Tverrfaglige tema i fagfornyelsen

Hvordan løser vi kravet om tverrfaglige tema i praksis?

En konferanse for alle som skal planlegge og legge tilrette for undervisning i grunnskolen.

 • 07 - 08 mai 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Arrangementet er under planlegging

 • Kunsten å bryte grenser

  Det er en utfordring i skolen å sette sammen enkeltfagene til en helhet. Mange i skoleverket er redd for at de tradisjonelle fagene blir diffuse, og at dette går ut over fagligheten. Hvordan løfte blikket og tenke tverrfaglig uten at dette går på bekostning av enkeltfagene? Ingeborg Lunde Vestad og Dag Johannes Sunde, arbeider med boken «tverrfaglighet i skolen», og deler sine tanker rundt nettopp dette.

 • Temabolk: Folkehelse og livsmestring

 • Dialogbasert fokus på livsmestring

  Hva kan bidra til å fremme helse og livsmestring i en skoleklasse? Veronica forteller om hvordan hun har tilnærmet seg temaet livsmestring gjennom praktiske øvelser og et dialogbasert undervisningsopplegg for studenter på barnehagelærerutdanningen. Utgangspunktet for undervisningen handler om å bygge trygghet og relasjonskompetanse i klassen, og er kan også benyttes i grunnskolen.

 • Om å bygge ekte og ærlige relasjoner

  I en tid der mobiltelefonen står sentralt, og der den personlige kontakten mellom oss mennesker er blitt mer kompleks, er fokus på relasjonskompetanse essensielt for å lykkes med livsmestring. Hvordan kan vi i våre undervisningsopplegg legge tilrette for gode relasjoner mellom elevene, og hvordan bygger vi gode lærer/elev relasjoner?

 • De sårbare elevene

  Et tverrfaglig fokus på livsmestring og forebygging i skolen er viktig. Som i all annen undervisning er det imidlertid noen som stiller med mer bagasje enn andre. Hvordan forholder man seg til de sårbare elevene i klasserommet, og hvilke utfordringer møter man i undervisningen med de som har større utfordringer rundt psykisk helse og livsmestring enn andre?

 • Temabolk: Bærekraftig utvikling

 • Verdien av førstehåndsopplevelser i undervisning om bærekraft

  I barnehagen er det naturlig å tenke kroppslig læring, men når vi kommer på skolen blir ofte de læringsmessige rammene trangere. Her ser vi nærmere på viktigheten av 1.håndserfaringer i undervisningen. Med eksempler fra mat og matproduksjon ser vi på hvordan vi kan lage undervisningsopplegg som gir dybdeforståelse om bærekraft.

 • Eine og Andri redder verden

  Eine og Andri opplever at verden forandrer seg, strømmen blir borte og det blir mørkt og kaldt. De må legge ut på en reise for å finne grovnøkkelen som kan få verden tilbake til sin vanlige form.På reisen møter de fire ulike utfordringer som elevene må hjelpe dem å løse. Elevene må lage løsninger på utfordringene ved å bruke materialer Eine og Andri finner på vegen. Opplegget er laget av Skaperskolen, og kombinerer mål  om bærekraftig utvikling med naturfag.

 • Temabolk: Demokrati og medborgerskap

Samarbeidspartner:

 

Konferansen er et samarbeid mellom Universitetsforlaget og JobbAktiv.

 

 • Priser kommer senere