Skolenærvær 2020

Konferanse om skolefravær og om å fremme tilstedeværelse i skolen

Det er på tide å besøke Harstad, som er tredje største by i Nord-Norge, og et sentrum for kultur og utdanning. Vi har invitert noen av de fremste ressursene på området skolenærvær til å sørge for inspirerende dager.

 • 13 - 14 februar 2020
 • Thon Hotel Harstad, Sjøgata, Harstad, Norge
Påmelding
  • 09:15 - 10:15

  Innsjekking og registrering

  Kommer du litt sent? Ikke noe problem, vi tar deg i mot når som helst.

 • Åpning av konferansen

  Konstituert skolesjef i Harstad, Vidar Larsen vil åpne konferansen.

 • Skolens rolle for skolefravær

  Noen elever kommer ikke til skolen over en kort eller lang periode, andre elever kommer ofte for seint, de møter ikke til enkelte timer, går hjem i løpet av dagen, deltar ikke når de er på skolen og noen elever dropper ut av videregående opplæring. Grunnene er oftest mange og sammensatte. Skolen spiller en sentral rolle i oppdaging, kartlegging og tilrettelegging. Elever, foreldre og skoler føler seg ofte maktesløse, og det er et stort behov for mer kunnskap om dette tema. I dette foredraget vil Trude Havik vektlegge skolen sin oppgave og rolle for å forebygge og tidlig iverksette tiltak overfor elever med skolefravær. Med økt kunnskap og bevissthet kan vi øke sjansen for at flere elever lykkes i skolen.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

 • Hvordan få eleven tilbake til skolen?

  Skolevegring og drop-out problematikk er dessverre økende på alle klassetrinn. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. Skolefravær er et svært vanskelig tema både for eleven, foreldre, skolen og samfunnet generelt.

  De siste 15 årene har psykolog Trond Haukedal hatt en stor økning av barn og unge i sin klinikk. Han har møtt svært mange drop-out elever og deres foreldre. Og han har vært på mange møter med skolen. I dette foredraget deler han sine tanker, erfaringer og opplevelser. Han gir konkrete råd og innspill til hvordan man kan håndtere denne fortvilende og vanskelige situasjonen som skolevegring er.


  Foredraget belyser:

  • Hva kjennetegner Generasjon Prestasjon og det moderne samfunnets verdier?
  • Hvem er drop-out elevene og hvorfor vegrer de seg?
  • Sensitive barns møte med norsk skole. Mentaliserende unge i møte med et ikke-mentaliserendesamfunn.
  • Skolevegring handler mye om psykisk trygghet og egenverdi. Hva er dette og hvordan utvikles det?
  • Hvordan kan vi skape mestringsfølelse hos de som vegrer seg og har droppet ut?
  • Det offentlige hjelpeapparatets møte med skolevegreren.
  • Tiltak, erfaringer og hjelpeverktøy som kan gi gode løsninger.
  • Dialog og svar på spørsmål.
 • Tidlig innsats i skolen gir resultater

  «Robuste mennesker» er opptatt av forebygging og ønsker å belyse hvor viktig det er å nå ut til ungdommer og elever tidligere, før de dropper ut av skolen og havner i utenforskap. Foredraget vil bli presentert av Pedagog og sosial entreprenør, Patrick Glavin i lag med en ungdom tilknyttet deres virksomhet. Patrick er lærer og har jobbet i Oslo skolen i mange år og jobbet med sosial kompetansetrening/ferdighetstrening med elever, foreldre, lærere, SFO ansatte og skoleledere. Han er forfatter av boken, «Å undervise i sosial kompetanse». Utgitt av universitetsforlaget 2014, sammen med Sven Lindback.

  • 17:00 - 17:10

  Avslutning og oppsummering av dagen

 • Dropout i skolen - de unges egen opplevelse

  De fleste ungdommer som ikke gjennomfører videregående skole kommer seg i jobb og klarer seg bra. Men noen blir værende utenfor utdanning og vanlig arbeidsliv en lang periode. Hva er ungdommenes egen forklaring? Omfattende forskning fra mange land viser at frafall i videregående skole påvirkes av fire hovedfaktorer: skoleprestasjoner, familiebakgrunn, skole-engasjement og skole-kontekst. Gro Hilde Ramsdal ved Institutt for vernepleie har sammen med andre forskere ved UiT, intervjuet de ungdommene som strever mest med å komme seg tilbake på sporet etter at de sluttet på videregående skole. Her forteller ungdommene om hvordan de selv opplever og forstår sine frafallsprosesser. Ungdommenes beskrivelser er på noen måter overraskende, og de bidrar med litt andre innfallsvinkler enn funnene fra kvantitativ forskning.

 • Om psykisk helse i skolen og skolenærvær

  Hvordan samtaler vi med elever rundt tema psykisk helse?
  Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide
  med barn og ungdom. Foredraget vil ta opp følgende tema:

   

  • Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra?
  • Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter?
  • Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
  • Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
  • Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på plass for åpenhet og at
   endringer skjer?
  • Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
  • En kort presentasjon av «tillitshjulet» som et kreativt verktøy.
 • Guttas Campus!

  Guttas Campus er en 14 dagers intensiv læringscamp som finner sted de to første ukene av sommerferien. Målgruppen er gutter som nettopp er ferdige med 9. klasse og som sliter på skolen, men som ønsker å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig. Målet er at 50 gutter deltar på Guttas Campus i 2019. Magne Raundalen skal i løpet av sommeren selv delta på en 14. dagers opphold i lag med gutta og vil på de måten kunne dele erfaringer med prosessen i sommer 2019.

 • Fra skolefravær til skolenærvær - erfaringsdeling!

  Toneangivende organer setter elevenes trivsel og læring høyt på agendaen når det skal satses på skole, men hvordan kan vi utføre dette i praksis når elevene vegrer seg for å gå på skolen? PP-tjenesten i Harstad vil i samarbeid med ulike lokale bidragsytere dele sine erfaringer rundt temaet. Leder Liv-Jorunn Karlsen for PP-tjenesten i Harstad kommune, leder denne sesjonen og vil dele sine erfaringer fra deres arbeid.

  • 15:00 - 15:10

  Oppsummering og avslutning av konferansen

Informasjon

Konferansier:
Bård Borch Michalsen

Bård er født i 1958, og utdannet medieviter. Han begynte å arbeide i lokalavis i 1976, og har tilbragt det meste av sitt liv i mediene. Han har vært redaktør i Andøyposten, Harstad Tidende og Haugesund Avis, og har erfaring fra en rekke øvrige større og mindre avisredaksjoner. Michalsen har skrevet bøker blant annet om mediehåndtering, profesjonell PR, informasjonsarbeid og om kommategnet, og han holder kurs og foredrag om de samme emnene. Michalsen underviser i profesjonell kommunikasjon ved Universitetet i Tromsø.  Han er i tillegg styreleder ved Kulturhuset i Harstad, og til daglig førstelektor ved Handelshøgskolen UiT i Harstad.

 

Målgruppe:
Grunnskole, Videregående skole, PPT, Skolehelsetjenesten og barneverntjenesten

 

Adkomst:
Fly til Harstad/Narvik lufthavn og videre med flybuss, ca 50 minutter.

 

Priser:
Uten overnatting: kr. 4.075
Med overnatting: kr. 5.570
Se alle priser nederst på siden.

 

Overnatting fra dagen før:
Du kan bestille med ekstra overnatting fra dagen før konferansen dersom reisen din krever dette.

 

Grupperabatt:
Er dere fem eller flere kan dere ta kontakt med oss for grupperabatt.

 

Andre relevante konferanser

 • Printvennlig program

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 13. oktober:kr. 2300kr. 2875
  Deltakeravgift ved påmelding etter 13. oktober:kr. 3200kr. 4000
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1020kr. 1200
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2286kr. 2695
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 907kr. 1025