Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

En konferanse for alle som arbeider med unge som skal ut i arbeidslivet

Hva er de viktigste faktorene å ta hensyn til, når man skal hjelpe unge med psykiske lidelser med å få fotfeste i arbeidsmarkedet?

Konferansen vil gi bakgrunnsforståelse for de vanligste utfordringene unge har, samt praktiske råd om hvordan man skal tilnærme seg dette.

 

 • 25 - 26 april 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • NAVs ungdomsinnsats mot en sårbar gruppe 

  Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum åpner konferansen. Hvordan prioriterer NAV sin innsats mot unge med psykiske lidelser og hvilken oppfølging vil de få? Ungdomsinnsatsen fra NAV skal forhindre at unge blir gående passive, motivere til jobbsøking og få ledige unge over i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.

  • 25 april

  • 11:15 - 12:00

  «Generasjon Prestasjon». Om ungdom, ungdomskultur, press  

  Dagens ungdom opplever press fra alle arena om å prestere. De er fostret opp på ideen om at de kan bli hva de vil, at alt er mulig og at de lever i en tid der det ikke finnes noen grunner til å klage. Alt er opp til den enkelte! I et samfunn hvor vi blir målt på alt, blir prestasjonen lett forbundet med identiteten. For en del føles det som om at det øyeblikket man ikke presterer har man ikke lenger et menneskeverd eller tro på seg selv. Hva gjør dette med de unges psykiske helse? Psykolog Trond Haukedal er en kjent foredragsholder og motivator innenfor temaet ”menneskekunnskap”

 • Hvem er de unge som faller utenfor?

  Hvem er det som blir registrert med redusert arbeidsevne i relativ ung alder, og hvilke risiko- og suksessfaktorer er det i videre forløp for disse ungdommene? Samfunnsforskning har på vegne av Arbeids-og Sosialdepartementet gjort utført ny forskning på dette feltet (2015 -2017). I dette foredraget vil de oppsummere deler av funnene.

 • Stadig flere unge jenter trenger hjelp.

  Andelen jenter mellom 15 og 20 som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med 40% på fem år. Hva er det som skjer med jentene? Blant de yngre, er det guttene som oftest får diagnostisert psykiske lidelser, og hos dem er det utviklingsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som dominerer. Forsker ved Folkehelseinstituttet Pål Surén er en av forfatterne bak rapporten «Psykisk helse i Norge».

  • 14:00 - 16:20

  Tema: Metoder i formidlingsarbeidet

 • Gir SE -metoden bedre resultater enn andre sammenlignbare arbeidsmarkedstiltak? 

  Stine Øby, deltar i forskningsprosjektet: «Forsøk med Supported Employment Akershus». Forskningsprosjektet går over 4 år og målet er å undersøke om rendyrket SE-metodikk gir bedre resultater enn sammenlignbare arbeidsmarkedstiltak. SE-Akershus består av fire jobbspesialister og en teamleder, og samarbeider med fire NAV-kontorer på Romerike.

 • Hvordan virker IPS metoden for unge med psykiske utfordringer? 

  Internasjonal forskning viser at jobbhjelp til psykisk syke som er i behandling fører til at halvparten av dem kommer ut i arbeid. Nitten studier fra forskere i ulike land konkluderer med at praktisk hjelp med å komme ut i jobb er den magiske nøkkelen til å få sysselsatt langt flere alvorlig psykisk syke enn i dag.

  • 25 april

  • 16:30 - 17:30

  Et stk. Tourettes syndrom - Annerledeshet som ressurs

  Adrian har mye erfaring med hvordan det er å være «annerledes» i arbeidslivet. Han har Tourettes med veldig synlige tics, men har på tross av det jobbet 10 år i serviceyrket. Han er for tiden en av Norges mest anerkjente foredragsholdere, og lærer deg å se etter personen bak lidelsen, enten det dreier seg om Tourettes syndrom, eller psykiske lidelser. Her får du mye latter, glede og tårer, samt lære hvordan det mange ser på som et hinder kan brukes som ressurs.

 • Konferansemiddag og underholdning

  Tre-retters middag med påfølgende underholdning fra Jørn Hoel

  Dag 2

  • 26 april

  • 09:00 - 11:30

  Tema: Samarbeid med næringslivet gir resultater

 • LOOP - Gir ungdom en sjanse! - fra en idé til en suksess! 

  NAV Høyanger, NAV arbeidslivssenter og tre bedrifter i Sogn og Fjordane, Nyrstar, Hydro og SafeClean, samarbeider om å få unge til å lykkes. Det hele startet for 4. år siden der 60. ungdommer i Høyanger og Balestrand var uten arbeid eller skoleplass. LOOP-prosjektet er blitt så vellykket at det kan nå kan bli rullet ut i hele landet. HR-ansvarlig May Britt Torsnes i LOOP-prosjektet er blitt kåret til årets ildsjel i Sogn og fjordane for henne engasjement til unge.

 • Spill på lag med næringslivet

  Rune Kvarme jobber i dag i ASVL, og har jobbet bredt med arbeidsinkludering siden 2001. I 2012 startet han Ringer i Vannet med NHO, og nå driver han prosjektene inkluderende Kommune, og inkluderende Bedrift. Kvarme forteller hvordan aktører i «praksis-feltet» kan spille på lag med næringsliv og arbeidsgivere for å få bedre resultater.
 • Karrierekompetanse i møte med psykiske lidelser

  Din evne til å fungere i arbeidslivet avhenger i liten grad av hvilken diagnose du har. Det er i bunn og grunn hva du får til og ikke får til som bestemmer din arbeidsevne. Psykisk lidelse reduserer karrierekompetansen.  Karrierekompetanse er det sett av ferdigheter du trenger for å mestre jobb og karriere. Arne Svendsrud forteller praktisk om karrierekompetanser. Hvilke ferdigheter som normalt sett blir nedsatt ved  psykiske lidelser  – og hva som dermed må jobbes med for å mestre en jobb.

  • 26 april

  • 12:30 - 14:30

  Tema: Kommunikasjon og motivasjon

 • Å kommunisere med ungdom som er sårbar for kritikk.

  Hvordan skal man kommunisere dårlig nytt og konstruktiv kritikk med dagens sårbare unge? Hvordan går man praktisk frem når man skal formidle et budskap som man vet blir dårlig mottatt, eller som er følelsesmessig ladet? Vi som fagfolk kludrer det ofte til i disse situasjonene, enten med for mange ord, eller gjennom vårt kroppsspråk. Psykolog Svein Øverland har lang erfaring med kommunikasjon i stormens øye, og deler sine viktigste praktiske tips.

 • Motivasjon og selvledelse - dialog med ungdom.

  Hvordan kan du bidra til motivasjon og selvledelse hos ungdom? Petra Røise er stipendiat i karriereveiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har lang erfaring som veileder og coach med fokus på å utvikle selvfølelse og motstandsdyktighet hos ungdom. Petra er forfatter av boken Ungdomscoaching som kom ut i 2017.

Ungdom – en prioritert målgruppe

Ungdom er en prioritert brukergruppe i NAV og kommune. Det betyr at hjelpeapparatet skal behandle ungdomssaker raskt for å hjelpe ungdom ut i jobb eller utdanning. Dette er helt nødvendig for å redusere risikoen for at ungdommer ender opp i et voksenliv avhengig av offentlige stønader. Konsekvensene av dette kan bli sosial eksklusjon, dårlig levekår og dårlig helse.

Hvordan kan NAV, kommune og tilbydere av offentlige tjenester gi best mulig oppfølging?

Konferansen «unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeid, har som mål å gi svar på dette. Vi har invitert foredragsholdere som har kunnskap og erfaring, som vil dele forskning, metoder og verktøy.

JobbAktiv har som mål og visjon om å la deltakerne konferansen få del kunnskap som lett kan omsettes i egen praksis.

Hvem er konferansen for?

Målgruppen er primært personer som jobber i NAV, vekst, arbeids-og inkluderingsbedrifter, samt kommune, HR-konsulenter og bedriftshelsetjenesten. I tillegg er kurset aktuelt for alle som arbeider med lærlinger, samt rådgivere i videregående skoler som arbeider med overgang til arbeidslivet.

 

 

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. jan.: kr. 2500 kr. 3125
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. jan.: kr. 3100 kr. 3875
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168