Ung velferd

Om ungdom utenforskap og arbeid

 • 25 - 26 april 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Varige løsninger eller evig runddans i systemet?

  Dagens og framtidas arbeidsliv kommer til å være kompetansekrevende. Jobbene blir færre, og det blir sannsynligvis tiltakende vanskelig å få fotfeste uten å ha minst fagbrev. Hva skal til for at veien til arbeidslivet, for ungdom som sliter, blir en ensveisbillett og ikke en evig runddans i systemet. 

  Bolk A: stå skoleløpet ut!

  • 12:30 - 13:00

  Ungdom uten retning - mot nye mål!

  Briga AS gjennomfører et prosjekt for unge med studierett som sliter med psykiske utfordringer. Hver enkelt deltaker blir hjulpet til å finne «nåla i høystakken» av gjenværende muligheter innenfor ungdomsretten.

 • Hva skjer når IPS og SE metodikk benyttes i skolen?

  Individuell jobbstøtte og supported employment fosser frem som de mest anvendte metodikkene for å få mennesker inn i arbeidslivet. Hva skjer når denne metodikken benyttes på videregående skole for å fullføre skoleløp, samt tilpasse opplæringen? Kjetil Frøyland fra AFI ser på hvordan man kan benytte arbeidslivet som del av skolegang for å stå løpet ut.

  • 25 april

  • 14:15 - 15:00

  Stå løpet ut med "Complete"

  Dropper du ut av videregående, blir veien til arbeidslivet lang. Prosjekt «Complete» har som hovedmål å legge til rette for bedre gjennomføring og nærvær i videregående skole. Fokus på gode psykososiale miljøer gir eleven bedre utgangspunkt, både i form trivsel og selvbilde, men også for å stå løpet ut.

  Bolk B, forebygging og tilrettelegging for psykiske lidelser

 • Å bygge psykisk helse

  Hvilke mestringsstrategier, friskfaktorer og ferdigheter trenger ungdom for å være best rustet i møte med de muligheter og utfordringer livet byr på? Hvordan skal man som voksen møte ungdom som trenger å oppleve motivasjon og mestring for å nå sine mål? Hvordan skape de gode samtalene med ungdom? Mia Börjesson er en av Sveriges beste foredragsholdere på kommunikasjon med ungdom.
 • Om utenforskap, jobbjåleri og 100 gangersregelen.

  Livet går ikke alltid rett frem, men det går an å få til ting likevel. Stig var overbevist om at han var en internasjonal superstar, og ble dypt skuffet da han ble lagt i håndjern når han forberedte seg på storkonsert på Telenor Arena. Hans tankevekkende budskap streifer innom utenforskap fra innsiden, og om at liv og karriere ikke alltid går frem og opp. Hva er godt nok? Og hvilke forventninger stiller vi til oss selv og andre, og sist men ikke minst, hvordan møter vi ungdom som sliter?

  Dag 2

 • Finner skolelysten igjen med «Skoleresept»

  Unge som sliter med psykiske lidelser faller ofte ut av skolen. Derfor ble prøveprosjektet SkoleResept laget for fem år siden, og er nå en poliklinisk enhet i Avdeling for unge voksne og flyktninger (AUVF) Helse Stavanger. Skoleresept fungerer som en bro mellom skole og behandlingsinstans, og hjelper skolen med å tilrettelegge skolehverdagen for deltakerne. Sentralt er bruken av IPS’ed som en praktisk tilnærming til mer tilstedeværelse på skolen for å forbygge frafall grunnet psykisk sykdom.
 • Forebyggende arbeid gjennom sosiale medier

  En av de største utfordringene innen forebyggende arbeid, er å komme i kontakt med de som trenger det mest. De som trenger oppfølging tar sjelden kontakt med hjelpeapparatet før behovet for hjelp er omfattende. Utekontakten i Oppegård har hatt et bevisst forholdt til hvordan de benytter sosiale medier i det forebyggende arbeidet. Her deler de sine beste tips om strategi, kanalvalg og om hvordan de benytter de ulike mediene som arbeidsredskap.

  Bolk C, få fotfeste i arbeidslivet

  • 26 april

  • 10:50 - 11:30

  Inkludering som funker

  Hva kjennetegner arbeidsgivere som gir de med hull i CV-en en sjanse? Hva skal til for at arbeidsgivere satser på det andre mener er usikre kort? Hvilke forutsetninger bør være til stede for å få til inkludering som fungerer?
 • Loop-samarbeid får unge i jobb!

  Loop er et nyskapende samarbeid mellom arbeidsgivere, ungdommer og Nav – med sosiale entreprenører som drivere. Modellen som er utviklet er enkel i sin grunnform– men den rommer mange verdifulle dimensjoner. Tre virksomheter går sammen om å tilby arbeidstrening til tre unge som står utenfor arbeidslivet. Virksomhetene danner en sløyfe  der ungdommene rullerer i hver av bedriftene – med løfte om ett år arbeidspraksis til sammen. Modellen har fått navnet jobb LOOP.

  • 26 april

  • 13:30 - 14:15

  Fotfeste i arbeidslivet med fontenehusmodellen

  Fontenehusene finnes over hele verden, og er en modell for rehabilitering for mennesker med psykiske helseproblemer. Det sentrale i modellen er den arbeidsorienterte dagen, som innebærer at medlemmene med psykiske helseplager, side om side med medarbeidere bidrar både i arbeid og beslutninger. Hvordan gjør de det i praksis og hvilke resultater oppnår de?

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15.januar:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15.januar:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager:kr. 1173kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168