Språk og inkludering – et veivisende dagskurs

OBS! Et for lavt antall påmeldte gjør at vi må avlyse kurset i Trondheim. Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.

– Målet med integreringspolitikken er at de som kommer til Norge, deltar i samfunnet. Det betyr at de deltar i barnas skolegang, i frivillige organisasjoner, i små og store fellesskap, og at flere kommer i jobb. Hvis vi ikke får flere i jobb, øker de menneskelige utgiftene, mens skatteinntektene faller. Det handler om sosial og økonomisk bærekraft. Derfor er aktiv deltakelse viktig, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Videre sier Sanner at nøkkelen til en bedre integrering er et godt språk og god kjennskap til det norske samfunnet. (Se datoene til høyre på siden).

 • 05 mars 2019
 • Kursinnhold - språk og inkludering

  Kursinnhold:

  • Hva vil det si å være minoritetsspråklig elev
  • Hvordan kan man ta i bruk elevenes ressurser i opplæringen
  • Skape rom for muntlig samhandling
  • Samarbeidslæring som verktøy for klasseledelse og relasjonsbygging
  • Fra hverdagsspråk til fagspråk i alle fag
  • Praktiske undervisningstips

   

   

  Kursdagen er fra klokken 10:00 – 16:00, og vil bestå av forelesninger, praktiske oppgaver og samarbeid i grupper.

   

   

  Målgruppe: Kurset passer for lærere som underviser i grunnskolen og i voksenopplæringen.

   

  Barn og ungdom bærer med seg svært ulike erfaringer og opplevelser som kan påvirke deres læringssituasjon. For at alle elevene skal ha mulighet til å lykkes på skolen, er det nødvendig at skolen tar hensyn til elevenes livssituasjon og tenker helhetlig. Et godt opplæringstilbud for de minoritetsspråklige elevene handler om å tilby god opplæring i fag, sikre at alle får innfridd rettighetene sine, og skape gode og inkluderende læringsmiljøer. En språkutviklende undervisning omfatter arbeid med muntlighet, ordforråd, lesing og skriving.

   

  Undervisningen skal være språkutviklende, men også gi elevene identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. De skal oppleve mestring, anerkjennelse og glede på skolen.

   

  Dette er et praksisnært kurs for lærere som ønsker gode verktøy til bruk i det flerspråklige klasserommet.

   

  Om kursholderen:

   

  Tone Evensen er lærer på grunnskole for voksne ved Ringsaker voksenpedagogisk senter og driver bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom». På bloggen deler hun erfaringer fra klasserommet, gir tips og råd til andre lærere, og deler materiell og læringsressurser.

   

  Bloggen vektlegger flerspråklighet og mangfold som en ressurs i klasserommet. Innleggene på bloggen er særlig rettet mot undervisning av nyankomne og det legges vekt på  anerkjenne den kompetansen deltakerne har med seg og å gi de mulighet til å finne sin stemme og å sette ord på egne tanker, meninger, erfaringer og følelser. Bloggen vant den europeiske språkprisen i 2017 for «å fremme læring av språk, spesielt med vekt på flerspråklighet, inkludering og identitetsdanning». Tone Evensen har lang erfaring i å undervise elever med annen språklig bakgrunn og har tidligere jobbet 3 år som rådgiver ved NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Påmelding:

Thon Hotel Linne ligger sentralt i Oslo nord, med kort vei til Helsfyr og Økern. Fra hotellet tar det 12 minutter med T-bane til sentrum. Hotellet har gode møte- og konferansefasiliteter.

Oslo 05. mars 2019:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding to måneder før kursstart:kr. 1980kr. 2475
  Deltakeravgift ved senere påmelding:kr. 2300kr. 2875
  Følgende tilkommer prisen:
  Obligatorisk dagpakke:kr. 547kr. 635