Ungt utenforskap 2018 – Bergen

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav,  1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker.

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. På konferansen ser vi nærmere på hva som må og kan gjøres for å hjelpe unge utenfor.

 • 03 - 04 desember 2018
 • Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen, Bergen, Norge
Påmelding
 • Åpning av konferansen Ungt utenforskap

  Heidi er daglig leder for senteret, Klinikk for krisepsykologi i Bergen og åpner denne konferansen

  • 03 desember

  • 11:00 - 11:30

  Ungt utenforskap - om Navs ungdomsinnsats

  Hvordan skal NAV prioritere ungdom og hvilken oppfølging vil de få? Ungdoms-innsatsen fra NAV skal forhindre at unge blir gående passive, motivere til jobbsøking og få ledige unge over i arbeid, utdanning eller aktivitet.

  • 03 desember

  • 11:45 - 12:20

  Ungdom utenfor – Hvorfor mister noen tillit og framtidstroen?

  Forskningssjef Anne Britt Djvue har sett på ungdom som faller utenfor og hva dette gjør med deres fremtidstro, hvordan dette henger sammen med tillit, tro på egne ferdigheter og foreldre-ressurser.

  • 03 desember

  • 12:30 - 13:00

  Kompass & CO Gir unge i faresonen muligheter!

  Kompass & Co sin visjon er å skape arbeidsplasser som fungerer som mestringsarenaer, der ungdom tør å satse på seg selv og ta ansvar for egen fremtid. Deres fremgangsmåte inkluderer et ungdomsprogram som har fokus på oppfølgning, der aktiviteter og opplæring skjer i workshops. 

  Vi bidrar med arbeidsplasser til ungdommen, der de får lønn både under opplæring og også for arbeidet som utføres. Ungdommene tilegner seg arbeidserfaring og oppnår en gjenfunnet tro på seg selv og egne evner, sier Sherry.Kompass & Co tilbyr produkter til sluttbrukere på lik linje som kommersielle aktører.

  • 03 desember

  • 14:00 - 14:30

  Stadig flere unge jenter trenger hjelp

  Andelen jenter mellom 15 og 20 som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med 40% på fem år. Hva er det som skjer med jentene? Blant de yngre barna er det guttene som oftest får diagnostisert psykiske lidelser, og hos dem er det utviklingsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som dominerer. Forsker ved Folkehelseinstituttet Pål Surén er en av forfatterne bak rapporten «Psykisk helse i Norge».

  • 03 desember

  • 14:30 - 15:00

  Digital kommunikasjon med unge som er utenfor

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på kontoret til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale Maria Krohn Engvik- «Helsesista»,begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sine elever. Hun traff en nerve hos ungdommene, og er nå blitt hele Norges helsesøster på Snap. På veien har hun lært mye om form, innhold, og digitale strategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

  • 03 desember

  • 15:15 - 16:15

  Med hodet kaldt og hjerte foran

  Hva avgjør om du er en god fagperson? Og hvem blir andre i møte med nettopp deg? Tar du vare på deg selv? Hva trenger mennesker mest i vanskelige livssituasjoner? Varmegrader og/eller doktorgrader? Samt, hva trenger DU av handlekraft i en innholdsrik og til tider krevende hverdag?

  Bianca er et fyrverkeri på scenen. Med faglig tyngde og humor, forener hun fag, teori, praksis og egne erfaringer i

   

  Dag 2

  Tema: Om skolefrafall, skolevegring og utenforskap

  • 04 desember

  • 08:45 - 9:15

  Ny forskning om frafall av unge som kan ende i permanent utenforskap

  Ungdom som faller ut av skolen i dag, løper en større risiko enn tidligere for å havne i permanent utenforskap. I Telemark pågår det akkurat nå en forskningsstudie i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge, der forskere følger 70 ungdommer gjennom en tiårsperiode. Forskernes funn og erfaringer er relevante i forhold til en bredere debatt rundt alvoret av  frafall og utenforskap. Men også, hvor bør tiltakene settes inn?

 • Alvorlig skolefravær - forebygging og rutiner for oppfølging.

  Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Marit Tørstad har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen.

 • Hvordan nå skolevegreren gjennom sine egne interesser? 

  Marit Sahlström har i femten år jobbet med unge, med stort eller totalt fravær, for å støtte dem tilbake til skolen og en sosial sammenheng. De siste årene har dette arbeidet blitt gjort gjennom Oneeighty. En viktig del av metoden er å koble de unges uformelle ferdigheter, til de formelle kravene i skolens læreplan. Gjennom å chatte på engelsk, spille online spill, følge blogger og lignende, kan man knytte kunnskapen sammen med skolens læreplan. Basert på elevenes interesser og livssituasjon, skaper Oneeighty prosjekter hvor de arbeider med skolekunnskap, mens de støtter de unge i å finne nye strategier for å håndtere ulike situasjoner. Oneeighty arbeider med elever fra hele Sverige. Marit Sahlström har jobbet som prosjektleder for Stocholms stadsmissions innsats Oneeighty, samt onlinepedagog for Föreningen Rektorsakademien.

  Tema: Motivasjon, kommunikasjon og selvledelse

  • 04 desember

  • 12:30 - 13:00

  Motivasjon for, og effekten av, aktivitet hos personer med psykiske lidelser

  Anders Farholm har de siste årene jobbet med en doktorgrad som ser på sammenhengen mellom motivasjon og aktivitet blant personer med psykiske lidelser. Han oppsummerer den siste forskningen på området og ser på hva vi vet om effekten av aktivitet på ulike former for psykiske lidelser.

  • 04 desember

  • 13:00 - 13:30

  Om ungdom, motivasjon og selvledelse

  Hvordan skapes motivasjon og selvledelse hos unge for å komme tilbake til utdanning og arbeidsliv?  Firmaet Robustemennesker AS i Oslo  har over mange år vist til gode resultater i møte med ungdom som står utenfor arbeid og skole.  I løpet av seks måneder gis ungdom verktøy til å bli kjent med seg selv, identifisere interesser og evner. Gjennom dette skapes motivasjon til å komme tilbake til utdanning, arbeidsliv eller annen deltakelse i samfunnslivet. Foredraget vil bli presentert av Daglig leder Hege Glavin.

  • 04 desember

  • 13:45 - 14:45

  Ungdom og kommunikasjon - Perspektiver på dialog med dagens ungdom med fokus på motivasjon og selvledelse

  Jan-Martin Berge er spesialist i klinisk psykologi og har profesjonsstudium i Psykologi fra UiB. Han er dessuten en svært ettertraktet foredragsholder som balanserer faglighet med engasjement og energi. Akademisk stand up er en dekkende betegnelse!

Konferansier

Heidi Wittrup Djup er daglig leder for senteret, Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun er utdannet psykolog og spesialist innen Samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er særlig opptatt av barns- omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.

 

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 12 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse, Arbeidshelse og som generelt kurs.

 

 

SE OGSÅ: Dagskurs for lærere i grunnskolen og i voksenopplæringen. Språk og inkludering – et veivisende kurs.

Kurset gjennomføres i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Påmelding her:

 • Priser kommer senere