • 09:00 - 09:45

  Psykisk helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv

  Vi starter konferansen med å stille de store spørsmålene: Hvorfor er elevens psykisk helse et relevant tema for skolen? Hva forstår vi egentlig med psykisk helse når det kommer til utdanning? Hvordan lykkes med å utvikle en helsefremmende skole?

 • Å bygge psykisk helse for skoleelever

  Hvilke mestringsstrategier, friskfaktorer og ferdigheter trenger ungdom for å være best rustet i møte med de muligheter og utfordringer livet byr på? Hvordan skal man som voksen møte ungdom som trenger å oppleve motivasjon og mestring for å nå sine mål? Hvordan skape de gode samtalene med ungdom? Mia Börjesson er en av Sveriges beste foredragsholdere på kommunikasjon med ungdom.
 • Kommunikasjon og forebyggende arbeid gjennom sosiale medier

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på døra til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere?  Utekontakten i Oppegård har hatt et bevisst forholdt til hvordan de benytter sosiale medier i det forebyggende arbeidet. Her deler de sine beste tips om strategi, kanalvalg og om hvordan de benytter de ulike mediene som arbeidsredskap.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsjpause.

  • 12:30 - 13:00

  Frisk satsing i Bodø kommune

  Etter et vellykket prosjekt i samarbeid med Nordlandsforskning, ansatte Bodø kommune 6 psykiske helserådgivere, som skal arbeide utelukkende med psykisk helse innen oppvekst. Hva har de lært, hvordan gikk de fram, og hvordan bygger de broer mellom etater og fagprofesjoner på tvers av sektorene?

 • Lærer-elev- relasjoner og den store betydningen av de små ting

  Skolegang utgjør en vesentlig del av ungdommers hverdagsliv og relasjonen mellom lærere og elever står sentralt . Lærer-elev-relasjoner har betydning for  både motivasjon , læring , elevers psykiske helse og frafall fra skolen. Hvordan utvikles positive lærer-elev-relasjoner ? Hvordan kan de små relasjonelle tingene få stor betydning for elevene i skolehverdagen?

 • Mestring på timeplanen !

  De skal være flinke, vakre og spreke. De har skyhøye forventninger til seg selv samtidig som selvbildet er på bånn. Undervisning om livsmestring og psykisk helse er på tur i skolen, men i hvordan form? Bør det være et eget fag, eller bør undervisningen inn i alle fag? Her får vi et praktisk innlegg om hvordan implementeringen bør gjøres for å sikre et godt tilbud.

Vi arrangerer også dagskonferanser med samme tema på følgende steder:

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding tre måneder før konferansedato: kr. 1640 kr. 2050
  Deltakeravgift ved senere påmelding: kr. 1980 kr. 2475
  Følgende tilkommer prisen:
  Obligatorisk dagpakke: kr. 641 kr. 750
  Trenger du overnatting?
  Pris for overnatting fra dagen før: kr. 1188 kr. 1345