Seksuelle overgrep

Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge

Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, Politi, skole, barnehage, PPD og andre som arbeider med barn og unge.

 • 11 - 12 juni 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 11 juni

  • 10:30 - 10:40

  Velkommen til konferansen ved konferansier Eli Rygg

  Eli ønsker velkommen til konferansen og setter fokus for dagene.

 • Åpning av konferansen ved LMSO

  Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en medlemsbasert interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen i samfunnet. Organisasjonen vil bidra til å skape mer kunnskap og større åpenhet om samfunnsproblemet seksuelle overgrep.  Organisasjonen har fokus på det tverrfaglige samarbeidet mellom forskning, fag og erfaring. Landsforeningen mot seksuelle overgrep er i tillegg til å være en felles plattform i arbeidet mot overgrep, et talerør for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

  • 11 juni

  • 11:00 - 11:20

  Tendenser i overgrep mot barn - ikke alle hemmeligheter skal holdes.

  Antallet seksuelle anmeldte overgrep mot barn er mer enn doblet på fire år. De siste fire år har antall anmeldelser av overgrep mot barn under 16 år, økt med over 175 prosent. Anmeldelse av voldtekt av barn under 14 år har økt med 52 prosent. Vi har invitert dem til å fortelle om tendensene og tiltakene de har satt inn i arbeidet mot overgrep.

  • 11 juni

  • 11:20 - 11:35

  DIXI-prisen 2017

  DIXI-prisen for 2017 deles ut av Linda H. Helleland!

  DIXI prisen deles ut til en person eller bedrift som har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. DIXI ser det som viktig at det blir fokusert mer på dette temaet, og ønsker å vise at de følger nøye med i det arbeid som gjøres på dette feltet.

 • Hvordan legger vi tilrette for at barn skal snakke om overgrep?

  • Hva skal vi gjøre for å sørge for at barn sier i fra om seksuelle overgrep?
  • Hvordan skal vi tilrettelegge for at barn får språket som er nødvendig for å si ifra slik at de voksne skjønner
  • Mange tror på det barna forteller, men de som tror på barna blir ofte ikke trodd? 
  • Egen kropp og seksualitet 

  Margrete mener barn bør lære om hele kroppen sin og om forplantning, før de lærer om seksuelle overgrep – hvorfor er det enklere for mange og snakke med barn om seksuelle overgrep enn å lære de om forplantning og om hele kroppen, som også inkludere navn på kjønnsorganer? – Dette kan bla. bidra til at barn og unge kan få et trygt og godt forhold til sin egen kropp og seksualitet.

  • 11 juni

  • 14:45 - 15:15

  En metodisk tilnærming til tillit og relasjoner.

  Hvorfor var det en journalister som avdekket Tysfjordsaken? Og hva er årsaken til at denne omfattende overgrepssaken ikke ble oppdaget og rullet opp av barnevernstjenesten, eller andre offentlige instanser som kunne sett tegnene tidligere? En av de to journalistene som avdekket denne saken mener det handler om tillit og relasjonsbygging. Amdal har systematisert den journalistiske metoden som ble benyttet for i saken. Hva kan offentlige instanser lære av denne tilnærmingen, og kan en ny Tysfjordsak oppdages tidligere dersom denne metoden benyttes?

  • 11 juni

  • 15:30 - 16:45

  Mistanke og avdekking av overgrep - hvordan går vi frem?

  Mange barn med overgrepserfaringer lever tause med sine katastrofehemmeligheter. Det å gjøre overgrep kjent beskrives og oppleves ofte som en nesten uoverkommelig utfordring både for barnet selv, for de voksne som er sammen med barnet i hverdagen, og for de fagfolkene som er i kontakt med barn.

  Siri Søftestad, er sosionom, og har skrevet sin doktorgrad om avdekking av overgrep.  Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-årene, blant annet som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler og forsker.

  Dag 2

 • Åpent og ærlig - en samtale om seksuelle overgrep

  Hva skjer når man holder overgrepet hemmelig og hva skjer når man er åpen om det som har skjedd? Pia-Karoline og moren Frøydis Øfeldt har markert seg som uredde stemmer omkring temaet seksuelle overgrep mot barn. Foredraget gjennomføres i form av en samtale mellom mor og datter. Pia-Karoline har vært utsatt for overgrep i nære relasjoner i over 6 år. Frøydis Øfeldt har vunnet Dixi-prisen for sitt engasjement i denne saken. Hun har bidratt til å synliggjøre pårørende som gruppe. Hun har vært åpen og tydelig på at seksuelle overgrep kan og bør snakkes om.

 • Metoder overgripere benytter i groomingprosessen

  Barnas trygghet benytter seg av kontroversielle metoder for å avsløre og anmelde overgripere som forsøker å få kontakt med barn gjennom nettet. For å forebygge at barn kommer i kontakt med overgripere må fagpersoner og foresatte forstå hvordan dette foregår. I sitt innlegg forteller de om hvilke metoder overgriperne benytter seg av, hvilke forum de treffer barna på, og hvorfor de dessverre lykkes i mange tilfeller.

 • Barn som overgripere

  En forståelse vi har, er at overgrep mot barn blir gjort av voksne. Den stereotypiske overgriperen er en ukjent voksen mann. Dette har vist seg å stemme i ca 10% av tilfellene. Det antas ca. en tredjedel av alle overgrep mot barn, skjer av barn. Slike overgrep blir ofte tiet ihjel. I tillegg gir slike overgrep et sett av nye utfordringer å håndtere, både for de som skal ha fokus på offer og på overgriper. Hva er fakta og myter, og hvordan håndterer man barn med skadelig seksuell atferd i disse sakene?

  • 12 juni

  • 12:30 - 13:30

  Seksuelle overgrep og håndtering av traumer

  Det er ikke skadelig for barn å snakke, og ikke galt av voksne å lytte! Magne Raundalen er hele Norges barnepsykolog, og er opptatt av at vi snakker med barna. Selv om vi ikke skal være behandlere, trenger barna at vi lytter. Mange føler at kompetansen deres ikke strekker til i møte med traumatiserte barn. Magne oppsummerer tankene rundt dette, og gir praktiske eksempler, råd og metoder.

 • Ta vare på hjelperen!

  Møtet med andre menneskers lidelse kan over tid være problematisk for hjelperen å håndtere. Det er viktig å oppdage tegn på omsorgstretthet og sekundærtraumatisering så tidlig som mulig, samt bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med barn og unge som er utsatt for overgrep. Didrik har lang erfaring som praktisk veileder av personell som har en vanskelig arbeidssituasjon,  og gir råd som er lette å forholde seg til i arbeidshverdagen.

  • 12 juni

  • 14:30 - 14:40

  Avslutning og oppsummering

Velkommen til en viktig konferanse!

Konferansier er Eli Rygg

Eli er nok mest kjent for oss voksne som programleder i barneprogrammet Portveien 2. I en årrekke har hun imidlertid vært engasjert i arbeidet mot seksuelle overgrep, både som forfatter, fagperson og foredragsholder. Hun leder oss gjennom dagene på sin lune og stødige måte.

Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland deler ut DIXI-prisen for 2017!

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 11. mars: kr. 2700 kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 11. mars: kr. 3200 kr. 4000
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168