Yrkesfagkonferansen 2019

Karrierevalget er ikke enkelt. Hvordan kan skolene gi elevene god veiledning, og samtidig ivareta næringslivets behov?

Velkommen til Yrkesfagkonferansen 2019.

 • 25 - 26 mars 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Yrkesfag i ungdomsskolen

  Når myndigheter og forskningsinstitusjoner advarer om at det kan mangle 90.000-100.000 fagarbeidere mot 2040 må det tas grep. Hva gjør regjeringen for å stimulere til at det utdannes folk til å jobbe i kjeledress og i uniform? statssekretær Tom Erlend Skaug (H) informerer.

 • Mester fremfor master!

  Åpning av yrkesfagkonferansen 2019. Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, forteller om betydningen av læring i arbeidslivet. Det satses for lite på kompetansen som får Norge til å virke.

 • NHOs kompetansebarometer

  Forskningsinstitusjonen NIFU presenterer hovedresultatene fra NHOs kompetansebarometer for 2018. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse blant alle bedrifter som er medlem i NHO og dekker alle landsforeninger og regioner. NHOs kompetansebarometer har vært gjennomført årlig de siste fem år, og vi har dermed mulighet for å se nærmere på utviklingen i denne perioden.

 • Samsvar mellom behov og yrkesvalg?

  Kompetansedirektør Are Turmo i NHO vil i sitt innlegg trekke linjer mellom NHOs kompetansebarometer og ungdommenes faktiske yrkevalg. Dimensjoneringen av det norske utdanningssystemet styres i stor grad av ungdommenes valg. Vi ser i dag betydelig rekrutteringsproblemer for noen yrker. Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen. Samtidig fører digitalisering og automatisering til endrede kompetansebehov framover. Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvordan kan de løses?

 • Fremtidens videregående skole

  I 2019 er det 25 år siden Reform 94 ga alle elever rett til videregående opplæring. Spesialrådgiver Siri Halsan i KS sitter i utvalget som jobber med fremtidens struktur og innhold i den videregående skolen. Halsan vil snakke om bakgrunnen for arbeidet, og hva man så langt er kommet frem til.  Hovedinnstillingen skal leveres i 2019.

  • 25 mars

  • 14:00 - 14:45

  Complete - om å redusere frafall

  Tusenvis av videregåendeelever forsvinner hvert år ut av skolen uten eksamen. Prosjekt «Complete» har som hovedmål å legge til rette for bedre gjennomføring og nærvær i videregående skole.  Kan gode psykososiale miljøer bidra til redusert frafall? Professor Torill Bogsnes Larsen forteller om et prosjekt som bør være av stor interesse.

 • Skolevegring - kan de ikke bare ta seg sammen?

  For at vi skal lykkes, må vi sørge for at så mange som mulig gjennomfører videregående utdanning. Skolevegring og alvorlig skolefravær er et økende problem i deler av veien mot fagbrevet. Hva er skolevegring, hvordan forebygger og behandler vi når eleven ikke vil på skolen? Spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut, Marit Tørstad har lang erfaring fra PPT, BUP, helserettigheter/retningslinjer, undervisning og foredrag. Hennes spesialområde er skolevegring, angst, barn og unge som står i risiko for å droppe ut av skolen.

 • Steigenmodellen - rett i lære

  De yrkesfagelevene som får plass i Steigenmodellen går i lære fra dag èn. Etter fire år går elevene opp til eksamen, og får fagbrev. Hva gjør ordningen med motivasjon og gjennomføring? – Perfekt for  lokalt næringsliv, og egnet til å berge potensielle «dropouts» hevder noen. Kan modellen være egnet for å tas i bruk i resten av landet?

  Dag 2

 • Omdømmet til yrkesfagene

  Hvordan står det til med omdømmet til de viktige yrkesfagene?  Er det bare i festtalene at statusen er høy? Hvilken betydning har statusen til yrkesfagene for samfunnsutviklingen? Liv Sannes er avdelingsnestleder i Samfunnspolitisk avdeling i LO. Hun vil blant annet si noe om hvordan satsing på yrkesfagløp vil motvirke sosial dumping og styrke næringslivets konkurranseevne.

 • Hva skal til for at yrkesfagene blir enda mer attraktive utdanninger?

  Byggenæringens Landsforening har tanker om hvordan yrkesfagene skal bli mer attraktive.

 • Eventyrlyst - Norge trenger ungdom med vinger

  Læretid i Europa er bra for lærlingen og bra for bedriften. Det finnes gode muligheter for å la lærlinger ta deler av læretiden ved en bedrift utenfor landets grenser. For eksempel kan en lærling i automasjon få tre måneders praksis ved en tysk industrigigant som Liebherr. En annen lærling kan sendes til en relevant bilfabrikant, gjerne sammen med instruktøren sin.

 • Rett elev på rett plass

  Å velge studieretning og karrierevalg er både utfordrende og vanskelig. Hvordan kan skolene gi elevene god veiledning til eleven, som samsvarer med elevens forutsetninger og næringslivets behov for kompetanse og arbeidskraft? Leder Liv Hofgaard, Rådgiverforum Norge.

  • 26 mars

  • 11:40 - 12:10

  Pause og utsjekking

 • Elevenes viktigste veivalg - skolens ansvar og muligheter

  Ungdommens viktigste karrierevalg skjer i ungdomsskolen. Hvilken støtte og veiledning får elevene i forkant av dette veivalget og hvordan fungerer karriereveiledningen i ungdomsskolen, og i den videregående skolen i dag? Hvordan kan skolen videre legge til rette for en karriereundervisning som imøtegår det fremtidige kompetansebehovet i arbeidslivet? Ruth-Wenche Hebnes Vinje er lektor i karriereveiledning, og prosjektmedlem i et utviklingsarbeid som utarbeider et nytt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge.

 • Når de unge blir slitne

  Før var de eldre som var litt slitne – nå er de unge utmattet stresset og utbrent. Hva har skjedd? Er det slik at generasjon prestasjon brenner lyset i begge ender, eller er det en ny verden der ute?

Se også våre andre arrangement:

DAGSKURS FOR LÆRERE:

Et praktisk rettet kurs rettet mot lærere i grunnskole og i voksenopplæring. Kurset arrangeres i Oslo, og  Trondheim, Påmelding her:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. desember:kr. 2500kr. 3125
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. desember:kr. 3200kr. 4000
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168