Psykisk helse i skolen – Oslo

En konferanse for alle som arbeider med elever som sliter

 • 07 mai 2019
 • Thon Conference, Universitetsgata, Oslo, Norge
Påmelding
 • Åpning av psykisk helse i skolen - Oslo

  Direktør for Osloskolen, Kari Andreassen,  åpner konferansen og ønsker velkommen til dagens program.

 • Psykisk helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv

  Vi starter konferansen med å stille de store spørsmålene: Hvorfor er elevens psykiske helse et relevant tema for skolen? Hva forstår vi egentlig med psykisk helse når det kommer til utdanning? Hvordan lykkes med å utvikle en helsefremmende skole?

 • Å bygge psykisk helse for skoleelever

  Hvilke mestringsstrategier, friskfaktorer og ferdigheter trenger ungdom for å være best rustet i møte med de muligheter og utfordringer livet byr på? Hvordan skal man som voksen møte ungdom som trenger å oppleve motivasjon og mestring for å nå sine mål? Hvordan skape de gode samtalene med ungdom? Mia Börjesson er en av Sveriges beste foredragsholdere på kommunikasjon med ungdom.
 • Kommunikasjon og forebyggende arbeid gjennom sosiale medier.

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på døra til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere?  Utekontakten i Oppegård har hatt et bevisst forholdt til hvordan de benytter sosiale medier i det forebyggende arbeidet. Her deler de sine beste tips om strategi, kanalvalg og om hvordan de benytter de ulike mediene som arbeidsredskap.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsjpause.

 • Lærer-elev- relasjoner og den store betydningen av de små ting.

  Skolegang utgjør en vesentlig del av ungdommers hverdagsliv og relasjonen mellom lærere og elever står sentralt . Lærer-elev-relasjoner har betydning for  både motivasjon , læring , elevers psykiske helse og frafall fra skolen. Hvordan utvikles positive lærer-elev-relasjoner ? Hvordan kan de små relasjonelle tingene få stor betydning for elevene i skolehverdagen?

 • Livsmestring i skolen - Hvordan hjelper vi barn til å mestre hverdagen og livet?

  I den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre skole og relasjoner bedre her og nå. Foreleser vil sette livsmestring i et relasjonelt perspektiv, der hun presenterer mestringsstrategier som utvikles og trenes i relasjoner med trygge lærere, som en del av klasseledelse og det å være lærer og medmenneske, på tvers av fagene.

 • Sårbare unge og læring - en traumesensitiv tilnærmingsmodell

  Gjennom et samarbeid med RVTS og Joshua MacNeill har PPT Oslo og Stovner videregående skole utviklet prosjektet «Sårbare unge og læring». Prosjektet bygger på en traumesensitiv tilnærming. «Sårbare unge og læring» er et verktøy til skolene for at elevene skal få økt læringsutbytte, samt lære å håndtere stress. PPT jobber nå systematisk for at alle i Osloskolen skal få forståelse, kunnskap og verktøy rettet inn mot dette

 • Finner skolelysten igjen med Skoleresept.

  Skoleresept er et prosjekt som bygger bro mellom skole og behandlingsinstanser, og hjelper skolen med å tilrettelegge undervisningen for elevene. Hvordan kan man systematisere og organisere innsatsen for de som sliter, slik at alle drar i samme retning?

 

 

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 7. marskr. 1640kr. 2050
  Deltakeravgift ved senere påmelding:kr. 1980kr. 2475
  Følgende tilkommer prisen:
  Obligatorisk dagpakke:kr. 594kr. 695
  Trenger du overnatting?
  Pris for overnatting fra dagen før:kr. 1416kr. 1595