Skolemiljøkonferansen

Om folkehelse, livsmestring og medborgerskap

JobbAktiv inviterer til årets begivenhet for alle som arbeider med barn.

 • 09 - 10 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Tilstedeværelse på skolen – en selvfølge og en utfordring

  Noen elever kommer ikke til skolen over en kort eller lang periode, andre elever kommer ofte for seint, de møter ikke til enkelte timer, går hjem i løpet av dagen, deltar ikke når de er på skolen og noen elever dropper ut av videregående opplæring. Dette er et foredrag som handler om betydningen av tilstedeværelse i skolen, hvilke konsekvenser høyt fravær kan ha, ulike grunner til skolefravær og hva vi kan gjøre for å forebygge og avhjelpe, hovedsakelig på systemnivå. Trude Havik har et stort engasjement for at alle barn og unge skal ha lyst til og å tørre å gå på skolen hver dag. Hun tok sin doktorgrad i spesialpedagogikk om dette tema, og har siden den gang bl.a. utgitt en norsk fagbok og holdt mange foredrag om tematikken. Trude har jobbet i grunnskolen som lærer og spesialpedagog, og i PPT som leder og spesialpedagog. Hun er nå førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret.

  • 09 mai

  • 11:15 - 13:00

  Tema: Medborgerskap og livsmestring i skolen

 • Om medborgerskap og demokrati - Hva betyr dette i praksis?

  Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Men hva betyr dette i praksis? Julie Ane Ødegaard Borge er undervisningsleder i Raftostiftelsen, Hun har en doktorgrad i samfunnskunnskapsdidaktikk fra UiB og I Raftostiftelsen arbeider hun med bærekraftig medborgerskap gjennom undervisningsprogrammet Fremtidspiloten.

 • Livsmestring i Skolen - Hvordan hjelper vi barn til å mestre hverdagen og livet?

  I den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre skole og relasjoner bedre her og nå. Foreleser vil sette livsmestring i et relasjonelt perspektiv, der hun presenterer mestringsstrategier som utvikles og trenes i relasjoner med trygge lærere, som en del av klasseledelse og det å være lærer og medmenneske, på tvers av fagene.

 • Hvordan samtale med elever rundt tema psykisk helse?

  Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom. Foredraget vil ta opp følgende tema:
  • Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra?
  • Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter?
  • Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
  • Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
  • Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på plass for åpenhet og at endringer skjer?
  • Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
  • En kort presentasjon av «tillitshjulet» som et kreativt verktøy.

 • Tema: Se eleven innenfra - Om relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet

  Overalt hvor barn oppholder seg, trenger de å kjenne at voksne evner å «mentalisere» dem. Som lærer vil det innebære å ha et blikk på egne reaksjoner, samtidig forstå hva eleven trenger i det aktuelle øyeblikket. Skolehverdagen er full av utfordrende øyeblikk hvor «mentalisering» krever høy relasjonsbevissthet. Men når læreren greier det, vil disse øyeblikkene påvirke elevens tillit og tilgjengelighet for læring, men også bidra til at eleven får økt forståelse av seg selv og dermed får styrket sin mulighet for livsmestring.

   

  I dette foredraget skal vi vise hvordan den tilknytningsbaserte Circle of Security metoden (COS, Trygghetssirkelen) kan være til hjelp for å fremme «mentalisering», og skape psykisk helsefremmende øyeblikk i klasserommet

  Dag 2

  • 10 mai

  • 08:45 - 11:30

  TEMA : Folkehelse og mobbing

  Vi vet at et trygt og godt skolemiljø bidrar til trivsel og læring. Alle barn og ungdom har rett til et trygt og godt skolemiljø. Likevel er det mange som blir mobbet og holdt utenfor i skolen. Sånn skal det ikke være! Folkehelse som tverrfaglig tema skal være med på å gi elever i skolen det gode skolemiljøet de har krav
  på.

 • ”Du kan være DEN ene”

  Foredraget tar voksne med på en reise inn i barn og unges univers. Gjennom historier og fakta, får voksne innsikt i hvordan sårbarhet og utenforskap kommer til uttrykk i barns liv, og hvordan voksne best kan forstå og møte barn som strever. Foredraget tar også for seg hvor viktige rause voksne er når det gjelder å skape trygge, inkluderende oppvekstmiljøer hvor barns rettigheter er i sentrum. Foredraget dveler ved voksne som rollemodeller for egne og andres barn og hva det vil si å være en betydningsfull og raus voksen.

  • 10 mai

  • 09:30 - 10:15

  Håndtering av mobbing i skolen

  Erlend Moen er rektor på Skaun ungdomsskole som har bred erfaring med arbeid med mobbing i skolen. Forfatter av boka «Slik stopper vi mobbing» (universitetsforlaget 2014), «håndtering av mobbing i skolen» (Pedlex 2017) satt i Djupedalutvalget og nå sist i ekspertutvalget som lagde nettressursen «Tiltak i skolemiljøsaker» på udir.no.

 • Hva er det motsatte av mobbing?

  Siri Abrahamsen var lei det store mobbefokuset i skolen og mediene. I stedet retter hun søkelyset mot å positivitet og hvordan vi kan glede hverandre. «Hva om alle barn visste at de har mulighet til å gjøre andre godt og glade? Hva om det ble kult å være gledesspreder og inkluderingsansvarlig?» spør Siri Abrahamsen. Hun reiser landet rundt og snakker om gleding.

 • Inspirasjonforedraget LA DET GNISTRE - Sammen skaper vi det gode skolemiljøet

  Hvordan kan vi utvikle et samarbeid og en klasseledelse som favner 100% av elevene? Jørgen Moltubaks foredrag handler om sammenhengen mellom store visjoner og langsiktige mål, og hverdagens praktiske detaljer. Å være elev eller lærer handler om møte et mangfold av mennesker hver dag. I dette mangfoldet er det friskjon som kan få det til å gnistre. Veien til et godt skolemiljø handler om å omfavne ulikhet og sette pris på mangfold.

  • 10 mai

  • 14:15 - 14:20

  Avslutning og oppsummering av Skolemiljøkonferansen

Annen informasjon

Statsviter, musiker, webutvikler og rektorsønn Johann Aarstein loser oss gjennom to dager med  gode ideer til godt skolemiljø.

Dette er et samarbeid mellom JobbAktiv og

 

Se også våre andre arrangement:

 

 

Godkjent som vedlikeholdskurs i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. februar:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. februar:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168