Skolevegringskonferansen – Trondheim

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Verdensledende forsker på området, David Heyne, kommer til Trondheim!

 • 09 - 10 mai 2019
 • Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia, Trondheim, Norge
Påmelding
 • Åpning av Skolevegringskonferansen i Trondheim 2019

  Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, åpner konferansen og ønsker velkommen til byen!

 • Skolevegring er problemet alle og ingen eier!

  Mange skoler opplever at det er et behov for å avgrense og tydeliggjøre skolens ansvar når det gjelder skolevegringsproblematikk. Ingul ser på hvordan det kan arbeides på ulike nivå: fra gruppenivå med generelle tiltak som grunnleggende forebyggende strategier, og på individnivå med tidlig intervensjon med begynnende tegn til vegring, samt oppfølging av de som har falt ut. Og til sist – er det noe som heter Lærervegring.

  • 09 mai

  • 10:45 - 11:30

  Håndbok for håndtering av skolefravær

  Hva er lovens krav til forsvarlige systemer ved oppfølging av bekymringsfullt fravær? Elisabeth har vært med å utarbeide «håndbok for håndtering av skolefravær», som et tiltak for å gjøre oppfølgingen av skolevegringsproblematikk bedre og mer enhetlig.

  • 09 mai

  • 11:30 - 13:00

  Keynote speaker - David Heyne

  Innlegget er på engelsk.
  Selv når vi bruker de beste metoder, er det en stor gruppe av skolevegrende ungdommer som ikke klarer å gjennomføre skolen. Det virker for vanskelig for dem å møte sosiale, emosjonelle og akademiske krav som skolesituasjonen stiller. Denne forelesningen gir et overblikk over hovedgrunnene til at noen elever har problemer med å delta på skolen, sammen med styrker og svakheter ved tilgjengelige behandlingsmetoder. Hovedpunktene diskuteres, inkludert
  effektive praksis-eksempler for tidlig intervensjon og modifisering av opplegg for elever med kronisk og alvorlig skolevegringsproblematikk.
  Professor Heyne er en av kapasitetene internasjonalt innenfor fagfeltet!

 • Hvordan nå skolevegreren gjennom sine egne interesser?

  Marit Sahlström har i femten år jobbet med unge, med stort eller totalt fravær, for å støtte dem tilbake til skolen og en sosial sammenheng. De siste årene har dette arbeidet blitt gjort gjennom Oneeighty. En viktig del av metoden er å koble de unges uformelle ferdigheter, til de formelle kravene i skolens læreplan. Gjennom å chatte på engelsk, spille online spill, følge blogger og lignende, kan man knytte kunnskapen sammen med skolens læreplan. Basert på elevenes interesser og livssituasjon, skaper Oneeighty prosjekter hvor de arbeider med skolekunnskap, mens de støtter de unge i å finne nye strategier for å håndtere ulike situasjoner. Oneeighty arbeider med elever fra hele Sverige.

  • 09 mai

  • 15:00 - 16:00

  Hvem blir andre i møtet med deg? et foredrag om å ha hodet kaldt og hjertet foran.

  Din personlige kompetanse i møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner er helt avgjørende, men ikke så ofte prioritert. Her er det ofte teorier og fag som får oppmerksomhet og anerkjennelse. Det finnes gode og dårlige utgaver av oss alle. Hvilken utgave av deg er det brukere og kolleger møter i hverdagen?   Hvordan påvirker du dine omgivelser på godt eller vondt og det store spørsmålet. Hvem blir andre i møte med akkurat deg?

  Dag 2

  Tema Skolevegring og psykisk helse

 • Hvordan arbeide med de tyngste skolevegrerne med stor vekt på samordnet innsats?

  Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Marit Tørstad har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes
  spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen.

 • Psykisk helse - Samtaleklimaet som må være på plass for å skape åpenhet og at endringer skjer

  Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom. Foredraget vil ta opp følgende tema:

  • Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra?
  • Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter?
  • Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
  • Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
  • Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på
  • plass for åpenhet og at endringer skjer?
  • Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
  • En kort presentasjon av «tillitshjulet» som et kreativt verktøy
 • Autisme og skolevegring

  Ellen Kathrine Munkhaugen har akkurat levert sin doktoravhandling om autisme og skolevegring. Hun er blant de fremste på dette fagfeltet i landet. Munkhaugen vil orientere om funn, og presentere ulike årsaker til at barn og unge med autisme ikke ønsker å være på skolen. Hva kan være «medisinene» for å forebygge og hjelpe de som sliter med skolevegring?

  • 10 mai

  • 13:30 - 13:40

  Oppsummering og avslutning

  Vi ser litt tilbake på disse to dagene før vi avslutter

Arrangeres flere steder

Vi skal også arrangere denne konferansen i Stavanger og på Hamar.

 

Konferansiér:

Marit Tørstad er klinisk pedagog, familieterapeut og koordinator for tverrfaglig samarbeid om barn og unge i Lørenskog kommune. Hun har arbeidserfaring fra skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratet. Hun har også undervist på spesialistutdanning av leger og psykolog

 

Vi avventer svar om godkjenning fra følgende organisasjoner:

 

 

Godkjent som vedlikeholdskurs i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 31. januar: kr. 2480 kr. 3100
  Deltakeravgift ved påmelding etter 31. januar: kr. 3100 kr. 3875
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1294 kr. 1500
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2733 kr. 3190
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1101 kr. 1245