Recoverykonferansen

En konferanse for deg som arbeider innen psykisk helse / rus.

Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser.

 • 27 - 28 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av Recoverykonferansen.

  Er recovery alltid bra? Recovery er et begrep som brukes og misbrukes. Lauveng tar for seg hva Recovery er og absolutt ikke er. Hvordan kan vi passe på at vi bruker recovery på en måte som er til nytte og ikke skade?

  • 27 november

  • 11:00 - 11:45

  Veien hit

  Hva skal til for å lage tjenester basert på befolkningens behov og tilbakemeldinger, og samtidig få fremragende resultater? Birgit Valla forteller historien om sine erfaringer med psykisk helse og rusfeltet, og hvorfor det ble så viktig å finne bedre måter å gjøre det på. Veien hit har vært full av utfordringer og hun vil komme med erfaringer og råd som kan inspirere flere til å stake ut en ny kurs.

  • 27 november

  • 12:00 - 13:00

  Veien videre

  Hvordan holde koken over tid når vi skal bygge opp psykisk helse og rustjenester for fremtiden? Foredraget inneholder beskrivelser fra praksis og råd i møte med det etablerte systemet. Man får høre om Feedback Informerte Tjenester (FIT), tillitsbasert ledelse, tjenestedesign og relasjonell velferd
 • Lunsj 13:00 - 14:00

 • Recovery-støttende praksis

  Gitte Jensen og Ditte Aaberg arbeider henholdsvis som utviklingsleder og psykolog på det sosialpsykiatriske botilbudet Parkvænget i Danmark. De er ansvarlige for medarbeidernes kompetanseutvikling og har utviklet en intern utdannelse for Parkvængets medarbeidere. Her snakker de om hvordan de driver intern kompetanseutvikling og hvordan utdannelsen hjelper medarbeidere med at omsette recoverymenneskesynet til sosialfaglige metoder i praksis.  De tar også om hvilke utfordringer og hvilken organisatorisk læring utdannelsen har medført blant medarbeidere og ledere.

 • Hva er det vi gjør som får Recovery til å virke?

  Hva er det vi gjør på kryss av fagdisipliner og tilnærmingsideologi, når recoveryprosesser faktisk fungerer? Alain Topor holder et innlegg om forskningen bak, om krav som kommer til tjenestene i Sverige og om «Recovery Capital».

  Dag 2

 • Tradisjoner, fornyelser og praksiser

  Vi har invitert to av kapasitetene innen utvikling avrecoveryorienterte praksiser i Norge til se nærmere på rammene for recovery-samarbeid. Sammen og hver for seg har de gjennom mange år arbeidet for å fremme tankegangsskiftet som ligger bak tilnærmingen. Hva tenker de om hva som er viktig for deg som fagperson i egen utvikling, hvem kan være en god hjelper og samarbeidspartner for personer som opplever psykisk helse og rusutfordringer, og hvordan går vi fra en tenking om «meg og mitt»  til «oss og vårt» ?

  • 28 november

  • 10:45 - 11:30

  Lets Live Well in Rushcliffe project

  I stedet for tradisjonell behandling, trengs ofte en annen type henvisning. I Rushcliff i Storbritannia er Live well-modellen utviklet og evaluert med gode resultater. Tjenesten inkluderer ensomme i lokalsamfunnet og vekker engasjement. Live Well-modellen ble til ved å involvere mange deler av samfunnet, ikke bare helsetjenestene, i utviklingen. Innlegget er på engelsk.

 • Erfaringskonsulenten - håpsbærer , brobygger og oversetter.

  Erfaringsmedarbeiderne har en unik kompetanse som gjør at de kan dele erfaringer og opplevelser og bidrar med kunnskapsoverføring. Rett person på rett plass lager et miljø  preget av likeverdighet, tillit og troverdighet, noe som er noen av kjerne-elementene i recoverybasert praksis. Hvordan kan man legge tilrette for hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere og hvilke fallgruver bør man unngå?

 • Det gode liv

  Hva er helse og sykdom egentlig, og er det gjensidig utelukkende begreper? Kan man være syk og ha god helse, og kan man oppleve dårlig helse uten å være syk? Dagfinn Haarr er en dyktig foredragsholder som avslutter konferansen med tankevekkere om sykdom, livskvalitet og helsens grunnstoffer.

Konferansier for dagene er Kjartan Mølstrevold

 

Andre relevante konferanser:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. september:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. september:kr. 3200kr. 4000
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168