Sykefraværskonferansen 2020

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsmiljø- og om nytenkning for årene som kommer.

Målgruppen er ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet, tillitsvalgte, verneombud, personalansvarlige, og andre interesserte innen helseforetak, kommuner, privat virksomhet og utdanning, samt NAV.

Se deltakersidene for nedlastning av presentasjoner

 • 09 - 10 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Velkommen på konferanse

  Sykefraværskonferansen 2020 er en oppfølger til konferansen i fjor. I år blir det mer fokus på de praktiske verktøy, men vi innleder med en bolk samfunnsdebatt, fulgt av nytt fra forskningen.

 • Åpning av Sykefraværskonferansen 2020

  Fylkesdirektør i NAV Oslo, Sonja Skinnarland åpner årets Sykefraværkonferanse. NAV Oslo er en viktig samfunnsaktør og har det strategiske ansvaret for gjennomføringen av arbeids- og velferdspolitikken i hovedstaden.

 • Sykelønnsordningen - «en elefant i rommet»?

  – Norge er det rikeste, lykkeligste – og sykeste landet i Vest-Europa. Sykelønn har vært elefanten i rommet som ingen ville snakke om. – Klart det er sammenheng mellom kompensasjon og fravær, mener Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

 • Hvorfor så mange på helserelaterte ytelser?

  I dette innlegget fokuseres det på de økonomiske insentiver både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er strammet inn på dagpengeordningen, samtidig som arbeidsgiver mangler økonomisk motivasjon for å forebygge langtidsfravær. Vi får høre om disse, samt en rekke andre forhold.

 • En vaskeekte solskinnshistorie

  I enheten Fagrent har de ansatte og ledelsen sammen realisert en omstilling som har ført til formidable resultater. Sykefraværet er halvert på tre år, det er stålkontroll på økonomien, og avdelingens medarbeidere er stolte og fornøyde, både med prosessen de har gjennomført, og med jobben de gjør. Hva er hemmelighetene?

  • 09 mars

  • 11:30 - 12:30

  Dag 1 - sykefraværslunsj

  • 09 mars

  • 12:30 - 13:30

  Ni tips for å forebygge sykefravær

  Hun er kjent for å holde engasjerende foredrag, og har en bakgrunn som gir stor tyngde. Det er få som kan mer om sykefravær og forebygging. Her kan du høre henne snakke om det moderne arbeidsliv, nye helseperspektiv, og tilbakeføring til arbeid.

 • Enkle grep for å få folk tilbake i jobb

  Det oppdaterte muskel- og skjelettregnskapet viser at folk med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager koster staten Norge 255 milliarder per år, noe som er 45 milliarder mer enn kreft, og nesten fire ganger mer enn fedme. Med relativt enkle grep kan man spare samfunnet for milliarder av kroner dersom en får på plass helhetlige pasientforløp for denne gruppen.

 • Motiverende intervju

  Effekten av metoden «Motiverende intervju» når det gjelder tilbakeføring til arbeid.  Solveig Høegh-Krohn har kurset i metoden helt siden 2007.  Hva er erfaringene så langt? Hva forteller forskningen?

 • Når livet blir for mye å takle - gode verktøy til den vanskelige samtalen

  Sykefraværsoppfølging: Hvordan kan du som leder bli bedre på å møte ansatte som sliter, slik at både du, bedriften og den ansatte kommer best mulig ut av en krevende situasjon? Foredraget fokuserer på hva vi vet fra forskning, hva virker av kommunikasjon, hvordan skaper du den viktige samtalen? Hva gjør de gode lederne? Case blir brukt til å belyse tema på en verdifull måte.

  Dag 2

 • Konflikter - fallgruver og gode løsninger

  Konflikter står for rundt 25 prosent av kostnadene ved sykefravær. Dette gjelder både offentlige og private virksomheter, som da mister ressurser til ordinær drift, utviklingsarbeid og verdiskapning.  Dette rammer igjen enkeltmennesker, produktutvikling, forbrukere og samfunn. Hvordan løser man en arbeidskonflikt? Vi har invitert anerkjente Robert Salomon til å foredra.

  • 10 mars

  • 10:00 - 10:30

  Kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær

  Hvordan kan det ha seg at noen virksomheter med tradisjonelt høyt sykefravær, klarer å holde sykefraværet lavt? FAFO har gjennom sin forskning funnet sju kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær.

 • ABC til lavere sykefravær

  I sin virksomhet har leder Bente Fagernes Paixao mer enn halvert sykefraværet. På menyen har hun blant mye annet nærværsledelse og positiv sykefraværsoppfølging på programmet. Det har gitt oppsiktsvekkende resultater.

  • 10 mars

  • 11:45 - 12:20

  Om å slite psykisk på jobb

  Etter en vanskelig ungdomstid og flere selvmordsforsøk, har Ingrid M. Bruun engasjert seg i unge med psykiske lidelser. Her deler hun sine tankevekkende og dyrekjøpte erfaringer, samt hvordan man kan hjelpe ungdom som sliter. Ingrid fletter sin egen historie sammen med nyttige verktøy for å hjelpe unge med utfordringer til å fremme livsmestring og deltakelse i arbeidslivet. Dette er et foredrag fra innsiden.

 • Trenger du en kollega når arbeidslivet utfordrer?

  Et unikt prosjekt i Nordlandssykehuset handler om kollegastøtte satt i system. Vi har invitert representanter for prosjektet til Sykefraværskonferansen for å forklare både hvorfor et slikt prosjekt kan forebygge uønskede hendelser på jobb, men ikke minst hvorfor kollegastøtte kan forebygge fravær.

  • 10 mars

  • 13:00 - 14:00

  Dag 2 - sykefraværslunsj

  Vi avrunder konferansen. Her er det muligheter for å stille spørsmål og komme med innspill. Vel møtt ved en senere anledning. Og så er det lunsj!

Konferansier for dagene

Ingrid M. Bruun
Ingrid M. Bruun jobber som daglig leder & foredragsholder for Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse (livshelse.no). Til tross for sin unge alder, har hun allerede rukket å bli en merittert foredragsholder, som kombinerer faglighet med egne erfaringer i sitt engasjement for blant annet frivillig innsats.

Andre relevante konferanser

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. desember:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. desember:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168