Skolevegringskonferansen

Vi har allerede planlagt neste års konferanser!

I mai kommer vi til å arrangere hele tre konferanser om skolevegring, disse skal arrangeres i Stavanger, på Hamar og i Trondheim.

I listen nedenfor kan du se foredragene fra konferansen på Gardermoen 15. og 16. november 2018.

 • 15 oktober 2019
  • 15 november

  • 09:45 - 10:30

  Åpning av skolevegringskonferansen 18

  Skolevegring er problemet alle og ingen eier! Mange skoler opplever at det er et behov for å avgrense og tydeliggjøre skolens ansvar når det gjelder skolevegringsproblematikk. Ingul ser på hvordan det kan arbeides på ulike nivå: fra gruppenivå med generelle tiltak som grunnleggende forebyggende strategier, og på individnivå med tidlig intervensjon med begynnende tegn til vegring, samt oppfølging av de som har falt ut. Og til sist – er det noe som heter Lærervegring. 

   

  • 15 november

  • 10:45 - 11:15

  Håndbok for håndtering av skolefravær

  Hva er lovens krav til forsvarlige systemer ved oppfølging av bekymringsfullt fravær? Elisabeth har vært med å utarbeide «håndbok for håndtering av skolefravær», som et tiltak for å gjøre oppfølgingen av skolevegringsproblematikk bedre og mer enhetlig.

  • 15 november

  • 11:30 - 13:00

  Intervensjon for elever i risikosonen

  Martin Kalberg er en sentral stemme innen spesialpedagogikk i Sverige, og vil i sitt innlegg se på aktuell forskning rundt skolevegring. I tillegg går han nærmere inn på de vanligste årsakene til at barn og unge blir hjemme, samt konkrete metoder for å få elevene til å gå på skolen.

 • Skolevegring – når barnets omsorgsmiljø svikter

  Årsakene til at barn har vansker med å delta i skolehverdagen, kan være svært mange og sammensatte. Skulk og skolevegring kan være symptomer på alvorlige forhold i barnets omsorgsmiljø. Fravær som skyldes tildekte forhold i hjemmet kan være vanskelig å oppdage. Mobbing på skolen kan bagatelliseres, skjules og benektes. Hvordan går man frem for å nærme seg denne tematikken og hvem har ansvaret?

   

 • Alle skal med - eller?

  Alle skal med, heter det i Norge, men i møte med skolen mistet Samuel Massie all glød og selvtillit. Som 16-åring skulket Samuel oftere enn han var på skolen og havnet i politiets søkelys. I dette foredraget forteller Samuel Massie om hvordan nye omgivelser og utfordringer sakte men sikkert endret hele hans innstilling til livet. Dette er en historie om hvordan en dyslektiker uten norskkarakterer kunne ende opp med å skrive bok. Samuels historie inspirerer til aldri å gi opp menneskene rundt oss. Foredraget handler om mestring, målbevissthet og menneskets evne til forandring. Samuel ønsker å inspirere mennesker til å ta et oppgjør med seg selv, sette seg mål og gjennomføre dem. 

  • 15 november

  • 16:00 - 16:45

  Dataspillavhengighet og skolevegring

  Kan man bli avhengig av dataspill? Er det som et rusmiddel? Påvirker det hjernens belønningssytem?

  Barn bruker mer tid foran skjermene nå enn tidligere. Voksne bekymrer seg ofte om at barn og unge spiller for mye. Mange finner det også vanskelig å vite når en interesse for dataspill blir til et problem. Er det noe som kalles dataspillavhengighet? 

  Dette foredraget gir svar som er basert på dagens forskning og erfaring med å jobbe med barn og unge som har utfordringer med spill og avhengighet

 • Hvordan sørge for at alt går rett vest?

  Under middagen som starter kl. 19:30, får vi besøk av Motarbeider.no. Alle som arbeider i offentlig sektor skal være så effektive, og det stilles alle slags krav til medarbeidere om tilpasning, omstilling og utvikling. Hvordan kan man effektivt stikke kjepper i hjulene for slik utvikling, og hvordan kan man bidra til at ting går nedenom og hjem, slik at man får være i fred på jobben? Dette er den sentrale ideen i den dårligste forretningsideen noensinne, der Motarbeider arbeider for nedturer, svartmaling og forverring av arbeidsmiljøet. Som oppvarming til de gode samtalene rundt middagsbordet, gir dårlig leder Halvor Haukerud deg oppskriften på å gå fra medvind til motgang!

  NB: Baren åpner kl. 19:00

   

  Dag 2

 • Hvordan nå skolevegreren gjennom sine egne interesser? 

  Marit Sahlström har i femten år jobbet med unge, med stort eller totalt fravær, for å støtte dem tilbake til skolen og en sosial sammenheng. De siste årene har dette arbeidet blitt gjort gjennom Oneeighty. En viktig del av metoden er å koble de unges uformelle ferdigheter, til de formelle kravene i skolens læreplan. Gjennom å chatte på engelsk, spille online spill, følge blogger og lignende, kan man knytte kunnskapen sammen med skolens læreplan. Basert på elevenes interesser og livssituasjon, skaper Oneeighty prosjekter hvor de arbeider med skolekunnskap, mens de støtter de unge i å finne nye strategier for å håndtere ulike situasjoner. Oneeighty arbeider med elever fra hele Sverige. Marit Sahlström har jobbet som prosjektleder for Stocholms stadsmissions innsats Oneeighty, samt onlinepedagog for Föreningen Rektorsakademien.

  • 16 november

  • 09:30 - 10:30

  Læringsmiljøer som fremmer nærvær og forhindrer fravær

  Joanna Lundin er NPF-pedagog og er en mye brukt foredragsholder innen tilpasset opplæring og skoleutvikling i Sverige. Hun er også forfatter av boken «En skole som fungerer – for alle». I foredraget forteller hun om skolemiljøets betydning for elevens motivasjon til å gå på skolen, samt hvordan man skaper et læringsmiljø som tar utgangspunkt i eleven. Dette kobles sammen med konkrete verktøy som fremmer nærvær.

   

  • 16 november

  • 10:45 - 11:30

  Back2School – En ny psykologisk intervensjon for elever med skolefraværsproblemer

  Daniel Bach Johnsen presenter forskningsprosjektet Back2School som er et samarbeidsprosjekt mellom Aarhus Universitet og Aarhus Kommune.
  Programmet er et nytt psykologsik behandlingprogram rettet mot elever i grundskolen som har problemer med skolefravær. Back2School forsøker å øke tilstedeværelsen på skolen ved å fokusere på de problemer som har en innvirkning på skolefraværet, eksemplevis angst, depresjon og adferdsproblemer. Programmet innvolverer både den unge, foreldrene og skolen i behandlingen for å hjelpe eleven tilbake på skolen.

 • Tilrettelegging av skolehverdagen for sårbare elever som står i fare for å falle ut av skolen. 

  Marit Tørstad er Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Hun har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen

  • 16 november

  • 12:15 - 13:00

  Marit Tørstad fortsetter med temaet: Relasjonelle utfordringer i tverrfaglig samarbeid rundt skolevegring. Felles forståelse, mål og koordinering

  • 16 november

  Avsluttende lunsj

  Vi avslutter dag to med lunsj. Som følge av uforutsette årsaker har vi måtte flyttet på foredragene og dagen avsluttes med lunsj.

Til informasjon

Godkjent som vedlikeholdskurs

Godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet

 

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Kurs for lærere:

Språk og inkludering er et praktisk rettet dagskurs, om inkluderende språkopplæring i skolen. Kurset holdes i Oslo, Bergen, Trondheim og Oslo. Påmelding her:

 • Priser kommer senere