Skolevegringskonferansen – Hamar

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Denne konferansen er dessverre kansellert.

Se heller Skolevegringskonferansen i Trondheim

 • 07 - 08 mai 2019
 • Scandic Ringsaker, Kårtorpveien, Furnes, Norge
 • Åpning av Skolevegringskonferansen på Hamar

  Kunnskapssjef, Dordy Wilson, Hamar kommune er invitert til åpning av konferansen
  Dordy wilson har en doktorgrad fra NTNU og lang erfaring fra utdanningssektoren. Dordy har
  jobbet som lærer, spesialpedagog og høgskolelektor.

  • 07 mai

  • 11:00 - 13:00

  Keynote speaker - David Heyne

  Innlegget er på engelsk.
  Selv når vi bruker de beste metoder, er det en stor gruppe av skolevegrende ungdommer som ikke klarer å gjennomføre skolen. Det virker for vanskelig for dem å møte sosiale, emosjonelle og akademiske krav som skolesituasjonen stiller. Denne forelesningen gir et overblikk over hovedgrunnene til at noen elever har problemer med å delta på skolen, sammen med styrker og svakheter ved tilgjengelige behandlingsmetoder. Hovedpunktene diskuteres, inkludert effektive praksis-eksempler for tidlig intervensjon og modifisering av opplegg for elever med kronisk og alvorlig skolevegrings-problematikk.
  Professor Heyne er en av kapasitetene internasjonalt innenfor fagfeltet!

 • Hvordan nå skolevegreren gjennom sine egne interesser?

  Marit Sahlström har i femten år jobbet med unge, med stort eller totalt fravær, for å støtte dem tilbake til skolen og en sosial sammenheng. De siste årene har dette arbeidet blitt gjort gjennom Oneeighty. En viktig del av metoden er å koble de unges uformelle ferdigheter, til de formelle kravene i skolens læreplan. Gjennom å chatte på engelsk, spille online spill, følge blogger og lignende, kan man knytte kunnskapen sammen med skolens læreplan. Basert på elevenes interesser og livssituasjon, skaper Oneeighty prosjekter hvor de arbeider med skolekunnskap, mens de støtter de unge i å finne nye strategier for å håndtere ulike situasjoner. Oneeighty arbeider med elever fra hele Sverige.

 • Relasjonelle utfordringer i tverrfaglig samarbeid rundt skolevegring. Felles forståelse, mål og koordinering.

  Marit Tørstad er Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Hun har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen.

  • 07 mai

  • 16:00 - 16:45

  Erfaringer, utfordringer og løsninger

  Toneangivende organer setter elevenes trivsel og læring høyt på agendaen når det skal satses på skole, men hvordan kan vi utføre dette i praksis når elevene vegrer seg for å gå på skolen? PP-tjenesten i Hamar er invitert til å lede oss i dette foredraget. I samarbeid med ulike instanser i Hedmark deler de sine erfaringer rundt tilrettelegging for elever med skolevegring

  Dag 2

  • 08 mai

  • 09:00 - 14:30

  Skolevegrings-workshop - en praktisk tilnærming

  Fokus på kartlegging og gradvis tilnærming. 

  Dagen blir ledet av Magelungen AB, som er en av Nordens fremste bidragsytere til den faglige tilnærmingen til skolevegring og dropout. De er en tung aktør innen kompetanseheving, spesialskoletilbud og behandling av ungdommer, som er tilstede i hele Sverige. 

   

  De to viktigste stegene i tilnærmingen til skolevegring, er korrekt kartlegging og gradvis tilnærming til skolen. Erfarene lærere vil gi råd om hvordan man kartlegger, hvilke faktorer man ser etter og hvordan man trekker konklusjoner. Deltakerne vil få del i Magelungens verktøy, og vil prøve ut disse verktøyene i praksis. Vi fokuserer også på hvordan resultatene danner basis for videre intervensjon.

  Del 2 av dagen, blir dedikert til praktisk planlegging og gjennomføring av gradvis skoletilnærming og læring. Vi benytter eksempler fra deltakernes egne klasserom, og øver på å planlegge effektive tiltak. Dagen ender med en diskusjon om hvordan man vedlikeholder resultatene man har oppnådd, på lang sikt.

  Gå ikke glipp av denne muligheten til å bygge bro mellom teori og praksis!

Arrangeres flere steder

Vi skal også arrangere denne konferansen i Trondheim.

 

Konferansiér:

Marit Tørstad er klinisk pedagog, familieterapeut og koordinator for tverrfaglig samarbeid om barn og unge i Lørenskog kommune. Hun har arbeidserfaring fra skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratet. Hun har også undervist på spesialistutdanning av leger og psykolog

 

Vi avventer svar om godkjenning fra:

 

Godkjent som vedlikeholdskurs i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

 

Se også våre andre arrangement:

 • Printvennlig program

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 31. januar: kr. 2200 kr. 2750
  Deltakeravgift ved påmelding etter 31. januar: kr. 3100 kr. 3875
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1060 kr. 1240
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2294 kr. 2700
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1009 kr. 1145