Skolevegringskonferansen – Ålesund

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Verdensledende forsker på området, David Heyne, kommer til Ålesund!

Denne konferansen er allerede gjennomført. Ny konferanse om skolevegring arrangeres på Gardermoen 15-16 november.

 • 02 - 03 mai 2018
 • Quality Hotel Waterfront Ålesund, Nedre Strandgate 25-27, 6004 Ålesund, Norge
 • Velkommen til Ålesund!

  Ordfører i  Ålesund kommune, Eva Vinje Aurdal ønsker velkommen til Ålesund.

 • Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg åpner konferansen

  Skolevegring er problemet alle og ingen eier! Hvem har ansvaret når elevene ikke vil på skolen? Er det foreldrene, skolen, PPD eller barnevernet? Statssekretæren åpner konferansen på vegne av kunnskapsministeren som er levende opptatt av skolefrafall og den enkelte elevs skolehverdag. Hun vil i sitt åpningsinnlegg dele sine tanker om ansvar, tiltak og veien videre for elever som ikke makter skolens krav og rammer.

  • 02 mai

  • 11:15 - 13:00

  Keynote speaker

  Innlegget er på engelsk.

  Selv når vi bruker de beste metoder, er det en stor gruppe av skolevegrende ungdommer  som ikke klarer å gjennomføre skolen. Det virker for vanskelig for dem å møte sosiale, emosjonelle og akademiske krav som skolesituasjonen stiller. Denne forelesningen gir et overblikk over hovedgrunnene til at noen elever har problemer med å delta på skolen, sammen med styrker og svakheter ved tilgjengelige behandlingsmetoder. Hovedpunktene diskuteres, inkludert effektive praksis-eksempler for tidlig intervensjon og modifisering av opplegg for elever med kronisk og alvorlig skolevegrings-problematikk.

  Professor Heyne er en av kapasitetene internasjonalt innenfor fagfeltet!

 • Økt antall elever med skolevegringsproblematikk.

  Grunnene til fravær kan være sammensatte av forhold rundt den unge,  i familien og i skolen.  Forhold i skolen kan være mobbing, dårlig læringsmiljø og høyt stress relatert til fag og aktiviteter. Skolen spiller en sentral rolle i utvikling og avhjelping av fraværsproblematikk.

  Flere elever, foreldre og skoler føler seg maktesløse og behovet for mer kunnskap og forståelse om hvordan hjelpe elever med fravær er stort. I dette foredraget vil Trude Havik vektlegge skolen som arena for å forebygge og  iverksette tiltak på et tidligst mulig tidspunkt overfor elever med vegringsproblematikk. Med økt kunnskap og bevissthet kan vi øke sjansen for at flere elever lykkes i skolen.

  Havik har intet mindre enn en doktorgrad om skolevegring. Hun undersøkte skolevegring blant elever fra 6. til 10.klasse.

 • Erfaringsdeling av løsninger på skolevegring

  Tonegivende organer setter elevers trivsel og læring høyt på agendaen når det skal satses på skole. Men hvordan kan vi utføre dette i praksis når elever vegrer seg  for å gå på skolen? PP – tjenesten ved leder, Svein Ola Lillestøl, vil i samarbeid med ulike aktører dele sine erfaringer og løsninger for elever med skolevegring.

  Dag 2

 • Skolevegrings-workshop – en praktisk tilnærming.

  Fokus på kartlegging og gradvis tilnærming. 

  Dagen blir ledet av Magelungen AB, som er en av Nordens fremste bidragsytere til den faglige tilnærmingen til skolevegring og dropout. De er en tung aktør innen kompetanseheving, spesialskoletilbud og behandling av ungdommer, som er tilstede i hele Sverige. 

  De to viktigste stegene i tilnærmingen til skolevegring, er korrekt kartlegging og gradvis tilnærming til skolen. Erfarene lærere vil gi råd om hvordan man kartlegger, hvilke faktorer man ser etter og hvordan man trekker konklusjoner. Deltakerne vil få del i Magelungens verktøy, og vil prøve ut disse verktøyene i praksis. Vi fokuserer også på hvordan resultatene danner basis for videre intervensjon.

  Del 2 av dagen, blir dedikert til praktisk planlegging og gjennomføring av gradvis skoletilnærming og læring. Vi benytter eksempler fra deltakernes egne klasserom, og øver på å planlegge effektive tiltak. Dagen ender med en diskusjon om hvordan man vedlikeholder resultatene man har oppnådd, på lang sikt.

  Gå ikke glipp av denne muligheten til å bygge bro mellom teori og praksis!

   

storskolesekk

Skolevegrings-konferansen er del av en satsing vi i JobbAktiv har startet for å sette fokus på denne viktige problemstillingen. Vi er spesielt glade for å ha fått tak i David Heyne som regnes som en av kapasitetene på området i Europa.

Vel møtt til spennende dager!

Godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet


Godkjent som spesialistkurs og vedlikeholdskurs

 • Priser kommer senere