Ung velferd – NB: NÅ OGSÅ DIGITAL

Pris digital deltakelse: 2400 + mva

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder.

Hvordan kan vi få flere unge inn i arbeidslivet og hindre frafall fra videregående utdanning? Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide for å motvirke ungt utenforskap? Hva kan vi lære av gode eksempler på innsats for unge på randen?

På konferansen får du møte en rekke fagfolk som jobber på feltet. Ikke minst får du møte unge ressurssterke mennesker som har vært på randen, men som gjennom ulike tiltak har kommet seg ut av faresonen.

 • 30 november - 01 desember 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av Ung velferd

  Henrik Asheim fungerer som arbeidsminister mens Torbjørn Røe Isaksen er i foreldrepermisjon, og vi er svært takknemlig for at han kan åpne konferansen. Han har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

 • Fjern krav til kompetanse - Dette skaper et arbeidsmarked for de folkene vi har, i stedet for å ønske oss et nytt folk?

  Hvilken strategiendring skal til for å øke mulighetene for unge på arbeidsmarkedet? Forsker Simen Markussen har argumenter for å fjerne krav til kompetanse for å redusere frafallet i videregående skole og utenforskap. Simen Markussen er seniorforsker ved Frischsenteret. Hans forskning omhandler ulike sider av norsk  arbeidsliv, som utdanning, trygd, pensjon og skatt. Markussen ledet også arbeidet med NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling, livslang læring for omstilling og konkurranseevne, og han er fast spaltist i Dagens Næringsliv.

  • 30 november

  • 11:30 - 12:15

  Hvordan bli bedre på å forebygge og redusere ungt utenforskap ?

  Det gjøres et formidabelt arbeid i mange sektorer for å forebygge utenforskap og for å inkludere unge som allerede har falt utenfor. Men på tross av mange gode tiltak er det fortsatt 120.000 unge under 30 år som befinner seg utenfor skole og arbeid i Norge. PitStop har utviklet en innovativ løsning der frivillig sektor utrustes til å kunne supplere offentlig sektor i arbeidet med å forebygge og redusere ungt utenforskap. Leder for PitStop Norge, Annette Lilletvedt deler noen av verktøyene som brukes i PitStop modellen for å styrke arbeidet med å bekjempe utenforskapet. Annette har med seg Marta Fjæreide som selv har vært rammet av utenforskap med over 80 innleggelser i psykiatrien. Marta forteller hva som hjalp henne tilbake fra utenforskap til innenforskap.

  • 30 november

  • 12:30 - 13:00

  Sysselsettingsutvalget sine anbefalinger for unge som står utenfor arbeidsmarkedet.

  En ekspertgruppen utvalgt av departementet skal bla. gi en analyse på utviklingen, trender og sysselsetting av særskilte grupper på arbeidsmarkedet. Gruppen skal foreslå mulige forbedringer og konsekvenser av målgruppen. Steinar Holden, leder for sysselsettingsutvalget vil presentere anbefalingene.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

  • 30 november

  • 14:00 - 14:45

  Inkludering av unge på arbeidsmarkedet

  Norge har et av verdens beste utgangspunkt for unge som vil inn i arbeidsmarkedet, men likevel er 86.000 under 30 år helt utenfor både arbeidsliv og utdanning. Utenforskap fører til store kostnader for samfunnet, men først og fremst fratar det unge en mulighet til å skape seg et bedre liv. Få bedrifter i Norge har inkludert flere på arbeidsmarkedet enn turtøyprodusenten Stormberg. Selv mener de at et inkluderende arbeidsliv handler om mennesker, om den enkelte skal få muligheten til å bruke ressursene man har.

  • 30 november

  • 15:00 - 15:45

  Om å være ung og utenfor

  Hun passet aldri inn, men forstod ikke hvorfor. Alt hun ønsket var å være som alle andre. Være normal. Skolen ble en arena for kritikk og frustrasjon. «Du kan ikke en dritt» sa den ene læreren, mens en annen ropte «Du må bare prøve hardere!». Først i en alder av 24 år fikk Ingrid diagnosen ADHD. I dag ser hun begrensingene som alltid var der. Ikke minst ser hun mulighetene. Eventyrene og kreativiteten som følger med!

  • 30 november

  • 16:00 - 17:00

  Om ungdom, annerledeshet og mobbing

  Tore Petterson kjent fra programserien «Sofa» på NRK og som dommer i «Skal vi danse», vil avslutte dagen med å fortelle sin historie som annerledes og mobbing i barne- og ungdomsårene. Hvilken relevans har denne historien til de som arbeider med ungt utenforskap og oppfølging av unge i dag? Tore er en kjent foredragsholder som tar opp temaer som annerledeshet,  stigmatisering, omtanke og empati.

  • 01 desember

  • 09:00 - 09:45

  Om ungdommers opplevelse av stress, og skolens rolle i dette.

  Trygve A. Børve er en erfaren psykolog og kliniker som også har arbeidet med forskning, som helsebyråkrat og leder. Han er opptatt av og underviser i tema knyttet til utvikling og  utviklingsskader ved flere universitet og høyskoler. Han har bidratt til og utviklet flere program for voksne og ungdom der målet er å utvikle ferdigheter i å mestre ulike former for belastning.

  • 01 desember

  • 09:45 - 10:30

  Skolenærvær med fokus på samarbeid

  Problematisk skolefravær blant unge i dag er et sammensatt problem som krever samarbeid og samarbeid mellom flere aktører. Sara Lindahl er prosjektleder for Karlstad kommunes skoledeltagelsesprosjekt. Prosjektet har jobbet vellykket i nesten 3 år med problemet basert på en modell som fokuserer på hele situasjonen rundt studenten. Sara vil fortelle deg hvordan de har utarbeidet modellen, og også fremheve viktigheten av samarbeid i deltakelsesarbeidet.

 • Vesterålen hjelper ungdom gjennom en alternativ opplæringsarena

  Videregående skoler og NAV-kontorer i Vesterålen samarbeider med Unginvest AIB om en alternativ opplæringsarena for ungdom som faller utenfor skole og arbeidsliv. Prosjektleder Gøril Johnsen fra Vesterålen vil sammen med leder for Unginvest, Ingebjørg Meland presentere modellen og foreløpig evaluering av satsingen i nord.

  Lunsj 11:45 -12:30

  • 01 desember

  • 12:30 - 13:15

  Hvem er de unge uføre?

  Hvorfor blir det flere unge uføre? Andelen personer under 30 år som mottar uføretrygd har økt jevnlig de siste tretti årene, og trenden har vært gjenstand for kvantitative og kvalitative undersøkelser som søker å gi troverdige forklaringsmodeller. Har arbeidslivet blitt mer brutalt? Har befolkningen fått dårligere helse? Er velferdssystemet for generøst?

  • 01 desember

  • 13:15 - 14:30

  Hvordan få engasjerte og dedikerte medarbeidere?

  Dette er foredraget presenterer forskningsresultater om jobbtilfredshet og arbeidsglede med humor og illustrerende eksempler. Et foredrag som inspirerer og som fremkaller mye latter! Jan-Martin holder motiverende og inspirerende foredrag om arbeidsglede. Han er spesialist i klinisk psykologi, arbeidspsykologi og kognitiv terapi, og har utdannelse fra Universitetet i Bergen og hovedpraksis fra San Francisco. Berge har lang erfaring med psykoterapi, undervisning, ledelsesutvikling og veiledning. Til daglig har Jan-Martin ansvaret for psykologtjenestene hos Aker Care. «PsykologBerge» har lenge interessert seg særlig for arbeidslivet og menneskene i
  organisasjoner og hvordan godt samarbeid skapes og han er rekruttert til en pågående internasjonal studie av gode terapeuter.

NB: NÅ kan du også velge å delta digitalt.

Er du allerede påmeldt, og kan ikke komme – send en mail til per@hotellink.no , og få digital tilgang istedet.

 

 

Konferansier for dagene

Ingrid M. Bruun
Ingrid M. Bruun jobber som daglig leder & foredragsholder for Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse (livshelse.no). Til tross for sin unge alder, har hun allerede rukket å bli en merittert foredragsholder, som kombinerer faglighet med egne erfaringer i sitt
engasjement for blant annet frivillig innsats.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. september:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. september:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1205