Skolevegringskonferansen – Tromsø

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Verdensledende forsker på området, David Heyne, kommer til Tromsø!

Denne konferansen er allerede gjennomført. Ny konferanse om skolevegring arrangeres på Gardermoen 15-16 november.

 • 03 - 04 mai 2018
 • Clarion Hotel The Edge, Kaigata, Tromsø, Norge
 • Åpning av skolevegringskonferansen i Tromsø

  Avdelingsdiretør i Tromsø kommune for oppvekst og utdanning ønsker velkommen til Tromsø!

  • 03 mai

  • 11:00 - 13:00

  Keynote speaker

  Innlegget er på engelsk.

  Selv når vi bruker de beste metoder, er det en stor gruppe av skolevegrende ungdommer  som ikke klarer å gjennomføre skolen. Det virker for vanskelig for dem å møte sosiale, emosjonelle og akademiske krav som skolesituasjonen stiller. Denne forelesningen gir et overblikk over hovedgrunnene til at noen elever har problemer med å delta på skolen, sammen med styrker og svakheter ved tilgjengelige behandlingsmetoder. Hovedpunktene diskuteres, inkludert effektive praksis-eksempler for tidlig intervensjon og modifisering av opplegg for elever med kronisk og alvorlig skolevegrings-problematikk.

  Professor Heyne er en av kapasitetene internasjonalt innenfor fagfeltet!

 • Tidlig identifikasjon av skolevegring.

  Skolevegring er hemmende for barn og ungdom som opplever problemet. For mange er skolevegring noe som utvikler seg over tid. Mens hjelp og behandling først settes i verk etter at problemet har fått «vokse seg stort». Foredraget setter fokus på risikofaktorer som forskning og klinisk erfaring tilsier har vært tilstede før skolevegringen og slik sett kunne vært identifisert. Videre vil et system for identifikasjon og intervensjon bli diskutert.

   

  Behandling av og hjelp for skolevegring.

  Skolevegring er et funksjonelt problem med til dels alvorlige konsekvenser for den som sliter med det. Effektiv hjelp slik at barnet eller ungdommen så raskt som mulig kommer tilbake på et normalt utviklingsspor er avgjørende. Foredraget vil diskutere hva vi vet om gode behandlingsstrategier, hvordan dette kan organiseres innenfor rammene av dagens hjelpesystem.

 • Erfaringsdeling av tiltak i Tromsø

  Toneangivende organer setter elevenes trivsel og læring høyt på agendaen når det skal satses på skole, men hvordan kan vi utføre dette i praksis når elevene vegrer seg for å gå på skolen? PP-tjenesten i Tromsø vil i samarbeid med Tromsø International School dele sine erfaringer rundt tilrettelegging for elever med skolevegring. Rolf-Øistein Barman-Jenssen, enhetsleder for PP-tjenesten i Tromsø kommune, leder denne sesjonen og vil dele sine erfaringer fra deres prosjekt med fokus på skolevegring.
   
  Tonje Hofsøy, rektor ved Tromsø International School og Stian Falck-Eidissen, daglig leder Hoft AS, deler erfaring fra deres helhetlige opplegg for elever med skolevegring, et opplegg som inkluderer både eleven, hjemmet, lærere og administrasjonen ved skolen, samt hjelpeinstanser som PPT og BUP.
   
  Jon Halvdan Lenning, Mobbeombud fra Fylkesordførerens, kontor vil holde innlegg om Mobbeombudets rolle i dette arbeidet basert på erfaringene gjort det siste året.

  Dag 2

 • Skolevegrings-workshop - en praktisk tilnærming

  Fokus på kartlegging og gradvis tilnærming. 

  Dagen blir ledet av Magelungen AB, som er en av Nordens fremste bidragsytere til den faglige tilnærmingen til skolevegring og dropout. De er en tung aktør innen kompetanseheving, spesialskoletilbud og behandling av ungdommer, som er tilstede i hele Sverige. 

   

  De to viktigste stegene i tilnærmingen til skolevegring, er korrekt kartlegging og gradvis tilnærming til skolen. Erfarene lærere vil gi råd om hvordan man kartlegger, hvilke faktorer man ser etter og hvordan man trekker konklusjoner. Deltakerne vil få del i Magelungens verktøy, og vil prøve ut disse verktøyene i praksis. Vi fokuserer også på hvordan resultatene danner basis for videre intervensjon.

  Del 2 av dagen, blir dedikert til praktisk planlegging og gjennomføring av gradvis skoletilnærming og læring. Vi benytter eksempler fra deltakernes egne klasserom, og øver på å planlegge effektive tiltak. Dagen ender med en diskusjon om hvordan man vedlikeholder resultatene man har oppnådd, på lang sikt.

  Gå ikke glipp av denne muligheten til å bygge bro mellom teori og praksis!

   

storskolesekk

Skolevegrings-konferansen er del av en satsing vi i JobbAktiv har startet for å sette fokus på denne viktige problemstillingen. Vi er spesielt glade for å ha fått tak i David Heyne som regnes som en av kapasitetene på området i Europa.

Vel møtt til spennende dager!

Konferansens konferansier:

Elisabeth jobber i dag som seksjonssjef for personal og organisasjon ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun er også en av gründerne og programleder av ledelsesprogrammet LIN. Elisabeth Utheim er også styreleder ved Tromsø International School, og vil lede konferansen med en trygg og stødig hånd.

Godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet


Godkjent som spesialistkurs og vedlikeholdskurs

 • Priser kommer senere