Vold i skolen

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

 • 11 - 12 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 11 november

  • 10:00 - 10:30

  Ny Rapport: Vold og trusler er et omfattende problem i skolen!

  Arbeidstilsynet har gransket forholdene rundt vold og trusler ved 93 barne- og ungdomsskoler på Østlandet. Rapporten viser bla. at ansatte i skolen ikke har kunnskap og forståelse på hva som er en trusselsituasjon. Ansatte ikke får god nok opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler på arbeidsplassen skal forebygges og avdekkes. I tillegg mangler man kunnskap om hvordan de kan bruke regelverket for å forebygge vold og trusler. Dette må på plass for å kunne iverksette de riktige tiltakene. Dette kommer fram i rapporten. Seniorrådgiver, Silje M.R. Reisæter fra Arbeidstilsynet vil oppsummere funnene.

 • Nytter det å varsle?

  Lærere som varsler om at de er blitt utsatt for vold, blir ikke hørt, får ikke veiledning og blir ikke fulgt opp. Det sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), som mener det er ekstremt alvorlig at lærere ikke varsler. I en ny kartlegging kommer det frem at ikke alle lærere blir seriøst oppfattet når de varsler om vold fra elever. Og nesten 30 prosent har enten droppet å varsle, eller ga kun beskjed til en kollega.

  • 11 november

  • 11:15 - 12:00

  Om å bli krenket, og konsekvensene av det?

  Hvordan opplever lærerne vold og trusler i skolen? Børge Skåland fra Oslo MET har i sin doktorgradsavhandling intervjuet lærere fra grunnskole og videregående skole, som har opplevd trusler eller fysisk vold fra elever. I sin forskning kommer det bla. fram mangler på støtte fra både ledelse, kolleger og tillitsvalgte hos de som er krenket. Episodene blir bagatellisert og tiet i hjel. Lærere som ble sykemeldt etter voldshendelser, opplevde at ingen ringte eller tok kontakt med dem. Skånland vil i sitt foredrag gi råd til skolene om hva de bør gjøre når lærere og andre ansatte blir utsatt og krenket av elever.

 • Hvordan tar vi vare på den som blir utsatt?

  Møtet med utfordrende elever kan over tid være problematisk for læreren å håndtere. Det er viktig å bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med elever som kan være voldelige og ta mye oppmerksomhet. Foredragsholder vil gi råd om hvordan man skal unngå, og reparere omsorgstretthet. Didrik Hægeland arbeider som psykologspesialist ved Lovisenberg DPS, hvor han er barneansvarlig. Hægeland er tidligere leder for Alternativ til Vold i Drammen. Didrik Hægeland er en engasjert psykolog som har forelest både i inn- og utland om omsorgssvikt, vold og traumatisk stress, og som formidler kunnskap om et vanskelig tema på en tydelig og gjenkjennelig måte.

  • 11 november

  • 14:00 - 16:00

  Tiltaksplan mot vold, trusler og aggresjon i skolen

  Vold og trusler oppleves som et økende problem i skolen. Det er en tendens til at volden blir stadig mer brutal. Når elever eller ansatte utsettes for vold, kan det gi akutte, alvorlige fysiske, og psykiske skader og belastninger. Volden skaper utrygghet og gir negative ringvirkninger både for elevens læringsmiljø og lærerens arbeidsmiljø. For å sikre gode tiltak mot trusler og vold, skal den enkelte skole ha utarbeidet en plan for å håndtere og forebygge trusler og vold. En slik plan skal inneholde skriftlige rutiner og instrukser for hvilke tiltak som skal iverksettes i ulike situasjoner. I tillegg må de ansatte få nødvendig opplæring og trening i å forebygge og håndtere trusler og vold. Foredraget vil ta opp følgende tema:

  1. Vold og aggresjon som fenomen i skolen,
  2. Forebygging av vold og utagerende atferd
  3. Håndtering av aggresjon og fysisk vold
  4. Oppfølging og etterarbeid

  Dag 2

  • 12 november

  • 09:00 - 11:30

  Eksempler på planer og modeller i møte med vold i skolen

 • Andenes skole

  Skolen hadde lenge store vanskeligheter med å legge til rette for en god skolehverdag for elever med store utfordringer faglig, sosialt og emosjonelt. Det var over tid mye vold i skolen, stor grad av sykemelding blant ansatte, og elever som ramlet utenfor fellesskapet. PPT tok initiativ til et to-årig prosjekt med formål om å bedre skolehverdagen for alle i skolen. Stabilitet, forutsigbarhet, godt planarbeid og påfyll av kunnskap var viktige forutsetninger i prosjektet. Resultatene etter evaluering var svært gode.

 • Tema: Løvstadmodellen - En modell for økt trygghet på forebygging, håndtering og oppfølging av utagerende adferd i skolen.

  Forelesere Silje Gislefoss Netland og Gunnar Kleppe Næss vil i dette foredraget presentere følgende tema:

  • Opplæringsloven og Aktivitetsplikten – hva er lov og hva er lurt?
  • Traumatiserende tvang- eller traumebevisst omsorg i praksis?
  • Maktkamp, motvold og straff eller alternativ til tvang og vold med tilpasset kommunikasjon?
  • Voksenrollen, læringsmiljø og modellæring.
  • Oppfølging med forsoningsdialog og læring av alternativ til vold som kommunikasjonsform.

  Lunsj 11:30 -12:30

 • Adferdsvansker i skolen

  På mange skoler er hverdagen preget av uro og konflikter. Mye tid og energi går med til å skape ro i klasserommet, og dette går på bekostning av lærerens undervisning og elevenes læring. Med utgangspunkt i metoden laveffektiv tilnærming og en lang rekke konkrete eksempler vil foredragsholderne vise til hva konflikter er, hvorfor de oppstår, hvordan man trinn for trinn løser dem, og ikke minst hvordan konfliktene kan forebygges. Rådene er konkrete, praktiske og vil bli presentert i foredraget.

   

  Psykologene fra Erik Rova og Anton Sjögren fra selskapet Rova & Sjögran AB i Sverige är leg. psykologer med spesialisering på ulike områder. Rova er bl.a. bidragsyter til Levla-materialet som hjelper personalet i skolen til å  arbeide strukturert med tidlig innsats og håndtere problemsituasjoner som oppstår.

  • 14:00 - 14:10

  Oppsummering av avslutning av konferansier Ole Greger Lillevik

Konferansier for dagene

Ole Greger Lillevik
Ole Greger Lillevik er forfatter og førstelektor ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik. Han jobber også ved RVTS Nord som spesialrådgiver. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001.

Se også våre andre arrangementer:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 24. juni:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 24. juni:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168