Psykisk helse i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever som sliter

Vi har nå planlagt fire konferansene for 2019 og disse skal være her:

Bodø, Oslo, Stavanger, Trondheim

Nedenfor kan du se foredragene fra oktober 2018.

 • 29 - 30 oktober 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 29 oktober

  • 10:30 - 11:15

  Psykisk helse i skolen

  Ella M. C. Idsøe er medredaktør for boken «psykisk helse i skolen» og vil åpne konferansen med en kunnskapsoversikt rundt tematikken. Hva er de vanligste utfordringene lærere og skolepersonell står ovenfor? Hva er lærerens rolle i forebygging og støtte av elever som sliter? Og sist men ikke minst – hva gjør vi med de evnerike elevene?

   

  • 29 oktober

  • 11:30 - 12:15

  Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

  Hvordan henger sosial kompetanse sammen med atferdsvansker? Hva kan skolen gjøre for å avdekke problemer og hvordan starter man intervensjon og ferdighetstrening innenfor rammene av skolehverdagen?

  • 29 oktober

  • 12:30 - 13:00

  Digital kommunikasjon og psykisk helse

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på døra til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale Maria Krohn Engvik- «Helsesista», begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sine elever. Hun traff en nerve hos ungdommene og er nå blitt hele Norges helsesøster på Snapchat. På veien har hun lært mye om form, innhold og digitale strategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

 • Hvordan påvirker du elevens atferd? 

  Frode Fredriksen er opptatt av lærerrollen og hvordan du som lærer påvirker elevens atferd. Hva trigger atferdsproblemer, hvordan eskalerer situasjoner i klasserommet og hva kan du gjøre med måten du kommuniserer med dine elever på?

 • Hvorfor snakker vi om matte, når de unge snakker om å ta eget liv?

  Hva gjør at et økende antall ungdommer sliter med sin psykiske helse og faller ut av skolen? Hva kan skolen gjøre, for å ruste de unges psykiske helse og lære dem å mestre livet på godt og vondt? Det brukes alt for lite midler og ressurser for å skape endring i denne utviklingen.  Lærere kjenner seg helt maktesløse over nye pålagte oppgaver, trange budsjetter og mindre og mindre tid på det aller viktigste, nemlig relasjoner med elevene og muligheten til å skape godt læringsmiljø.

  Ingeborg vil gi publikum tankevekkende perspektiver og innsikt i hva som faktisk gjør en forskjell for en barn eller ungdom som sliter, sammen med to elever som beskriver hva det gjorde med dem og hvordan de har kommet seg videre.

 • Se mennesket bak diagnosen!

  Pelle Sandstrak er en av Skandinavias beste foredragsholdere og er et levende live-show i Tourettes syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, se bak diagnose, se bak utfordrende atferd, og se bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom.

  • 29 oktober

  • 19:00 - 19:30

  Hvordan sørge for at alt går rett vest!

  Alle som arbeider i offentlig sektor skal være så effektive, og det stilles alle slags krav til medarbeidere om tilpasning, omstilling og utvikling. Hvordan kan man effektivt stikke kjepper i hjulene for slik utvikling, og hvordan kan man bidra til at ting går nedenom og hjem, slik at man får være i fred på jobben? Dette er den sentrale ideen i den dårligste forretningsideen noensinne, der Motarbeider arbeider for nedturer, svartmaling og forverring av arbeidsmiljøet. Som oppvarming til de gode samtalene rundt middagsbordet, gir dårlig leder Halvor Haukerud deg oppskriften på å gå fra medvind til motgang!

  NB: Baren åpner kl. 18.30.

   

   

  Dag 2

  • 30 oktober

  • 09:00 - 09:45

  Generasjon Prestasjon - et foredrag om ungdom, press og psykisk helse

  Dagens ungdom opplever press fra alle arenaer om å prestere. De er fostret opp på ideen om at de kan bli hva de vil, at alt er mulig og at de lever i en tid der det ikke finnes noen grunner til å klage. Alt er opp til den enkelte! I et samfunn hvor vi blir målt på alt, blir prestasjonen lett forbundet med identiteten. For en del føles det som om at det øyeblikket man ikke presterer har man ikke lenger et menneskeverd eller tro på seg selv. Hva gjør dette med de unges psykiske helse?

  • 30 oktober

  • 10:00 - 10:45

  Effekten av undervisning om psykisk helse

  Det vil høyst sannsynlig i løpet av kort tid bli krav om å legge til rette for å fremme psykisk helse og livsmestring på skolen. Men er det slik at det å undervise om psykisk helse fører med seg endringer? Ja, mener Bror Just Andersen som har skrevet sin doktoravhandling om effektene som oppnås gjennom slike tiltak. Her oppsummerer han forskningen, samt gir praktiske råd om hvordan man kan gå frem allerede nå, for å spre kunnskap om psykisk helse i skolen.

 • Forebygging og tiltak rundt psykisk helse i skolen - suksessfaktorer i samarbeidet mellom skole og aktuelle samarbeidspartnere som PPT, skolehelsetjeneste og psykiske helsetjenester

  Skolen er den avgjørende arenaen for å fremme eller hemme bedring av psykisk helse. Det er viktig at lærere og annet skolepersonell ikke skal føle seg som terapeuter. Nøkkelen er samarbeid med andre sentrale aktører for å skape et miljø som fremmer psykisk helse. Hvordan gjør man dette i praksis og hvilke samarbeidsmodeller fungerer?

  • 30 oktober

  • 12:30 - 13:15

  Hvordan arbeide med psykisk helse og livsmestring i klassen?

  Janne Aasebø Johnsen mener at skolepersonell avventer for mye når det kommer til psykisk helse.  Man avventer kartlegging fra PPT, man avventer behandling fra BUP og man venter på tverrfaglig samarbeid. Skolen er ikke behandlere, men det er mange virkemidler man kan ta i bruk for å avklare, støtte og veilede barn som sliter, også før alle instanser er på banen.

 • Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen 

  En god lærer-elevrelasjon er et viktig fundament for læring og mellommenneskelig problemløsning. Grunnlaget for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner er å forstå og håndtere egne og andres følelser. Øyvind Fallmyr har skrevet en bok som handler om å gjøre følelseshåndtering til en kjernekompetanse hos pedagoger. God følelseshåndtering vil styrke samspill- og kommunikasjonsferdigheter, motivasjon, læring, problemløsning, egenledelse og konflikthåndtering både hos lærer og elev.

 • Ta vare på deg selv som fagperson!

  Møtet med elever som sliter kan over tid være problematisk for skolepersonell å håndtere. Det er viktig å oppdage tegn på omsorgstretthet og sekundærtraumatisering så tidlig som mulig, samt bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med andres lidelse. Didrik Hægeland er en av våre beste foredragsholdere, med lang erfaring som praktisk veileder av personell som har en vanskelig arbeidssituasjon. Hans råd er enkle å forholde seg til i arbeidshverdagen.

 • Kategorier

 • Last ned brosjyre

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.juni: kr. 2800 kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1.juni: kr. 3400 kr. 4250
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168