Vernepleierkonferansen

En mulighetskonferanse og møteplass for vernepleiere.

Konferansen vil blant annet se på utviklingshemmede muligheter i ordinært arbeidsliv, hvordan teater og musikk bidrar til gode og helsebringende opplevelser samt parallellspor som tar opp viktige temaer du kan velge imellom.

 • 16 - 17 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 16 november

  • 09:45 - 10:15

  Åpning av Vernepleierkonferansen

  Mer informasjon kommer

 • Vernepleieren - Framtidsrettet og ettertraktet!

  Vernepleierutdanningen har blitt revidert, og i mars 2019 kom det nye nasjonale retningslinjer for utdanningen. På bakgrunn av dette ga FO gav en boken med tittelen Vernepleieren – Framtidsrettet og ettertraktet! Denne kom på FOs Landsmøte i november 2019. Formålet med utdanningen er oppdatert, og det er utformet fem kompetanseområder som beskriver kompetansen i den nye vernepleierutdanningen. Boken tar utgangspunkt i de 5 kompetanseområdene og viser til eksempler fra vernepleieres praksis og fagutvikling, samt innspill fra ulike brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere. Leder for profesjonsrådet for Vernepleiere i FO, Marit Selfors Isaksen og Rolf Magnus Grung, redaktør av boka og førstelektor OsloMet, vil gi oss et oversiktsbilde på de 5. kompetanseområdene, vise til eksempler på fagutvikling og å synliggjøre hvorfor vernepleierne er så ettertraktet. De vil bli mulighet for diskusjon rundt de enkelte emnene.

  Lunsj 11:45 -12:30

  Tema: Utviklingshemmede i et ordinært arbeidsliv

  • 16 november

  • 12:30 - 13:15

  Veier mot målet

  Hvordan kan vi implementere ulike verktøy i vårt arbeid for å sikre arbeidsinkludering av utviklingshemmede?

 • «HELT MED» En modell for inkludering av personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet

  Modellen kan vise til gode resultater og har som mål at Utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i. Gjennom deltakelse i arbeidslivet vil utviklingshemmede føle seg inkludert og deltakende i samfunnet på lik linje med andre. Organisasjonssjef i «HELT MED» Jann Aasbak vil presentere modellen, resultater og dele erfaringer fra arbeidet.

  Tema: Teater og sang som bidrar til å bryte ned barrierer og gi gode opplevelser

 • Bryter barrierer og legger tilrette for mestring på nye arenaer

  Pär Johansson startet Glada Hudik-teatern i 2006. En teatergruppe der utviklingshemmede og normalhemmede skuespillere opptrer side om side. Den store drivkraft i teateret har vært å bryte ned barrièrer mellom mennesker, og å forvandle redsel og fordommer til vennskap og forståelse. Reisen har vært preget av en rekke mentale omstillinger. Pär har fått flere priser for sitt arbeid som leder og foredragsholder, blant annet fikk han tildelt “Kungens medalj” i 2010, “Årets föreläsare” i 2010 og “Årets ildsjel” i 2016. Glada Hudik-teatern har spilt inn to langfilmer, tre dokumentarfilmer og har solgt ut billetter til teaterforestillingene sine på Broadway. Pär Johansson en av Sveriges store ildsjeler. Han brenner for at mennesker skal bli sett og verdsatt for den de er, for å skape mangfold og samarbeid mellom ulike grupper, og for troen på at alle kan utvikle seg om de blir møtt med nok engasjement og oppmuntring – en lidenskap han har blitt prisbelønnet for.

  • 16 november

  • 15:30 - 16:30

  Den musiske medisin!

  Barnet dysses i søvn av rolig vuggesang, jazzrytmer setter godfoten i sving, og de latinske får blodet til å bruse. I de fleste kulturer har musikk og rytmer vært en viktig del av helbredelsesritualer, og det forskes stadig mer på musikk og medisin. Særlig innenfor nevrologiske lidelser har bruk av musikk og rytme vist seg å ha positiv effekt. Rytmen fra en metronom kan, for eksempel, bedre ganglaget hos Parkinson-pasienter. Audun Myskja er en norsk lege, forfatter og musiker. Han er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, en satsning forankret i Stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg og i Omsorgsplan 2020

  • 17 november

  • 09:00 - 11:30

  Dag to av Vernepleierkonferansen vil bestå av fire spor:

 • Spor 1 - Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse

  Professor, Monika Haga fra NTNU vil i dette seminaret presentere en brukerundersøkelse som ble gjennomført i 2019 i samarbeid med stiftelsen FIRE – Ett skritt videre. Dette er et tilbud til mennesker som av ulike årsaker, som for eksempel; manglende nettverk, ensomhet, rus, psykiske utfordringer, har behov for et trygt og inkluderende miljø. Formålet med brukerundersøkelsen var å få frem medlemmenes opplevelse av mestring, tilhørighet og delaktighet i et helsefremmende  perspektiv. Det ble også undersøkt om 16 antatte betydningsfulle faktorer (familie, venner, økonomi og lignende) endret seg etter deltagelse, og om eventuelle
  endringer i noen grad kunne tillegges stiftelsen FIRE. Sett fra et brukerperspektiv antyder resultatene at tilnærminger som FIRE kan være et helsefremmende og supplerende tiltak innenfor rus og psykisk helsearbeid.

 • Spor 2 - Miljøterapeutisk arbeid i møte med psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelser

  Mennesker med autisme har forhøyet risiko for utvikle både psykiske hverdagsvansker som kognitiv overbelastning – «sliten hjerne», engstelse og nedstemthet, og psykisk lidelser som psykose, depresjon, angst eller PTSD. Mange mennesker med autisme strever med selvmordstanker, spesielt i ungdomsårene.
  Foredraget omfatter sammenhenger og årsaker til forhøyet risiko for psykiske vansker, hvordan vanskene kan identifiseres og tiltak. Det legges vekt på miljøterapeutenes ansvar og oppgaver knyttet til symptomforståelse og samhandlingsferdigheter.

 • Spor 3 - Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og trusler i helse og sosialsektoren.

  Vold og trusler er et stort problem i helse- og sosialsektoren. Daglig opplever ansatte, og føler seg utrygge på arbeidsplassen. Dette er en utfordring som må løses. Jobbaktiv har invitert en av de beste fagpersonen innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man kartlegger, oppdager signaler og håndterer vold og aggresjon. I tillegg fokuserer denne parallellseminaret på hvordan man tar vare på de som er blitt utsatt for voldsomme handlinger, og hvordan man systematisk kan arbeide med utøvere for å skape alternativer for vold.

 • Spor 4 - Pårørendesamarbeid - Hvordan får vi det til i praksis?

  Hvordan sikrer vi et godt pårørendesamarbeid i vårt arbeid med brukere og pasienter? Helsedirektoratet har lansert en veileder for involvering av og støtte til voksne pårørende. Der beskrives myndighetenes forventninger. Det er en klar forventning om at helsepersonell skal ha blikk for familien som helhet og legge til rette for felles mestring når alvorlig sykdom rammer eller brukere skal følges opp. Dette skal i hovedsak foregå uten tilførsel av nye ressurser. Hvordan kan vi som arbeider i helsetjenestene, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten få til dette? Kari Bøckmann arbeider som rådgiver/psykologspesialist ved Helse Nord RHF og som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

  Lunsj 11:30-12:30.

  • 17 november

  • 12:30 - 13:30

  Se mennesket bak diagnosen

  Adrian Lund er etter hvert blitt en av landets mest anerkjente foredragsholdere. Han har mye erfaring med hvordan det er å være «annerledes» i arbeidslivet. Lund har Tourettes, med veldig synlige tics, men har på tross av det jobbet 10 år i serviceyrket. Adrian Lund lærer deg å se etter personen bak lidelsen, enten det dreier seg om Tourettes syndrom, eller psykiske lidelser. Her får du mye latter, glede og tårer, samt lære hvordan det mange ser på som et hinder kan brukes som ressurs.

Andre relevante konferanser

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 8. mars:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 8. mars:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1205