Psykisk helse i skolen – Oslo

En konferanse for alle som arbeider med elever som sliter

 • 07 mai 2019
 • Thon Conference, Universitetsgata, Oslo, Norge
Påmelding
 • Åpning av psykisk helse i skolen - Oslo

  Direktør for Osloskolen, Kari Andreassen,  åpner konferansen og ønsker velkommen til dagens program.

  • 09:00 - 09:45

  Psykisk helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv

  Vi starter konferansen med å stille de store spørsmålene: Hvorfor er elevens psykisk helse et relevant tema for skolen? Hva forstår vi egentlig med psykisk helse når det kommer til utdanning? Hvordan lykkes med å utvikle en helsefremmende skole?

 • Å bygge psykisk helse for skoleelever

  Hvilke mestringsstrategier, friskfaktorer og ferdigheter trenger ungdom for å være best rustet i møte med de muligheter og utfordringer livet byr på? Hvordan skal man som voksen møte ungdom som trenger å oppleve motivasjon og mestring for å nå sine mål? Hvordan skape de gode samtalene med ungdom? Mia Börjesson er en av Sveriges beste foredragsholdere på kommunikasjon med ungdom.
 • Kommunikasjon og forebyggende arbeid gjennom sosiale medier.

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på døra til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere?  Utekontakten i Oppegård har hatt et bevisst forholdt til hvordan de benytter sosiale medier i det forebyggende arbeidet. Her deler de sine beste tips om strategi, kanalvalg og om hvordan de benytter de ulike mediene som arbeidsredskap.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsjpause.

 • Lærer-elev- relasjoner og den store betydningen av de små ting.

  Skolegang utgjør en vesentlig del av ungdommers hverdagsliv og relasjonen mellom lærere og elever står sentralt . Lærer-elev-relasjoner har betydning for  både motivasjon , læring , elevers psykiske helse og frafall fra skolen. Hvordan utvikles positive lærer-elev-relasjoner ? Hvordan kan de små relasjonelle tingene få stor betydning for elevene i skolehverdagen?

 • Livsmestring i skolen - Hvordan hjelper vi barn til å mestre hverdagen og livet?

  I den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre skole og relasjoner bedre her og nå. Foreleser vil sette livsmestring i et relasjonelt perspektiv, der hun presenterer mestringsstrategier som utvikles og trenes i relasjoner med trygge lærere, som en del av klasseledelse og det å være lærer og medmenneske, på tvers av fagene.

 • Nærværsarbeid - fra brannslukking til forebygging

  Som et svar på økende bekymringsfullt fravær, satte PPT Oslo i gang arbeidet med nærværsmodellen og nærværsteam. Målsettingen er å bistå til at Osloskolen blir trygg og ivaretakende, at elev-nærværet øker, og at alle arbeider sammen mot samme mål.  Hvordan har de gått frem og hva har de lært på veien?

  • 14:45 - 15:00

  Sårbare unge og læring - en traumesensitiv tilnærmingsmodell

  Noen barn har ekstra utfordringer og ekstra behov for oppfølging – gjennom samarbeid med RVTS og Joshua McNeill har Osloskolen utviklet prosjektet «sårbare unge og læring». Tenkingen bygger på traumesensitiv tilnæring.

 • Finner skolelysten igjen med Skoleresept.

  Skoleresept er et prosjekt som bygger bro mellom skole og behandlingsinstanser, og hjelper skolen med å tilrettelegge undervisningen for elevene. Hvordan kan man systematisere og organisere innsatsen for de som sliter, slik at alle drar i samme retning?

Vi arrangerer dagskonferanser med samme tema flere steder i landet:

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding tre måneder før konferansedato: kr. 1640 kr. 2050
  Deltakeravgift ved senere påmelding: kr. 1980 kr. 2475
  Følgende tilkommer prisen:
  Obligatorisk dagpakke: kr. 594 kr. 695
  Trenger du overnatting?
  Pris for overnatting fra dagen før: kr. 1416 kr. 1595