Skolevegringskonferansen – Stavanger

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Dette arrangementet er dessverre avlyst – ønsker du å delta i vår er Trondheim en mulighet: 

 • 08 - 09 mai 2019
 • Clarion Hotel Air, Sola, Norge
 • Åpning av skolevegringskonferansen i Stavanger

  Skolesjefen i Stavanger kommune, Jørn pedersen åpner konferansen og ønsker velkommen
  byen!

  • 08 mai

  • 11:00 - 13:00

  Keynote speaker - David Heyne

  Innlegget er på engelsk.
  Selv når vi bruker de beste metoder, er det en stor gruppe av skolevegrende ungdommer som ikke klarer å gjennomføre skolen. Det virker for vanskelig for dem å møte sosiale, emosjonelle og akademiske krav som skolesituasjonen stiller. Denne forelesningen gir et overblikk over hovedgrunnene til at noen elever har problemer med å delta på skolen, sammen med styrker og svakheter ved tilgjengelige behandlingsmetoder. Hovedpunktene diskuteres, inkludert effektive praksis-eksempler for tidlig intervensjon og modifisering av opplegg for elever med kronisk og alvorlig skolevegrings-problematikk.
  Professor Heyne er en av kapasitetene internasjonalt innenfor fagfeltet!

 • Hvordan kan vi sammen hjelpe flere elever til å komme til skolen?

  22.200 elever i barne- og ungdomsskolen er borte frå skolen i en måned eller mer i året, i følge en ny undersøkelse. Grunnene til fravær kan være sammensatte av forhold rundt den unge, i familien og i skolen. Forhold i skolen kan være mobbing, dårlig læringsmiljø og høyt stress relatert til fag og aktiviteter. Skolen spiller en sentral rolle i utvikling og avhjelping av fraværsproblematikk.
  Flere elever, foreldre og skoler føler seg maktesløse og behovet for mer kunnskap og forståelse om hvordan hjelpe elever med fravær er stort. I dette foredraget vil Trude Havik vektlegge skolen som arena for å forebygge og iverksette tiltak på et tidligst mulig tidspunkt overfor elever med vegringsproblematikk. Med økt kunnskap og bevissthet kan vi øke sjansen for at flere elever lykkes i skolen.

 • Skolevegring og angst

  Marit Tørstad er Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Hun har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen

  • 08 mai

  • 16:45 - 17:30

  Erfaringer, utfordringer og løsninger

  Toneangivende organer setter elevenes trivsel og læring høyt på agendaen når det skal satses på skole, men hvordan kan vi utføre dette i praksis når elevene vegrer seg for å gå på skolen? PP-tjenesten i Stavanger er invitert til å lede oss i dette foredraget. I samarbeid med ulike instanser i Rogaland deler de sine erfaringer rundt tilrettelegging for elever med skolevegring

  Dag 2

  • 09 mai

  • 09:00 - 14:30

  Skolevegrings-workshop - en praktisk tilnærming

  Fokus på kartlegging og gradvis tilnærming. 

  Dagen blir ledet av Magelungen AB, som er en av Nordens fremste bidragsytere til den faglige tilnærmingen til skolevegring og dropout. De er en tung aktør innen kompetanseheving, spesialskoletilbud og behandling av ungdommer, som er tilstede i hele Sverige. 

   

  De to viktigste stegene i tilnærmingen til skolevegring, er korrekt kartlegging og gradvis tilnærming til skolen. Erfarene lærere vil gi råd om hvordan man kartlegger, hvilke faktorer man ser etter og hvordan man trekker konklusjoner. Deltakerne vil få del i Magelungens verktøy, og vil prøve ut disse verktøyene i praksis. Vi fokuserer også på hvordan resultatene danner basis for videre intervensjon.

  Del 2 av dagen, blir dedikert til praktisk planlegging og gjennomføring av gradvis skoletilnærming og læring. Vi benytter eksempler fra deltakernes egne klasserom, og øver på å planlegge effektive tiltak. Dagen ender med en diskusjon om hvordan man vedlikeholder resultatene man har oppnådd, på lang sikt.

  Gå ikke glipp av denne muligheten til å bygge bro mellom teori og praksis!

Arrangeres flere steder

Vi skal også arrangere denne konferansen i Trondheim.

 

Konferansiér:

Marit Tørstad er klinisk pedagog, familieterapeut og koordinator for tverrfaglig samarbeid om barn og unge i Lørenskog kommune. Hun har arbeidserfaring fra skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratet. Hun har også undervist på spesialistutdanning av leger og psykolog.

 

Vi avventer svar om godkjenning fra følgende organisasjoner:

 

 

Godkjent som vedlikeholdskurs i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Se også våre andre arrangement:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 31. januar:kr. 2200kr. 2750
  Deltakeravgift ved påmelding etter 31. januar:kr. 3100kr. 3875
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1156kr. 1350
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2724kr. 3190
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1098kr. 1245