Skolevegringskonferansen – Trondheim

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Verdensledende forsker på området, David Heyne, kommer til Trondheim!

 

Konferansen er nå fulltegnet!

 • 09 - 10 mai 2019
 • Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia, Trondheim, Norge
 • Åpning av Skolevegringskonferansen i Trondheim 2019

  Psykologspesialist Hans Andreas Knudsen er sentral i Trondheim kommunes arbeid med psykisk helse i skolen, åpner konferansen og ønsker velkommen.

 • Skolevegring er problemet alle og ingen eier!

  Mange skoler opplever at det er et behov for å avgrense og tydeliggjøre skolens ansvar når det gjelder skolevegringsproblematikk. Ingul ser på hvordan det kan arbeides på ulike nivå: fra gruppenivå med generelle tiltak som grunnleggende forebyggende strategier, og på individnivå med tidlig intervensjon med begynnende tegn til vegring, samt oppfølging av de som har falt ut. Og til sist – er det noe som heter Lærervegring.

  • 09 mai

  • 10:45 - 11:30

  Håndbok for håndtering av skolefravær

  Hva er lovens krav til forsvarlige systemer ved oppfølging av bekymringsfullt fravær? Elisabeth har vært med å utarbeide «håndbok for håndtering av skolefravær», som et tiltak for å gjøre oppfølgingen av skolevegringsproblematikk bedre og mer enhetlig.

  • 09 mai

  • 11:30 - 13:00

  Keynote speaker - David Heyne

  Innlegget er på engelsk.
  Selv når vi bruker de beste metoder, er det en stor gruppe av skolevegrende ungdommer som ikke klarer å gjennomføre skolen. Det virker for vanskelig for dem å møte sosiale, emosjonelle og akademiske krav som skolesituasjonen stiller. Denne forelesningen gir et overblikk over hovedgrunnene til at noen elever har problemer med å delta på skolen, sammen med styrker og svakheter ved tilgjengelige behandlingsmetoder. Hovedpunktene diskuteres, inkludert
  effektive praksis-eksempler for tidlig intervensjon og modifisering av opplegg for elever med kronisk og alvorlig skolevegringsproblematikk.
  Professor Heyne er en av kapasitetene internasjonalt innenfor fagfeltet!

 • Hvordan nå skolevegreren gjennom sine egne interesser?

  Marit Sahlström har i femten år jobbet med unge, med stort eller totalt fravær, for å støtte dem tilbake til skolen og en sosial sammenheng. De siste årene har dette arbeidet blitt gjort gjennom Oneeighty. En viktig del av metoden er å koble de unges uformelle ferdigheter, til de formelle kravene i skolens læreplan. Gjennom å chatte på engelsk, spille online spill, følge blogger og lignende, kan man knytte kunnskapen sammen med skolens læreplan. Basert på elevenes interesser og livssituasjon, skaper Oneeighty prosjekter hvor de arbeider med skolekunnskap, mens de støtter de unge i å finne nye strategier for å håndtere ulike situasjoner. Oneeighty arbeider med elever fra hele Sverige.

 • Lærer-elev- relasjoner og den store betydningen av de små ting

  Skolegang utgjør en vesentlig del av ungdommers hverdagsliv og relasjonen mellom lærere og elever står sentralt . Lærer-elev-relasjoner har betydning for  både motivasjon , læring , elevers psykiske helse og frafall fra skolen. Hvordan utvikles positive lærer-elev-relasjoner ? Hvordan kan de små relasjonelle tingene få stor betydning for elevene i skolehverdagen?

  Dag 2

  Tema Skolevegring og psykisk helse

 • Hvordan arbeide med de tyngste skolevegrerne med stor vekt på samordnet innsats?

  Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Marit Tørstad har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes
  spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen.

 • Psykisk helse - Samtaleklimaet som må være på plass for å skape åpenhet og at endringer skjer

  Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom. Foredraget vil ta opp følgende tema:

  • Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra?
  • Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter?
  • Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
  • Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
  • Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på
  • plass for åpenhet og at endringer skjer?
  • Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
  • En kort presentasjon av «tillitshjulet» som et kreativt verktøy
 • Mestring på timeplanen.

  De skal være flinke, vakre og spreke. De har skyhøye forventninger til seg selv samtidig som selvbildet er på bånn. Undervisning om livsmestring og psykisk helse er på tur i skolen, men i hvordan form? Bør det være et eget fag, eller bør undervisningen inn i alle fag? Gjennom sin forskning har Anne Klomsten gjort seg opp sine meninger om hvordan implementeringen bør gjøres for å sikre et godt tilbud.

  • 10 mai

  • 13:15 - 13:30

  Oppsummering og avslutning

  Vi ser litt tilbake på disse to dagene før vi avslutter

Arrangeres flere steder

Vi skal også arrangere denne konferansen i Stavanger

 

Konferansiér:

Marit Tørstad er klinisk pedagog, familieterapeut og koordinator for tverrfaglig samarbeid om barn og unge i Lørenskog kommune. Hun har arbeidserfaring fra skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratet. Hun har også undervist på spesialistutdanning av leger og psykolog

 

Vi avventer svar om godkjenning fra følgende organisasjoner:

 

 

Godkjent som vedlikeholdskurs i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Se også våre andre arrangement:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 31. januar:kr. 2480kr. 3100
  Deltakeravgift ved påmelding etter 31. januar:kr. 3100kr. 3875
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1294kr. 1500
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2733kr. 3190
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1101kr. 1245