Aase Bergmann

Rådgiver

Siden 2002 har Aase Bergmann arbeidet med tematikken samarbeid mellom skole og arbeidsliv fra ulike perspektiv. Hun har vært både vært lærer i ungdomsskolen og prosjektleder for Partnerskap – skole næringsliv i NHO.

Siden 2011 har Aase Bergmann vært ansatt i Bergen kommunes fagavdeling for skole, med ansvar for faget Utdanningsvalg og samarbeidsordningen mellom skole og arbeidsliv; Ka vil DU bli? Hun utvikler og organiserer Utprøving på videregående skole og Fagdag i bedrift. Slik får elever egen erfaring med en utdanning og et yrke, de er interessert i, før de skal gjøre valg om videregående opplæring. Hun vil fortelle om sine erfaringer basert på at mer enn 50.000 elever har deltatt på de to overnevnte ordningene.