Psykisk helse i skolen

En konferanse for alle som er ansatt i norsk skole.

Vi tar for oss blant annet skolereformene de siste tiår, de nødvendige forutsetningene for god psykisk helse, og vil dessuten se nærmere på praktiske eksempler og løsninger.

 • 18 - 19 november 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • Åpning av konferansen

  Høstens kanskje mest interessante skolekonferanse åpnes. Velkommen, alle sammen.

  • 18 november

  • 10:45 - 11:45

  Knust av reformer?

  Kan feilslåtte reformer ha bidratt til å skade den psykiske helsen til en norske skoleelever?  Hva mener pedagogikkprofessoren  om reformene i skolen de siste tiårene? Hva tenker han om utviklingen av læreplanene? Hvilke råd ønsker han å gi?

 • Grunnforutsetninger for god psykisk helse

  Det meste skulle love godt for den kommende voksengenerasjonen – hadde det ikke vært for tallene rundt deres psykiske helse. Mellom 15-20 prosent av ungdom i Norge har i dag klare symptomer på depresjon. Andelen øker fra ungdomstrinnet til videregående, ifølge statistikk fra Bufdir. Hva er forutsetningene for god psykisk helse?

  • 18 november

  • 13:00 - 14:00

  Skolemat

 • Inkludering, vennskap og trygge relasjoner

  En praktisk tilnærming med forankring i bl.a «Overordnet del, verdier og prinsipper for grunnopplæringen» og nyere forståelse/kunnskap rundt arbeidet med godt og inkluderende skolemiljø. Hvordan kan man forstå inkludering, vennskap og trygge relasjoner i arbeidet med psykisk helse. De voksnes og skolens handlingsrom og muligheter. En praktisk tilnærming med mange eksempler fra ulike skoler og klasserom.

 • Berger unge i faresonen

  Et prøveprosjekt med elevterapeuter ved ungdoms- og videregående skoler i en av Oslos bydeler ble så vellykket at det nå er blitt en fast ordning. Høykompetente elevterapeuter gir elever som sliter langt lettere tilgang til kompetent hjelp. Kan dette være en løsning for veldig mange flere av landets unge?

 • Nøkkelen til en bedre skolehverdag

  Den islandske foredragsholderen Adalheidur Sigurdardottir forteller på en ærlig og åpen måte fra sin emosjonelle reise fra sorg til aksept som Autisme-mamma, på en tankevekkende og morsom måte. Hun motiverer foreldre og skole til å samarbeide ved å snakke direkte fra hjertet om sine opplevelser. Adalheidur og skolen prøvde og feilet sammen, til slutt fikk de til et enestående samarbeid som endret livskvaliteten til datteren. Sigurdadottir får strålende tilbakemeldinger for sine foredrag.

  Dag 2

 • Regulering som nøkkelbegrep for skolens psykiske helsearbeid

  Traumeekspert Dag Øystein Nordanger tror vanskene som barn og unge har, kan bunne i frykt, ikke nødvendigvis psykiatriske lidelser. Barn som er utsatt for store belastninger i ung alder, uten å ha fått hjelp til å takle dem, vil være følsomme for å oppleve andre mennesker som truende.  – De kan da reagere med å enten «fly opp» i en såkalt «fight-flight-reaksjon», eller «falle ned» og resignere, sier Nordanger, som i dette foredraget vil utdype mer om hva som kan være bakgrunnen til barn som sliter.

 • - Du skal ha flaks for å overleve

  Hun opplevde det verst tenkelige, da hennes sønn tok sitt eget liv, kun 17 år gammel. Anita Marianne Bjørndahl, som selv jobber som spesialpedagog, mener familiens historie illustrerer hvor galt det kan gå når man ikke får den rette hjelpen, og når foresatte og fagfolk ikke har nok kunnskap.

  • 19 november

  • 11:00 - 13:00

  Når barnet ikke vil gå på skolen

  De siste 15 årene har psykolog Trond Haukedal hatt en stor økning av barn og unge i sin klinikk. Han har møtt svært mange drop-out elever og deres foreldre. Det to timer lange foredraget belyser følgende:

  • Hva er skolevegring og drop-out problematikk?
  • Hvem er drop-out elevene og hvorfor vegrer de seg?
  • Sensitive barns møte med norsk skole. Mentaliserende unge i møte med et ikke-mentaliserende samfunn.
  • Hva kjennetegner Generasjon Prestasjon og det moderne samfunnets verdier?
  • Skolevegring handler mye om psykisk trygghet og egenverdi. Hva er dette og hvordan utvikles det?
  • Hvordan kan vi skape mestringsfølelse hos de som vegrer seg og har droppet ut?
  • Det offentlige hjelpeapparatets møte med skolevegreren.
  • Tiltak, erfaringer og hjelpeverktøy som kan gi gode løsninger.
  • Dialog og svar på spørsmål.
  • 19 november

  • 13:00 - 14:00

  Skolemat

 • Slik lykkes Stian Orm

  Stian Orm har diagnosen barneautisme. Fra å ikke kunne bo hjemme på grunn av sine omfattende atferdsvansker, eller nyttiggjøre seg et ordinert skoletilbud i barndommen, studerer han nå psykologi på Universitetet i Oslo, samtidig som han selv er blitt en anerkjent foredragsholder. Hva tror Stian må til for å hjelpe flere ungdommer med særlige behov i norsk skole i fremtiden?  Sammen med dosent Jon Arne Løkke ved Høgskolen i Østfold vil Orm gi oversikt over hvordan han ved hjelp av adferdsanalyse og god systematisk bistand lykkes med sin hverdag.

Flere konferanser:

Samarbeidspartner:

Konferansier for dagene:

Knut Ivar Aarstein er utdannet ergoterapeut, og har blant annet jobbet som boveileder. De siste femten år har han jobbet som journalist. Han har ved siden av jobb også erfaring som festival- og konsertarrangør.

Se også våre andre arrangementer:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 18. august:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 18. august:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1175kr. 1375
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2545kr. 2995
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 880kr. 995