Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

En konferanse for alle som arbeider med unge som skal ut i arbeidslivet

Hva er de viktigste faktorene å ta hensyn til, når man skal hjelpe unge med psykiske lidelser med å få fotfeste i arbeidsmarkedet?

Konferansen vil gi bakgrunnsforståelse for de vanligste utfordringene unge har, samt praktiske råd om hvordan man skal tilnærme seg dette.

 • 23 - 24 september 2019
 • Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm, Norge
 • Åpning av konferansen

  Hvordan prioriterer NAV sin innsats mot unge med psykiske lidelser og hvilken oppfølging vil de få?
  Ungdomsinnsatsen fra NAV skal forhindre at unge blir gående passive, motivere til jobbsøking og få
  ledige unge over i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.

  • 23 september

  • 11:00 - 11:30

  Unge med psykiske lidelser - et foredrag fra innsiden

  Etter en vanskelig ungdomstid og flere selvmordsforsøk, har Ingrid M. Bruun engasjert seg i unge med psykiske lidelser. Her deler hun sine tankevekkende og dyrekjøpte erfaringer, samt sine tanker om hvordan man kan hjelpe ungdom som sliter. Ingrid fletter sin egen historie sammen med nyttige verktøy for å hjelpe unge med utfordringer til å fremme livsmestring.

  • 23 september

  • 12:30 - 13:00

  Ny internasjonal forskning på hva som beskytter mot depresjon blant unge!

  Psykologstudenten Adrian Dahl Askelund har gjort et internasjonalt forskningsgjennombrudd på depresjon. Ungdomstiden er en livsfase hvor sjansen for å utvikle depresjoner er høy. Dette er en risikoperiode hvor det skjer store endringer i hjernen og nivåer av stresshormoner. De fleste psykiske lidelser har debutert når man er blitt ung voksen. Adrian vil i sitt foredrag oppsummere funnene, som gir innsikter som er relevante for forebygging av depresjon.

  Tema: Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

  • 23 september

  • 13:00 - 14:15

  Lettere psykiske lidelser

  Lettere psykiske lidelser er en av hovedårsakene til uføretrygd og sykemelding. Vi vet at det å komme tilbake til arbeid, eller klare å stå i arbeid, fører til bedring av psykisk helse. Foredraget vil presentere:
  • Hva er angst, depresjon og søvnproblemer er og hva som opprettholder disse.
  • Hvordan kan arbeid bidra til å bedre psykiske lidelser
  • Hvilke verktøy fra kognitiv terapi kan brukes av veiledere og arbeidsledere.
  • Konkrete verktøy som veileder og deltager kan bruke for å bedre søvnvansker som forsinket døgnrytme, insomni m.m
  • Hvordan tilrettelegge i arbeidssituasjonen.

 • Moderate psykiske lidelser, metoder og løsninger mot arbeidslivet

  Foredraget vil innledes med hva moderate psykiske lidelser er og hva det har å si for arbeidsdeltakelse. Deretter presenteres de metodene som brukes mest i dag for best mulig kunne bistå unge med disse utfordringene. Til slutt vil forskeren ta med deltakerne inn i en diskusjon på hva lykkes vi best med og hva er utfordrende i dette arbeidet. Vi har invitert  jobbspesialister fra praksisfeltet, Ina Helen og Henrikke fra Sens Utvikling AS til å bli med på diskusjonen.

  • 23 september

  • 15:30 - 16:00

  Et arbeid i NAV som tilpasser seg unge utenfor

  Når NAV sin satsing på skjemaer og digital kommunikasjon ikke viser seg å dekke behovet for mange unge, har Ungdomsteamet i Asker løst oppgaven på en annen måte for å tilpasse seg målgruppen. Veilederne har vært mer fleksible, lettere tilgjengelige og frigjort seg fra det som er standard veiledningsteknikker i NAV. Å arbeide med unge innebærer å ha en spesiell kompetanse mener NAV Asker. Proba samfunnsanalyse har kartlagt «Organisering av ungdomsarbeid ved seks NAV-kontorer»i regionen og rapporten viser blant annet at fleksible og lett tilgjengelige veiledere som samarbeider på tvers av faggruppene er viktig i NAVs ungdomsarbeid. Rapporten er finansiert av NAV og tar for seg eksempler på hvordan NAVs arbeidsmetoder kan tilpasses for å fungere best mulig overfor ungdom.

  • 23 september

  • 16:00 - 17:00

  Jakten på det gode laget

  Roger Finjord er tidligere landslagssjef i kvinnefotball, Stabekk-trener og en av Norges beste foredragsholdere. Han har et varmt og inderlig forhold til mennesker og verdier som knytter oss mennesker sammen. I foredraget «Jakten på det gode laget» tar han deg inn i humoristiske, men også alvorlige historier. Hvem har satt spor? Hvilke mennesker er de egentlige heltene? Hvem ville du hatt med på ditt lag? Hvorfor trenger vi et organisert arbeidsliv? Humør og seriøsitet går hånd i hånd når Roger Finjord berører tema som røtter, stolthet og identitet.

  Dag 2

  Tema: Arbeidsgiverperspektivet

 • Skreddersydde løsninger som møter arbeidslivets behov

  Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad som skal bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV’n kommer i arbeid, har NAV og partene i arbeidslivet etablert et nytt prosjekt: Vi inkluderer! (2019-2020). Bakgrunnen for samarbeidet og foreløpige erfaringer blir presentert.
  – Kristin Vold Hjerpås, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Janne Krohn-Hansen, NHO.

  • 24 september

  • 10:00 - 10:30

  Arbeidsgiverperspektivet på arbeidsinkludering

  Det har vært etterlyst sterkere fokus på arbeidsgivere i politikken om arbeidsinkludering. Det er tross alt de som foretar ansettelsene. I dette foredraget diskuteres hva som skal til for å bringe arbeidsgivere mer på banen, blant annet bygd på erfaringer «Ringer i Vannet».

  • 24 september

  • 10:45 - 11:15

  Eksempler fra arbeidsgivere

  Rema  kjøpmann, David Adampour, ansetter de som har falt utenfor, og det med stor suksess! 30. åringen har fått nasjonal oppmerksomhet for arbeidet han har gjort for de som sliter i samfunnet. Han har selv har erfaring med hvordan det er å føle seg utenfor og hva mennesker som er «annerledes»har å by på. David vil i sitt foredrag fortelle hva han som kjøpmann og arbeidsgiver legger til grunn for at unge som sliter skal lykkes i arbeidslivet

  • 24 september

  • 12:30 - 13:15

  Psykisk helse og selvledelse blant unge

  Hvordan får tak i verktøy for å takle psykiske utfordringer gjennom selvledelse? Robuste Mennesker AS er et innovativt selskap som gir unge i alderen 16.-25 år noen verktøy via gruppebasert workshop for å tydeliggjøre sine livsmestringsmål. De lærer å ta noen gode strategiske valg i forhold til sitt eget liv. Målgruppen for deres arbeid er ungdom og unge voksne som har falt utenfor skole og jobb. Hege Glavin er barnevernspedagog og familie terapeut og leder i bedriften Robuste Mennesker. Hege har jobbet med å øke robustheten til ungdom i 20 år. Både i kommunale institusjoner, i privat ettervern på oppdrag fra kommunalt barnevern og i kompetansebedrifter. Alexandra Shammut 19 år: Hun er erfaringskonsulent i Robuste Mennesker, og var med på livsmestringsprgrammet våren 2018. Alex vil fortelle om sin reise før, under og etter workshop, og mestringsstrategier hun tar i bruk for å beholde selvledelsen.

  • 24 september

  • 13:30 - 14:30

  En annerledes reise inn i arbeidslivet

  Adrian har mye erfaring med hvordan det er å være «annerledes» i arbeidslivet. Han har Tourettes med veldig synlige tics, men har på tross av det jobbet 10 år i serviceyrket. Han er for tiden en av Norges mest anerkjente foredragsholdere, og lærer deg å se etter personen bak lidelsen, enten det dreier seg om Tourettes syndrom, eller psykiske lidelser. Her får du mye latter, glede og tårer, samt lære hvordan det mange ser på som et hinder kan brukes som ressurs. Adrian er en unik historieforteller, og en av Norges mest populære for tiden – brukt over hele landet. Adrian er hardt rammet av Tourettes, men han har lært seg å snu de negative hendelsene til noe positivt. På scenen tar Adrian for seg hvordan man skal tøye de grensene som bygger de komfortsonene man etablerer seg innenfor, for få muligheten til å kjenne på den fantastiske mestringsfølelsen.

Ungdom – en prioritert målgruppe

Ungdom er en prioritert brukergruppe i NAV og kommune. Det betyr at hjelpeapparatet skal behandle ungdomssaker raskt for å hjelpe ungdom ut i jobb eller utdanning. Dette er helt nødvendig for å redusere risikoen for at ungdommer ender opp i et voksenliv avhengig av offentlige stønader. Konsekvensene av dette kan bli sosial eksklusjon, dårlig levekår og dårlig helse.

Hvordan kan NAV, kommune og tilbydere av offentlige tjenester gi best mulig oppfølging?

Konferansen «Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet», har som mål å gi svar på dette. Vi har invitert foredragsholdere som har kunnskap og erfaring, som vil dele forskning, metoder og verktøy.

JobbAktiv har som mål og visjon om å la deltakerne konferansen få del kunnskap som lett kan omsettes i egen praksis.

Hvem er konferansen for?

Målgruppen er primært personer som jobber i NAV, vekst, arbeids-og inkluderingsbedrifter, samt kommune, HR-konsulenter og bedriftshelsetjenesten. I tillegg er kurset aktuelt for alle som arbeider med lærlinger, samt rådgivere i videregående skoler som arbeider med overgang til arbeidslivet.

Konferansier for dagene:

Ingrid M. Bruun jobber som daglig leder & foredragsholder for Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse (livshelse.no). Til tross for sin unge alder, har hun allerede rukket å bli en merittert foredragsholder, som kombinerer faglighet med egne erfaringer i sitt engasjement for unge med psykiske lidelser.

Andre relevante konferanser

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. mai.:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. mai.:kr. 3500kr. 4375
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1248kr. 1450
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2646kr. 3100
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1148kr. 1295