Vold i skolen

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

 • 09 - 10 november 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 09 november

  • 10:15 - 12:00

  Forebygging av vold i skolen

  En stol farer gjennom klasserommet, utstyr ødelegges eller elever forlater klasserommet uten tillatelse. Hvordan håndterer du trusler som kommer? Hva gjør du som er lærer når du opplever vold i de daglige situasjonene? Dette er dessverre relativt vanlige situasjoner i skolen. Hvordan fungerer skolen i slike saker? Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret vil i sitt foredrag presentere viktige forebyggende tiltak i skolen og ulike perspektiver knyttet til barn og unge med atferd som utfordrer. Roland har over en 20 års periode arbeidet med elever som har en utagerende problematikk. Voksenrollen blir sentral i dette foredraget.

  • 09 november

  • 12:15 - 13:00

  Hva fungerer i møte med elever med atferdsvansker?

  Må det være slik at norm- og regelbrytende elever skal mislykkes i skolen? Elever med atferdsproblemer utgjør en relativt liten gruppe i skolen, men likevel oppleves disse som et stort problem. Hva vet vi om atferdsproblemer og tiltak som virker i møte med disse elevene? Terje Ogden er en toneangivende forsker og pedagog innen utdanning og samfunnsvitenskap. Han er en svært ettertraktet foreleser som er i stand til å gjøre forskning om til praktisk håndterbar kunnskap.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

  • 09 november

  • 14:00 - 14:45

  Idemyldring og erfaringsutveksling om tiltak mot vold i skolen

  En konferanse er en gylden anledning til å knytte kontakter mellom de som arbeider innenfor samme felt. Hva har andre gjort? Hvordan har andre løst utfordringene, hva ble prøvd som ikke fungerte? Gjennom ulike problemstillinger rundt vold mot lærere i skolen, vil deltakerne få idemyldre og dele dette på en måte som gjør resultatene tilgjengelig for alle på konferansen etter konferansen er avsluttet. Ledes av konferanselosen.

 • Atferdsproblemer i skolen

  Skolens primære oppgave er å undervise. Dette betyr at atferdsproblemer ofte blir sett på som andres ansvar. Derfor fokuserer man ofte innsatsen på familien eller ekskluderer elever med problemskapende atferd. Bo har som mål å gi skolens ansatte praktiske verktøy for å takle utagerende og forstyrrende oppførsel. Metodene som er introdusert er basert på lav affektiv tilnærming og nevropsykologi. Foredraget handler både om holdninger, teori, metode og tilnærming. Bo Hejlskov Elvén er en av Skandinavias mest ettertraktede foredragsholdere på området.

  Dag 2

  • 10 november

  • 09:00 - 09:45

  Rettigheter for de som er blitt utsatt for elevvold

  Mange lærere vet ikke hva slags erstatning de kan ha krav på hvis de blir utsatt for vold fra elever, mener advokat Carl Gunnar Sandvold. Med utgangspunkt i en gitt case, vil advokaten presentere saksgangen prosessen for hva skoleledelsen og den utsatte bør gjøre. Etter nesten 32 år i Projure, begynte Carl Gunnar hos Stavangeradvokatene den 1. mars 2019. Han har i over 20 år arbeidet utelukkende med personskader- og sykdom, dvs. alle helseplager som kan gi grunnlag for et krav mot forsikringsselskaper, NAV, staten eller andre. Det vanligste er trafikkskader, yrkesskader, feilbehandling i helsevesenet, voldsskader og ren forsikring.

  • 10 november

  • 10:00 - 10:45

  Hva kan vi lære av Clemens Saers historie?

  Hvilket rettsvern har lærere? Clemens Saers ble nesten drept av en elev i klasserommet. I de to påfølgende rettsakene hvor han krever at Oslo kommune skal ta ansvar som arbeidsgiver, føler han at han stått helt alene. Clemens Saers forteller sin historie.

  • 10 november

  • 11:00 - 11:45

  AART forebygger, reduserer Adferdsvansker og bygger sosial kompetanse i skolen

  AART (Adapted Aggression Replacement Training) er en metode for å forebygge og redusere adferdsvansker, og å bidra til å øke barnas sosiale kompetanse. I AART arbeider man i grupper i direkte kontakt med barn – og unge. AART følger en nøye utprøvd metodisk tilnærming som har vist seg å være veldig effektiv. Barna blir ofte flinkere til å samarbeide, flinkere til å beherske seg selv i stressende situasjoner og adferdsproblemer reduseres.

  • 10 november

  • 12:00 - 15:00

  Slik gjør vi dette i praksis - En verktøykasse for håndtering av vold i skolen

  Det å stå i aggressive og voldelige situasjoner i skolen krever at de ansatte har kompetanse til å ivareta elevene og seg selv. Dette er mulig gjennom å jobbe med riktig tilstedeværelse, konkrete forebyggende modeller for emosjonsregulering og å trene på praktisk håndtering. «En forutsetning for å hjelpe barn med regulering er at den voksne er innenfor sitt toleransevindu». Forelesningen fokuserer på hvordan vi i praksis kan oppnå dette.

 • Avslutning og oppsummering

Konferansier:

Bård Borch Michalsen

Bård er født i 1958, og utdannet medieviter. Han begynte å arbeide i lokalavis i 1976, og har tilbragt det meste av sitt liv i mediene. Han har vært redaktør i Andøyposten, Harstad Tidende og Haugesund Avis, og har erfaring fra en rekke øvrige større og mindre avisredaksjoner. Michalsen har skrevet bøker blant annet om mediehåndtering, profesjonell PR, informasjonsarbeid og om kommategnet, og han holder kurs og foredrag om de samme emnene. Michalsen underviser i profesjonell kommunikasjon ved Universitetet i Tromsø.  Han er i tillegg styreleder ved Kulturhuset i Harstad, og til daglig førstelektor ved Handelshøgskolen UiT i Harstad.

Andre relevante konferanser:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 24. juni:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 24. juni:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168