Covid-19

Informasjon vedrørende gjennomføring av våre arrangementer som følge av korona pandemien.

Oppdatert: Tirsdag, 10.nov .
Første gang publisert 11/03/20 – 09:00

Vi venter på de siste råd og veiledninger fra Ullensaker kommune, men hittil er følgende klart:

Intergreringskonferansen blir heldigital.

Ung Velferd- beslutning vedrørende gjennomføring kommer snart.