Psykisk helse i skolen – Trondheim

En dagskonferanse for alle som arbeider med elever som sliter

 • 09 mai 2019
 • Thon Hotel Prinsen, Kongens gate, Trondheim, Norge
Påmelding
 • Åpning av psykisk helse i skolen - Trondheim

  Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid,  åpner konferansen og ønsker velkommen!

 • Psykisk helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv.

  Vi starter konferansen med å stille de store spørsmålene: Hvorfor er elevens psykisk helse et relevant tema for skolen? Hva forstår vi egentlig med psykisk helse når det kommer til utdanning? Hvordan lykkes med å utvikle en helsefremmende skole?

   

 • Lærer-elev- relasjoner og den store betydningen av de små ting

  Skolegang utgjør en vesentlig del av ungdommers hverdagsliv og relasjonen mellom lærere og elever står sentralt . Lærer-elev-relasjoner har betydning for  både motivasjon , læring , elevers psykiske helse og frafall fra skolen. Hvordan utvikles positive lærer-elev-relasjoner ? Hvordan kan de små relasjonelle tingene få stor betydning for elevene i skolehverdagen?

 • Digital kommunikasjon med elever som sliter - Helsesista kommer til Trondheim

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på døra til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale Maria Krohn Engvik- «Helsesista», begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sine elever. Hun traff en nerve hos ungdommene og er nå blitt hele Norges helsesøster på Snapchat. På veien har hun lært mye om form, innhold og digitale strategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsjpause.

  • 12:30 - 13:30

  Psyktbra

  Dette er historien om hva som skal til for å holde hodet kaldt og hjertet foran i en arbeidsdag med høye forventninger, nye rammeplaner og møte med barn og ungdommer i vanskelige livssituasjoner. Med fokus på hva du vil møte, og hvorfor det vil gå bra og hvorfor du allerede har det som skal til!

  Biancas positivitet og energi kommer fra å være utdannet barnevernspedagog med en videreutdanning i veiledning. Hun har blant annet 8 år som forsterket fosterhjem for 4 ungdommer, over ti år som kurs og foredragsholder med temaet psykisk helse innen omsorg, oppvekst og helsefag. Samt lang erfaring i det å jobbe mentalt med barn og unge i utfordrende livssituasjoner. Selv har hun også opplevde kraften og jobben det er å reise seg etter en livskrise da mannen hun elsket og faren til deres to tvillinggutter tok sitt eget liv. Dette er foredraget som gir deg handlekraften, motet, og optimismen som trengs når vi i en allerede innholdsrik hverdag forventes å yte mer. Og hvorfor fokus på psykisk helse er psyktbra for oss alle!

 • Mestring på timeplanen.

  De skal være flinke, vakre og spreke. De har skyhøye forventninger til seg selv samtidig som selvbildet er på bånn. Undervisning om livsmestring og psykisk helse er på tur i skolen, men i hvordan form? Bør det være et eget fag, eller bør undervisningen inn i alle fag? Gjennom sin forskning har Anne Klomsten gjort seg opp sine meninger om hvordan implementeringen bør gjøres for å sikre et godt tilbud.

 • Hva gjør vi med de som ikke vil på skolen?

  Hva er lovens krav til forsvarlige systemer ved oppfølging av bekymringsfullt fravær? Elisabeth har vært med å utarbeide «håndbok for håndtering av skolefravær», som et tiltak for å gjøre oppfølgingen av skolevegringsproblematikk bedre og mer enhetlig.

Vi arrangerer dagskonferanser med samme tema flere steder i landet:

 

 

 

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 9. mars kr. 1640 kr. 2050
  Deltakeravgift ved senere påmelding: kr. 1980 kr. 2475
  Følgende tilkommer prisen:
  Obligatorisk dagpakke: kr. 667 kr. 775
  Trenger du overnatting?
  Pris for overnatting fra dagen før: kr. 1141 kr. 1295