Skolevegringskonferansen 2020

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Konferansen skulle egentlig vært gjennomført i slutten av mai, men er nå utsatt til 19.-20.Oktober.

 • 19 - 20 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 19 oktober

  • 10:30 - 11:15

  Åpning av konferansen: Om å fremme nærvær i skolen og forebygge fravær

  Malin Gren Landell er en psykolog, psykoterapeut og forfatter som fokuserer på skolen, studenthelse, skolegang og mental helse som en bekymring og frykt hos barn og unge. Hun har jobbet i 20 år i barne- og ungdomspsykiatri med barn, ungdommer og foreldrene deres som søkte hjelp til f.eks. tvangslidelser, panikkangst, separasjonsangst, depresjon og atferd.

  • 19 oktober

  • 11:30 - 13:00

  Hvordan arbeide med hjemmesitteren sett ut fra nøkkelmetoden – en tilnærming som leder til forandring

  Vi har invitert en av de beste eksemplene fra Sverige, med henhold til skolevegringsproblematikk. Det finnes veier å gå for å komme seg videre! Dette sier Krysmyntha Sjödin som er psykoterapeut. Hun har arbeidet i mange år med «hjemmesittende» barn og unge. Basert på hennes erfaring har hun utviklet en fungerende metode, som i stor grad er et spørsmål om vår holdning, utvidet kartlegging og en tverrfaglig profesjonalitet. I dette foredraget lærer du om:

  • Årsaker bak høyt skolefravær -forskning og kliniske erfaringer – Diagnosebegrepet
  • Nøkkelmetoden
  • Delaktighet
  • Motivasjon
  • Familiesamarbeid
 • Lunsj 13:00 - 14:00

  Tema: Innovasjon og nytekning i arbeidet med skolevegring

  • 19 oktober

  • 14:00 - 14:30

  «Tackl» - Et digitalt verktøy som skal hjelpe elever med angst og skolevegring

  Gjennom spillemekanismer skal Tackl være et digitalt hjelpemiddel som skaper adferdsendring hos barn som sliter. I motsetning til vårt tradisjonelle hjelpeapparat, hvor hjelpen ofte tar tid, skal dette verktøyet kunne gi rask hjelp når problemet oppstår. Helsegründeren, Sindre Holme har fått hjelpe til utvikling av dette verktøyet. Både fra Extrastiftelsen, NTNU, Universitetet i Oslo og forskere som er eksperter på angst og skolevegring. Sindre Holme har ti år bak seg i byråbransjen, og var blant annet i PR-operatørene før han tok turen til Starcom og New Work. Mange kjenner han som en del av trioen bak podkasten «Norske
  informasjonsrådgivere»

 • Hvordan kan dyr og natur hjelpe skolevegrere til å få det bra og komme tilbake til skolen?

  Professor i etologi ved SLU, Lena Lidfors og Bente Berget fra Agder universitet. Foredraget blir presentert med en teoretisk innledning for deretter gi oss eksempler fra et slikt arbeid gjennom «UT på tunet»
  Lena er programleder for SLU Future-plattformen, dyr, natur og helse. Hennes forskning de siste årene har vært i oppførsel, fysiologi og helse til hunder og katter når hun ble brukt i dyreassistiserte intervensjoner (Animal Assisted Interventions, AAI).Hun er koordinator for det nordiske nettverket «Nordic Green Care Network» Bente Berge seniorforsker hos Agderforskning. hun har en doktorgrad i Antrozoologi og dyreassistert terapi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med Universitetet i Oslo.

  • 19 oktober

  • 15:45 - 16:30

  «Fra problembarn til problemløser»

  Hvordan kan vi se, høre og forstå barn bedre? Og hvordan kan vi passe på at barn og unge blir tatt på alvor? Alexander Skadberg reiser Norge rundt og holder inspirerende foredrag om hvordan vi kan hjelpe barn og unge som sliter. I foredragene ønsker han å lette på sløret. Han deler sin historie og innsikt, og hjelper barn og ungdom til å gå fra å være problembarn til å bli problemløsere ved hjelp av tiltak som faktisk virker, slik han har klart selv. Du blir kjent med personen som gjorde om sin utfordrende hverdag til en hverdag fylt med mestring, mot og ståpåvilje.

  Dag 2

  • 20 oktober

  • 09:00 - 10:00

  De unges egne opplevelse

  De fleste ungdommer som ikke gjennomfører videregående skole kommer seg i jobb og klarer seg bra. Men noen blir værende utenfor utdanning og vanlig arbeidsliv en lang periode. Hva er ungdommenes egen forklaring? Omfattende forskning fra mange land viser at frafall i videregående skole påvirkes av fire hovedfaktorer: skoleprestasjoner, familiebakgrunn, skole-engasjement og skole-kontekst. Gro Hilde Ramsdal ved Institutt for vernepleie har sammen med andre forskere ved UiT, intervjuet de ungdommene som strever mest med å komme seg tilbake på sporet etter at de sluttet på videregående skole. Her forteller ungdommene om hvordan de selv opplever og forstår sine frafallsprosesser, prosesser som strekker seg fra barnehagen til siste året på videregående. Ungdommenes beskrivelser er på noen måter overraskende, og de bidrar med litt andre innfallsvinkler enn funnene fra kvantitativ forskning.

  • 20 oktober

  • 10:15 - 11:45

  «Sammen med andre kan jeg se framover» - Om Karriereveiledning for grupper i skolen.

  Hvilke verktøy kan vi bruke for å styrke innsatsen mot elever som står i faresonen for utvikling av skolevegring? Gruppeveiledning er et nyttig bidrag til verktøykassen til veiledere i arbeid med elever som ønsker å utforske livet sitt nå, og reflektere over hvordan de skal leve det i framtiden. Du vil kunne finne gode øvelser som skal skape aktivitet, refleksjon og inspirasjon, og hjelp til bruk av gruppeveiledning som metode i din klasse. Målet er at elevene skal bli bedre kjent med seg selv og at horisonten for muligheter skal utvide seg – og det på en morsom måte sammen med andre.

  Lunsj 11:45 -12:30

 • Nærværsfremmende arbeid i skolen - hvordan bli en "nærværsskole"?

  Hvilke grep kan en skole gjøre for å fremme nærvær og samtidig forhindre alvorlige skolefraværssaker. Hvordan jobbe med tidligere innsats i praksis? Temaet eksemplifiseres gjennom nærværsskolen Vollebekk, en 1-10 skole i Bydel Bjerke i Oslo.

Trygg gjennomføring

NB: Viktig informasjon:

Konferansen avholdes på Gardermoen som er i Ullensaker kommune (ikke Oslo), og er ikke del av rødt område. Det er svært gode lokaliteter og rutiner for trygg gjennomføring av konferansen. Konferansen går derfor som planlagt.

 

Konferansier for dagene:

Kjell Ove Hveding
Kjell Ove Hveding er en utradisjonell konferansier som først og fremst er medmenneske, menneskekjenner og opptatt av at alle skal ha det bra. Han er også gründer som med uslitelig entusiasme, pågangsmot og godt humør har basert sin suksess på sin tro på at alle i en organisasjon gjør en like viktig jobb. Enten man arbeider med service eller mennesker, er fokuset på de som skal motta dine tjenester.

Andre relevante konferanser:

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. februar:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. februar:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168