Psykisk helse i skolen – Stavanger

En konferanse for alle som arbeider med elever som sliter

 • 08 mai 2019
 • Clarion Hotel Air, Sola, Norge
Påmelding
  • 08:45 - 09:00

  Åpning av psykisk helse i skolen - Stavanger

  Velkommen til Stavanger og en spennende dag med faglig påfyll for alle som arbeider med elever som sliter!

  • 09:00 - 09:45

  Psykisk helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv

  Vi starter konferansen med å stille de store spørsmålene: Hvorfor er elevens psykisk helse et relevant tema for skolen? Hva forstår vi egentlig med psykisk helse når det kommer til utdanning? Hvordan lykkes med å utvikle en helsefremmende skole?

 • Lærer-elev- relasjoner og den store betydningen av de små ting

  Skolegang utgjør en vesentlig del av ungdommers hverdagsliv og relasjonen mellom lærere og elever står sentralt . Lærer-elev-relasjoner har betydning for  både motivasjon , læring , elevers psykiske helse og frafall fra skolen. Hvordan utvikles positive lærer-elev-relasjoner ? Hvordan kan de små relasjonelle tingene få stor betydning for elevene i skolehverdagen?

 • Digital kommunikasjon med elever som sliter - Helsesista kommer til Stavanger

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på døra til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale Maria Krohn Engvik- «Helsesista», begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sine elever. Hun traff en nerve hos ungdommene og er nå blitt hele Norges helsesøster på Snapchat. På veien har hun lært mye om form, innhold og digitale strategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsjpause.

 • Livsmestring i skolen, hvordan hjelper vi barn til å mestre hverdagen og livet?

  I den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre skole og relasjoner bedre her og nå. Foreleser vil sette livsmestring i et relasjonelt perspektiv, der hun presenterer mestringsstrategier som utvikles og trenes i relasjoner med trygge lærere, som en del av klasseledelse og det å være lærer og medmenneske, på tvers av fagene.

 • Finner skolelysten igjen med Skoleresept

  Skoleresept er et prosjekt som bygger bro mellom skole og behandlingsinstanser, og hjelper skolen med å tilrettelegge undervisningen for elevene. Hvordan kan man systematisere og organisere innsatsen for de som sliter, slik at alle drar i samme retning?
 • Konferansen er under bygging

  Flere interessante innlegg kommer etterhvert som vi er klare til å publisere!

Vi arrangerer dagskonferanser med samme tema flere steder i landet:

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding tre måneder før konferansedato: kr. 1640 kr. 2050
  Deltakeravgift ved senere påmelding: kr. 1980 kr. 2475
  Følgende tilkommer prisen:
  Obligatorisk dagpakke: kr. 594 kr. 695
  Trenger du overnatting?
  Pris for overnatting fra dagen før: kr. 1102 kr. 1250