Sykefraværskonferansen 2020

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og rekruttering - og om nytenkning for årene som kommer.

Målgruppen er ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet, tillitsvalgte, verneombud, personalansvarlige, og andre interesserte innen helseforetak, kommuner, privat virksomhet og utdanning, samt NAV.

 • 09 - 10 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • En vaskeekte solskinnshistorie

  I enheten Fagrent har de ansatte og ledelsen sammen realisert en omstilling som har ført til formidable resultater. Sykefraværet er halvert på tre år, det er stålkontroll på økonomien, og avdelingens medarbeidere er stolte og fornøyde, både med prosessen de har gjennomført, og med jobben de gjør. Hva er hemmelighetene?

 • Ni tips for å forebygge sykefravær

  Hun er kjent for å holde engasjerende foredrag, og har en bakgrunn som gir stor tyngde. Det er få som kan mer om sykefravær og forebygging. Her kan du høre henne snakke om det moderne arbeidsliv, nye helseperspektiv, og tilbakeføring til arbeid.

 • Plagene koster staten årlig 45 mrd mer enn kreft

  Det oppdaterte muskel- og skjelettregnskapet viser at folk med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager koster staten Norge 255 milliarder per år, noe som er 45 milliarder mer enn kreft, og nesten fire ganger mer enn fedme. Med relativt enkle grep kan man spare samfunnet for milliarder av kroner dersom en får på plass helhetlige pasientforløp for denne gruppen.

 • Lavere sykefravær i «Utøya-kommuner»

  Hovedfunnet i et forskningsprosjekt utført av forsker Øystein Hernæs ved Frisch-senteret er overraskende nok at i de kommunene som hadde innbyggere som mistet livet i Utøya-angrepet, sank sykefraværet i forhold til i resten av landet i tiden etterpå. Hvordan kan dette være mulig, og hva kan det i så fall si om oss selv og samfunnet vi lever i?

  • 09 mars

  • 13:00 - 14:00

  Dag 1 - sykefraværslunsj

 • Helserelaterte ytelser og betydningen for sysselsetting

  Bør nivået på helserelaterte ytelser for unge mennesker sees i sammenheng med inntektsnivået for jevnaldrende som ikke mottar ytelser? Kan gode støtteordninger  gi uheldige insentivvirkninger, som i verste fall kan vare yrkeslivet ut?

 • Sykelønnsordningen - «en elefant i rommet»?

  – Sykelønn er den store elefanten i rommet når det gjelder arbeidsliv og velferd, sier Olaf Thommessen, som er leder av SMB Norge. Vi har invitert Thommessen for å redegjøre nærmere for sitt syn.

  Dag 2

 • Konflikter - fallgruver og gode løsninger

  Konflikter står for rundt 25 prosent av kostnadene ved sykefravær. Dette gjelder både offentlige og private virksomheter, som da mister ressurser til ordinær drift, utviklingsarbeid og verdiskapning.  Dette rammer igjen enkeltmennesker, produktutvikling, forbrukere og samfunn. Hvordan løser man en arbeidskonflikt? Vi har invitert anerkjente Robert Salomon til å foredra.

  • 10 mars

  • 13:00 - 14:00

  Dag 2 - sykefraværslunsj

 • Kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær

  Hvordan kan det ha seg at noen virksomheter med tradisjonelt høyt sykefravær, klarer å holde sykefraværet lavt? FAFO har gjennom sin forskning funnet sju kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 20. mars:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 20. mars:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168