Vold i eldreomsorgen

Fra kaos og mørketall til åpenhet og kontroll.

Det har blitt rettet mye oppmerksomhet mot temaet vold i eldreomsorgen, etter at Aftenposten satte på trykk en artikkelserie om dette. Gjennom konferansen «Vold i eldreomsorgen» ønsker vi å rette fokus mot arbeidsvilkår, forskning og praktiske eksempler som gir rom for læring og  forbedring. Målgruppe er helsepersonell, ledere og mellomledere, samt ulike interesseorganisasjoner.

 • 23 - 24 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 23 november

  • 10:00 - 10:40

  Åpning: Vold og overgrep mot eldre

  Det er ikke alle eldre som er trygge mot vold og overgrep. Hva vet landets fremste forskere om forekomsten av slik vold? Hva kan gjøres for å forebygge? Astrid Sandmoe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vil snakke om temaet. Hun har særlig kunnskap om vold og overgrep mot hjemmeboende eldre.

  • 23 november

  • 10:45 - 11:30

  Du ser det ikke før du tror det

  Forskning på vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i sykehjem er svært begrenset, til tross for avsløringer om at dette skjer oftere enn vi tror. Anja Botngård har kartlagt omfanget av ansatt-mot-beboer vold, pårørende-mot-beboer vold og aggresjon mellom beboere i norske sykehjem. Forskningen er unik i internasjonal sammenheng, og funnene antyder at vi må tørre å se for å oppdage.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

  • 23 november

  • 12:30 - 13:15

  Lederskapets betydning for å forebygge vold og overgrep

  Ulike definisjoner og forståelser av hva vold og overgrep og forsømmelser er, gjør det vanskelig å identifisere, rapportere og håndtere denne problematikken. Leders forståelse av dette temaet vil påvirke ansattes forståelse. Janne Myhre presenterer funn fra den første studien som har sett på lederes forståelse av vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem. Ledere setter standarden for kultur i sykehjemmet og er viktige for hvordan vold oppdages og håndteres.

 • Vold og overgrep mot eldre - et stort samfunnsproblem

  Det er ennå langt frem før man vet nok om omfanget av vold og overgrep mot eldre som bor på institusjon eller hjemme. Avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet understreker viktigheten av felles rutiner for å minske ulikhetene blant kommunene.

 • Åpenhet som verktøy

  Pasient- og brukerombud i Buskerud Anne Lene. E. Arnesen ønsker flere henvendelser fra bekymrede pårørende.  Hvilke rettigheter har pasient, bruker eller pårørende, og hvordan kan man sørge for mer åpenhet om problematikken?

 • Tips til deg som mistenker vold og overgrep

  Pårørendealliansens leder, Anita Vatland kommer til konferansen for å gi råd, spesielt til pårørende, dersom man mistenker vold. – Vi gir disse rådene fordi denne volden er skjult og fortsetter å være skjult dersom pårørendes bekymringer ikke blir hørt og tatt på alvor, sier Vatland.

  Dag 2

 • Nulltoleranse for vold og trusler

  -Man skal ikke bli vant til å bli utsatt for vold og trusler. Ingen skal bli utsatt for det på jobb. Det er ingen «nedre grense» for hva som er akseptabelt. Litt er ikke greit. Vi har sett at dette kan få tragiske konsekvenser og skal ha nulltoleranse for vold og trusler, sier Arbeidstilsynet.

  • 24 november

  • 09:15 - 09:40

  Fullt mulig å forebygge

  Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet har funnet plass i sin kalender for det hun mener er viktig konferanse om et brennaktuelt tema. – Det bør være fullt mulig å forebygge vold og trakassering mot eldre, mener hun.

 • Tiltakene mot vold virker

  Aftenposten avdekket at så mye som hver tiende avviksmelding fra norske sykehjem tilbake i 2018 handlet om vold, aggresjon eller trusler. Noen har funnet måter å redusere voldsbruken på med dokumentert effekt. Blant disse er Åsnes kommune, hvor man er nøye på å følge Arbeidstilsynets linje om nulltoleranse for vold.

 • Pilotprosjekt utløste mange flere bekymringsmeldinger

  TryggEst er et system som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Systemet prøves ut i 12 kommuner og bydeler i perioden 2018-2020. Vi får besøk fra Tromsø kommune, som skal fortelle om effektene av prøveprosjektet i sitt nærområde. Er det læringsverdi for resten av landets kommuner?

 • Tiltak og erfaringer i Ålesund

  Virksomhetsleder Henning Pilskog ved Hatlane omsorgssenter i Ålesund har sammen  med sine kolleger gått til uvanlige skritt for å trygge medarbeiderne i møte med potensielt farlige pasienter. Vi får høre om erfaringene.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj dag 2

  • 24 november

  • 12:30 - 13:15

  Forebyggende innsats og lavaffektiv tilnærming

  Med utgangspunkt i metoden lavaffektiv tilnærming og en lang rekke konkrete eksempler vil foredragsholderne vise til hva konflikter er, hvorfor de oppstår, hvordan man trinn for trinn løser dem, og ikke minst hvordan konfliktene kan forebygges.

 • Sekundærtraumatisering og omsorgstretthet

  Trusler om vold og voldshandlinger på arbeidsplassen forklarer mye av det høyere langtidssykefraværet blant kvinnelige helse- og sosialarbeidere sammenlignet med andre kvinner i arbeidslivet. Hva gjør det med arbeidstakeren å stå i fare for å utsettes for slike belastninger? Hvilke strategier kan brukes for å ivareta egenhelsen?

Andre relevante konferanser

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 27. juni:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 27. juni:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1205