Covid-19

Informasjon vedrørende gjennomføring av våre arrangementer som følge av korona pandemien.

Oppdatert: Torsdag, 18. mars kl 11:20.
Første gang publisert 11/03/20 – 09:00

Basert på anbefalinger og råd har vi besluttet følgende:

Mars

 • 16.-17. ADHD i skolen. Utsatt til høsten (ny dato: 28.-29.september)
 • 23.-24. Integreringskonferansen. Utsatt til høsten (ny dato 19.-20. november)
 • 23.-24. Aktivitetstilbud for personer med demens. Utsatt til høsten (ny dato 28.-29. september)
 • 23.-24. Ungt utenforskap. Utsatt til høsten (19.-20.oktober)

Mai

 • 7.-8. Autisme i skolen. Utsatt til høsten (ny dato 28.-29. oktober)
 • 7.-8. Karriereveiledning i skolen. Utsatt til høsten (ny dato 26.-27. oktober)
 • 13.-14. Tverrfaglighet i skolen. Utsatt til høsten (ny dato 19.-20. november )
 • 25.26. Skolevegringskonferansen. Utsatt til høsten (ny dato 19.-20. oktober)
 • 25.-26. Barnevernskonferansen. Utsatt til høsten (ny dato 9.-10. november)
 • 25.-26. Sorg og traumer. Utsatt til høsten (ny dato 19.-20. oktober)

Juni

 • Vernepleierkonferansen. Utsatt til høsten (ny dato 16.-17. november)

Detaljert informasjon vedrørende påmelding, dato, faktura etc. vil sendes hver enkelt deltaker.

Foto: CDC, Alissa Eckert