Ungt utenforskap 2018 – Gardermoen

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav, 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker.

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. På konferansen ser vi nærmere på hva som må og kan gjøres for å hjelpe unge utenfor.

 • 15 - 16 november 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 15 november

  • 10:30 - 11:00

  Ungt utenforskap - om NAVs ungdomsinnsats

  Hvordan prioriterer NAV sin innsats mot ungdom og hvilken oppfølging vil de få? Ungdomsinnsatsen fra NAV skal forhindre at unge blir gående passive, motivere til jobbsøking og få ledige unge over i arbeid, utdanning eller aktivitet.

  • 15 november

  • 11:00 - 11:30

  Ungdom utenfor. Hvorfor mister noen tillit og framtidstroen?

  Forskningssjef Anne Britt Djvue har sett på ungdom som faller utenfor og hva dette gjør med deres fremtidstro, hvordan dette henger sammen med tillit, tro på egne ferdigheter og foreldre-ressurser.

  Tema: Nytenkende innsats mot ungt utenforskap

  • 15 november

  • 11:45 - 12:15

  Ungdom og sosialt entreprenørskap

  Ungdom selv kjenner utfordringer i hverdagene deres. De  har også sterke meninger om hva som trengs av alternative tilbud og aktiviteter. En satsing hvor ungdom selv er oppmuntret til å utvikle og gjennomføre ideene sine. Dette kan føre til store ringvirkninger på selvinnsikt, motivasjon, og veier inn i arbeid. Unlimited Ung har tatt inspirasjon fra flere veldokumenterte satsinger i Norden og UK. De har utviklet en støtteplattform for unge sosiale entreprenører for å kunne tilby  mulighetene til ungdom på Grønland og Tøyen. Konseptet ser etter talentene hos ungdom, både kreativitet, kjente utfordringer og business interesser som nøkkelfaktorer.  
  • 15 november

  • 12:30 - 13:00

  Kompass & CO - Gir unge i faresonen muligheter!

  Kompass & Co sin visjon er å skape arbeidsplasser som fungerer som mestringsarenaer, der ungdom tør å satse på seg selv og ta ansvar for egen fremtid. Deres fremgangsmåte inkluderer et ungdomsprogram som har fokus på oppfølgning, der aktiviteter og opplæring skjer i workshops. 

  De bidrar med arbeidsplasser til ungdom, der de får lønn både under opplæring og også for arbeidet som utføres. Ungdommene tilegner seg arbeidserfaring og oppnår en gjenfunnet tro på seg selv og egne evner, sier Sherry.Kompass & Co tilbyr produkter til sluttbrukere på lik linje som kommersielle aktører.

  • 15 november

  • 14:00 - 14:30

  Digital kommunikasjon, med unge som er utenfor

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på kontoret til noen for å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale Maria Krohn Engvik- «Helsesista»,begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sine elever. Hun traff en nerve hos ungdommene, og er nå blitt hele Norges helsesøster på Snap. På veien har hun lært mye om form, innhold, og digitale strategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

  • 15 november

  • 14:30 - 15:00

  "Supernanny" redder ungdom på kanten

  Supernanny Hege Glavin er daglig leder i firmaet, Robuste mennesker AS. De bruker en læringsplattform utviklet av norske firmaet Lyk-z & døtre som gir unge i alderen 16.-25. år noen verktøy  for å tydeliggjøre sine livsmål, og ta noen gode strategiske valg. Målgruppen for kursene deres er  ungdom og unge voksne som har falt utenfor skole og jobb.

  • 15 november

  • 15:15 - 15:45

  Samarbeidsmodellen - En dansk modell som kan vise til gode resultater! 

  Samarbeidsmodellen handler om overgang fra barn til voksen for unge med psykiske utfordringer.

  Mange unge med psykiske utfordringer har bruk for omfattende støtte til at håndtere overgangen fra barn til voksen. Samarbeidsmodellen er et verktøy til at lette overgangen og sikre en sammenhengende støtte til de unge. Modellen skal gi nødvendig hjelp til at unge mellom 16-24 år med psykiske vanskeligheter opplever å få en helhetlig støtte fra kommune, regionen og øvrige relevante aktører.

 • Alle skal med!

  Alle skal med, heter det i Norge, men i møte med skolen mistet Samuel Massie all glød og selvtillit. Som 16-åring skulket Samuel oftere enn han var på skolen og havnet i politiets søkelys. I dette foredraget forteller Samuel Massie om hvordan nye omgivelser og utfordringer sakte men sikkert endret hele hans innstilling til livet. Dette er en historie om hvordan en dyslektiker uten norskkarakterer kunne ende opp med å skrive bok. Samuels historie inspirerer til aldri å gi opp menneskene rundt oss. Foredraget handler om mestring, målbevissthet og menneskets evne til forandring. Samuel ønsker å inspirere mennesker til å ta et oppgjør med seg selv, sette seg mål og gjennomføre dem!

 • Hvordan sørge for at alt går rett vest?

  Under middagen som starter kl. 19:30, får vi besøk av Motarbeider.no. Alle som arbeider i offentlig sektor skal være så effektive, og det stilles alle slags krav til medarbeidere om tilpasning, omstilling og utvikling. Hvordan kan man effektivt stikke kjepper i hjulene for slik utvikling, og hvordan kan man bidra til at ting går nedenom og hjem, slik at man får være i fred på jobben? Dette er den sentrale ideen i den dårligste forretningsideen noensinne, der Motarbeider arbeider for nedturer, svartmaling og forverring av arbeidsmiljøet. Som oppvarming til de gode samtalene rundt middagsbordet, gir dårlig leder Halvor Haukerud deg oppskriften på å gå fra medvind til motgang!

  NB: Baren åpner kl. 19:00

   

  Dag 2

  Tema: Om skolefrafall, skolevegring og utenforskap

  • 16 november

  • 08:45 - 09:15

  Ny forskning om frafall av unge, som kan ende i permanent utenforskap

  Ungdom som faller ut av skolen i dag, løper en større risiko enn tidligere for å havne i permanent utenforskap. I Telemark pågår det akkurat nå en forskningsstudie i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge, der forskere følger 70 ungdommer gjennom en tiårsperiode. Forskernes funn og erfaringer er relevante i forhold til en bredere debatt rundt alvoret av  frafall og utenforskap. Men også, hvor bør tiltakene settes inn?

 • Alvorlig skolefravær, forebygging og rutiner for oppfølging

  Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Marit Tørstad har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen.

 • Hvordan nå skolevegreren gjennom sine egne interesser? 

  Marit Sahlström har i femten år jobbet med unge, med stort eller totalt fravær, for å støtte dem tilbake til skolen og en sosial sammenheng. De siste årene har dette arbeidet blitt gjort gjennom Oneeighty. En viktig del av metoden er å koble de unges uformelle ferdigheter, til de formelle kravene i skolens læreplan. Gjennom å chatte på engelsk, spille online spill, følge blogger og lignende, kan man knytte kunnskapen sammen med skolens læreplan. Basert på elevenes interesser og livssituasjon, skaper Oneeighty prosjekter hvor de arbeider med skolekunnskap, mens de støtter de unge i å finne nye strategier for å håndtere ulike situasjoner. Oneeighty arbeider med elever fra hele Sverige. Marit Sahlström har jobbet som prosjektleder for Stocholms stadsmissions innsats Oneeighty, samt onlinepedagog for Föreningen Rektorsakademien.

 • Remapøblene - et samarbeid om sysselsetting av unge arbeidssøkere

  Et stadig mer spesialisert arbeidsmarked og høyere krav til kompetanse sperrer veien inn i arbeidslivet for mange. Pøbelprosjektet har som mål å få mennesker ut i jobb eller skole, og i dette innlegget forteller de og Rema hvordan de samarbeider for å få unge med hull i CVen inn i arbeidslivet. Hva skal til for å lykkes?

  • 16 november

  • 13:45 - 14:45

  Perspektiver på dialog med dagens ungdom med fokus på motivasjon og selvledelse

  Et foredrag om ungdom og kommunikasjon fra Jan-Martin Berge, som er spesialist i klinisk psykologi. Berge er en svært ettertraktet foredragsholder som balanserer faglighet med engasjement og energi. Akademisk stand up er en dekkende betegnelse!

Også i Bergen!

Den 3-4. desember 2018 arrangerer vi samme konferanse med litt annet program i Bergen.

Da får du blant annet møte Pål Surén fra FHI, Kristina Jullum Hagen fra NHO og mange andre spennende foredragsholdere.

Les mer om Ungt Utenforskap – Bergen

Konferansier:

Ingeborg Omdal Lykseth

Ingeborg har gjennom sin mangfoldige bakgrunn stor bredde i sin fagkrets, fra psykiatri og coaching, til filmregi og som prosessleder på workshops, som foredragsholder og som inspirator. Hun skal lede oss gjennom denne konferansen.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 12 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse, Arbeidshelse og som generelt kurs.

 

 

SE OGSÅ: Dagskurs for lærere:

Et praktisk rettet dagskurs for lærere i grunnskolen og i voksenopplæringen. Gjennomføres i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Påmelding her:

 • Priser kommer senere