Yrkesfagkonferansen 2019

Karrierevalget er ikke enkelt. Hvordan kan skolene gi elevene god veiledning, og samtidig ivareta næringslivets behov?

Velkommen til Yrkesfagkonferansen 2019.

 • 25 - 26 mars 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Yrkesfag i ungdomsskolen

  Når myndigheter og forskningsinstitusjoner advarer om at det kan mangle 90.000-100.000 fagarbeidere mot 2040 må det tas grep. Hva gjør regjeringen for å stimulere til at det utdannes folk til å jobbe i kjeledress og i uniform? Statssekretær Atle Simonsen (Frp) orienterer.

 • Mester fremfor master!

  Åpning av yrkesfagkonferansen 2019. Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, forteller om betydningen av læring i arbeidslivet. Det satses for lite på kompetansen som får Norge til å virke.

 • NHOs kompetansebarometer

  Forskningsinstitusjonen NIFU presenterer hovedresultatene fra NHOs kompetansebarometer for 2018. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse blant alle bedrifter som er medlem i NHO og dekker alle landsforeninger og regioner. NHOs kompetansebarometer har vært gjennomført årlig de siste fem år, og vi har dermed mulighet for å se nærmere på utviklingen i denne perioden.

 • Samsvar mellom behov og yrkesvalg?

  Kompetansedirektør Are Turmo i NHO vil i sitt innlegg trekke linjer mellom NHOs kompetansebarometer og ungdommenes faktiske yrkevalg. Dimensjoneringen av det norske utdanningssystemet styres i stor grad av ungdommenes valg. Vi ser i dag betydelig rekrutteringsproblemer for noen yrker. Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen. Samtidig fører digitalisering og automatisering til endrede kompetansebehov framover. Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvordan kan de løses?

  • 25 mars

  • 13:00 - 14:00

  Konferanselunsj

  • 25 mars

  • 14:00 - 14:45

  Complete - om å redusere frafall

  Tusenvis av videregåendeelever forsvinner hvert år ut av skolen uten eksamen. Prosjekt «Complete» har som hovedmål å legge til rette for bedre gjennomføring og nærvær i videregående skole.  Kan gode psykososiale miljøer bidra til redusert frafall? Professor Torill Bogsnes Larsen forteller om et prosjekt som bør være av stor interesse.

 • Skolevegring - kan de ikke bare ta seg sammen?

  For at vi skal lykkes, må vi sørge for at så mange som mulig gjennomfører videregående utdanning. Skolevegring og alvorlig skolefravær er et økende problem i deler av veien mot fagbrevet. Hva er skolevegring, hvordan forebygger og behandler vi når eleven ikke vil på skolen? Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Marit Tørstad har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen.

 • Steigenmodellen - rett i lære

  De yrkesfagelevene som får plass i Steigenmodellen går i lære fra dag èn. Etter fire år går elevene opp til eksamen, og får fagbrev. Hva gjør ordningen med motivasjon og gjennomføring? – Perfekt for  lokalt næringsliv, og egnet til å berge potensielle «dropouts» hevder noen. Kan modellen være egnet for å tas i bruk i resten av landet?

  Dag 2

  • 26 mars

  • 09:00 - 09:30

  Omdømmet til yrkesfagene

  Hvordan står det til med omdømmet til de viktige yrkesfagene?  Er det bare i festtalene at statusen er høy? Hvilken betydning har statusen til yrkesfagene for samfunnsutviklingen? LO-sekretær Trude Tinnlund vil blant annet si noe om hvordan satsing på yrkesfagløp vil motvirke sosial dumping og styrke næringslivets konkurranseevne.

  • 26 mars

  • 09:30 - 10:00

  Norges hyggeligste håndverker

  Konkurransen Norges Hyggeligste Håndverker er et felles bransjeløft som både organisasjonene og aktørene i håndverkerbransjen stiller seg bak. Kan dette prosjektet ha effekt når det gjelder omdømmebyggingen til yrkesfagene?

 • Eventyrlyst - Norge trenger ungdom med vinger

  Læretid i Europa er bra for lærlingen og bra for bedriften. Det finnes gode muligheter for å la lærlinger ta deler av læretiden ved en bedrift utenfor landets grenser. For eksempel kan en lærling i automasjon få tre måneders praksis ved en tysk industrigigant som Liebherr. En annen lærling kan sendes til en relevant bilfabrikant, gjerne sammen med instruktøren sin.

 • Rett elev på rett plass

  Å velge studieretning og karrierevalg er både utfordrende og vanskelig. Hvordan kan skolene gi elevene god veiledning til eleven, som samsvarer med elevens forutsetninger og næringslivets behov for kompetanse og arbeidskraft? Leder Liv Hofgaard, Rådgiverforum Norge.

  • 26 mars

  • 11:30 - 12:30

  Konferanselunsj yrkesfag

 • Elevenes viktigste veivalg - skolens ansvar og muligheter

  Ungdommens viktigste karrierevalg skjer i ungdomsskolen. Hvilken støtte og veiledning får elevene i forkant av dette veivalget og hvordan fungerer karriereveiledningen i ungdomsskolen, og i den videregående skolen i dag? Hvordan kan skolen videre legge til rette for en karriereundervisning som imøtegår det fremtidige kompetansebehovet i arbeidslivet? Ruth-Wenche Hebnes Vinje er lektor i karriereveiledning, og prosjektmedlem i et utviklingsarbeid som utarbeider et nytt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge.

 • Når de unge blir slitne.

  Før var de eldre som var litt slitne – nå er de unge utmattet stresset og utbrent. Hva har skjedd? Er det slik at generasjon prestasjon brenner lyset i begge ender, eller er det en ny verden der ute?

Se også våre andre arrangement:

Les mer om Ungt Utenforskap – Bergen

 

DAGSKURS FOR LÆRERE:

Et praktisk rettet kurs rettet mot lærere i grunnskole og i voksenopplæring. Kurset arrangeres i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Påmelding her:

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. desember: kr. 2500 kr. 3125
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. desember: kr. 3200 kr. 4000
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168