Silje Gislefoss Netland

Vernepleier, Master i spes.ped.

Vernepleier, praktisk pedagogisk utdanning og master i spesialpedagogikk (tvang og makt i skolen overfor enkelte elever med utviklingshemning). Jobbet i hjemmebaserte tjenester noen år som vernepleier og leder noen år først. Fra 2003-2015 jobbet i skolen som leder, miljøarbeider og lærer. Fra 2016 hatt eget firma og jobber med kursing og veiledning inn i tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Rom for mestring og utvikling.