Tverrfaglighet i skolen

Hvordan løser vi kravet om tverrfaglige tema i praksis?

Tverrfaglighet griper inn i all praksis ved skolen; organisering av timeplan/klasserom, lærerressurser, vurdering og pedagogisk tenkning. Konferansen hjelper deg å se sammenhenger, og ser nærmere på organisering og praktiske eksempler for god tverrfaglig undervisning. 

 • 19 - 20 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 19 november

  • 10:00 - 10:15

  Åpning og velkommen!

  Dersom vi skal lykkes med tverrfaglig undervisning, så krever dette at vi tenker bredere enn pedagogikken i de tre fagområdene som beskrives i fagfornyelsen. Tverrfaglighet griper inn i undervisningen, i timeplaleggingen, hvordan vi vurderer elevene, og ikke minst hvordan vi samarbeider. Konferansen vil fokuserer på hva tverrfaglighet egentlig er, hvorfor vi i det hele tatt skal bry oss om å legge om vårt arbeid, og hvordan vi skal lykkes i å ta kontroll over tverrfaglig undervisning.

 • Kunsten å bryte grenser

  Det er en utfordring i skolen å sette sammen enkeltfagene til en helhet. Mange i skoleverket er redd for at de tradisjonelle fagene blir diffuse, og at dette går ut over fagligheten. Hvordan løfte blikket og tenke tverrfaglig uten at dette går på bekostning av enkeltfagene? Ingeborg Lunde Vestad og Dag Johannes Sunde, arbeider med boken «tverrfaglighet i skolen», og deler sine tanker rundt nettopp dette.

  • 19 november

  • 11:15 - 12:00

  Den nye lærerrollen

  Tverrfaglige tema utfordrer den tradisjonelle lærerrollen, samtidig som vi lever i en tid der lærerrollen blir utfordret på flere kanter. Dag Johannes Sunde har skrevet boken «Drømmelæreren», og i sitt foredrag ser han både på hvordan lærerrollen endres når fag-grensene brytes ned, og hvorfor det er slik at enkelte lærere får en bedre relasjon med sine elever enn andre.

  • 19 november

  • 12:15 - 13:00

  Hva med vurderingen når grensene brytes?

  Vurdering i skolen tjener flere hensikter, og er et komplekst felt som både elever, lærere, skoleledere og foresatte på ulikt vis skal forholde seg til. Hvordan får man til pålitelig og gyldig vurdering? Hvilke muligheter og utfordringer gir tverrfaglig undervising til god vurderingsprakis?

   

 • Fagfornyelsen på forskudd

  Undheim skole begynte arbeidet med tverrfaglige tema når styringssignalene om endringene begynte å komme. I prosessen har de prøvet, feilet, begynt på nytt, og lært. Nå har de kjørt 6 tverrfaglige emner over 3 år. Camilla Hagevold forteller om prosessen – hva har hemmet og fremmet godt arbeid i prosessen?

  • 19 november

  • 15:00 - 15:30

  "Sperr elvene inne" - om Escaperoom for tverrfaglig læring

  Hva skjer når klasserommet forvandles til et spillerom, der elevene må samarbeide for å «komme seg ut» ? Eric Torsøe har jobbet lenge med metoden, og ser gode resultater både på dybdelæring og tverrfaglig tematikk. Hvordan gå frem i praksis for å få dette til innenfor rammen av et vanlig klasserom?

  • 19 november

  • 15:45 - 16:45

  Implementering av nye læringsmetoder i skolen

  Martin Karlberg er en profilert svensk universitetslektor ved institutt for pedagogikk ved Uppsala Universtiet. Hans hovedfokus er på hvordan nye metoder, krav og læreplaner overlever overgangen til praksisfeltet. Hvilke muligheter og hindringer står nå pedagogisk personell overfor, når kravet om tverrfaglige tema skal innføres?

 • Oppsummering og erfaringsutveksling

  Jørgen runder av dagen med en rask oppsummering, og en mulighet for å dele erfaringer.

  Dag 2

 • Tverrfaglighet i ryggmargen

  Ringstabekk skole har vært prosjektskole og har arbeidet tverrfaglig i flere tiår, og har nedfelt måten å jobbe på i sin pedagogiske plattform. Hvilke metoder benytter de i sin tilnæring og hva har vært deres suksesskriterier gjennom årene? 

   

 • Skolehagen som pedagogisk arena for folkehelse og livsmestring

  På hvilken måte kan en skolehage fungere som en arena for å fremme bærekraft, helse og livsmestring for elevene på småtrinnet? Veronica deler sin empiri fra en casestudie som har utforsket hvordan elever og lærere opplever skolehagen som en arena for å dekke de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen av læreplanen. Hovedfokuset i presentasjonen vil ligge på elevenes opplevde mestring, samarbeid og læring med utgangspunkt i skolehagearbeid.

  • 20 november

  • 11:00 - 11:30

  Entreprenørskap som metode for tverrfaglig arbeid

  Team Brannfjell ble nominert til årets entreprenørskapslærer 2019, og har arbeidet målrettet med ungt entreprenørskap på Brannfjell skole. Entreprenørskap er et av fagene som enger seg svært godt til tverrfaglig undervisning og dybdelæring, og her forteller de om UE som metode for den gode tverrfaglige undervisningen.

   

  • 20 november

  • 11:30 - 12:00

  Eine og Andri redder verden

  Naturfagsenteret står bak skaperskolen som har laget ferdige opplegg for tverrfaglig undervisning med kompetansemål fra matematikk, naturfag og kunst og håndverk. Opplegget er også skreddersydd for temaet om bærekraftig utvikling. Med en rekke praktiske oppgaver skal elevene hjelpe hovedpersonene Eine og Andri med å redde verden.

  • 20 november

  • 12:15 - 13:00

  Demokrati og medborgerskap

  Demokrati og medborgerskap er en av de store overskriftene for de nye læreplanene som utarbeides nå. I nye overordnet del er demokrati med på to forskjellige steder og måter. Hva er mulighetsrommet, samt utfordringene når dette skal inn i lærerens arbeidshverdag?

 • Fremtidens klasserom som ramme for læring og tverrfaglighet

  Digitaliseringen er allerede langt på vei i grunnskolen. Fremtidens klasserom er avhengig av gode digitale løsninger og lærere som benytter seg av muligsrommet som skapes. Foredragsholder er opptatt av at digitale hjelpemidler i undervisningen ikke er som en erstatning for lærerkrefter, men benyttet rett, et godt redskap for å skape bedre tid til læring og utvikling.

 • Oppsummering og erfaringsutveksling

  Konferansier oppsummerer dagene og sender deltakerne hjem med nye ideer, erfaringer, og nye kontakter.

Konferansier for dagene

Jørgen er en engasjert lærer, forfatter og teaterimprovisatør. Han han skrevet en rekke bøker om klasseledelse og undervisning. Han er også en ettertraktet foredragsholder som er levende opptatt av hvordan man gjør undervisningen bedre. Jørgen skal trekke i trådene under konferansedagene, og legge tilrette for erfaringsutveksling og god kommunikasjon mellom sal og foredragsholdere.

 

Samarbeidspartner:

Konferansen er et samarbeid mellom Universitetsforlaget og JobbAktiv.

Andre relevante konferanser

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. februar:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. februar:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1205