Tvangsvedtak og rettssikkerhet i barnevernet

Skjer omplasseringer på sviktende grunnlag? I så fall, hvorfor skjer dette, og hva kan gjøres for å styrke rettsikkerheten ved omplasseringer? Hvilke endringer må skje i barnevernet for bedre ivaretakelsen av rettsikkerheten.

I tillegg til presentasjoner vil vi også legge opp til et interaktivt seminar som inkluderer spørsmål fra salen og plenumsdiskusjoner.

 • 03 - 04 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Velkommen ved KIB (Kompetansenettverk for kvalitet I Barnevern)

  Velkommen til to dager med fokus på tvangsvedtak og rettssikkerhet i barnevernet. KIB Norge ønsker velkommen. KIB er et nystartet kompetansenettverk  bestående av psykologer, advokater, professorer, barnevern-pedagoger, forskere og andre grupper av fagpersoner med tilknytning til barnevern. De er en landsdekkende, ideell organisasjon som har til formål å bygge allianser mellom ulike faggrupper for å heve kvaliteten og bidra til et godt barnevern til beste for barna.

 • Barnas rettssikkerhet nå og i fremtiden.

  Vi har invitert barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (ubekreftet), til å dele regjeringens betraktninger rundt barns rettssikkerhet og veien videre.

  • 03 juni

  • 10:45 - 11:15

  Riksrevisjonens undersøkelser om barnevernet de siste 10 årene.

  Det overordnete prinsippet i barnevernloven er at det skal legges avgjørende vekt på hva som er til barnets beste. Hvilke funn har riksrevisjonen gjort i sitt arbeid rundt kommunenes barnevernsarbeid, og hvilke hovedområder må forbedringsarbeidet fokusere på?

  • 03 juni

  • 11:15 - 11:55

  Akutthjemlene i Barnevernloven

  Det er flere hjemler i barnevernloven som dekker ulike akuttsituasjoner. Professor Mons Oppedal ser på utfordringene i forholdet mellom juss og praksis.

  • 03 juni

  • 12:10 - 12:30

  Den juridiske prosessen ved tvangsvedtak

  Rettsikkerhet og styrkeforhold mellom privat og offentlig part.

  • 03 juni

  • 12:30 - 13:00

  En systematisk gjennomgang av tilsyn

  Helsetilsynets gjennomgang  av 106 barnevernssaker med akuttvedtak eller omsorgsovertakelse. Hva har vi lært?

 • Lunsj 13:00 - 14:00

 • Akuttplasseringer, feilvurderinger og erfaringer i møte med barnevernet

  Psykologspesialist Einar C. Salvesen innleder temabolken med tematikken: Akuttvedtak med omplassering på feil grunnlag i enkeltsaker. Einar leder samtalen mellom et utvalg av foreldre og barna, samt deres møte med barnevernet. Merete Løland fra Landsforeningen for barnevernsbarn snakker om sine erfaringer.

  • 03 juni

  • 15:45 - 16:15

  Virkeligheten vi ikke ser

  Psykologspesialist og regionaldirektør for Unicef skrev «Mødrenes kontinent» etter sine reiser i Afrika. Hun viser oss hvor annerledes verden ser ut fra sør. Hun nevner konkret utfordringen som lå i å bryte ut av «VIP-bobla» hun levde i, et vakuum med hvite vestlige mennesker, overklasse og sosial avstand til afrikanerne. Skard forteller fra en hvit kvinnes perspektiv, men hun forteller den svarte kvinnes historie. Kvinnene er Afrikas fremtid. En innlegg til ettertanke i vår samhandling med minoriteter.

 • Oppsummering og avslutning ved KIB Norge

  KIB oppsummerer med gruppeoppgaver, summing og kahoot!

   

  Dag 2

 • Det nye barnevernet: Trygg og forsvarlig oppvekst

  Foreleserne, barnepsykolog Magne Raundalen og professor emeritus Willy-Tore Mørch, lanserer nytt navn på barnevernet: Trygg og forsvarlig oppvekst (TFO). De vil i sin presentasjon argumentere for en tredeling, foreløpig kalt Oppveksthjelpen, Overtagelsen og Ungdomsansvaret. De to nestorene ønsker et fornyet oppvekstperspektiv på barnevernet.

  • 04 juni

  • 10:00 - 10:45

  Hjelpetiltakene som manglet

  Hvilke hjelpetiltak må til for effektivt å forebygge omsorgsovertakelse og styrke rettssikkerheten?

  • 04 juni

  • 11:00 - 11:30

  Tilrettelagte avhør – for hvem?

  Vitnepsykologi og kriteriebasert innholdsanalyse brukt i dekonstruksjon av barnesamtaler på barnehusene.

  Lunsj 11:30 -12:30

 • Hvem skal hjelpe når barnevernet ikke har ansvar?

  Bekymringsmeldinger; for mange og til bekymring – Hvem har ansvaret når det ikke er barnevernet som skal hjelpe?

 • Innspill og forbedringsforlag

  KIB Norge arbeider for et bedre barnevern, og arbeider hovedsakelig oppover i systemet for å få til bedre kvalitet og rammebetingelser. Her kan du som deltaker være med å spille inn dine synspunkter og forslag!

  • 04 juni

  • 13:45 - 14:45

  Politisk debatt

  Toppolitikere inviteres til å diskutere barnevernsystemets utfordringer og mulige løsninger.

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1.april: kr. 2600 kr. 3250
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1.april: kr. 3200 kr. 4000
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2484 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168