Ada Sofie Austegard

Stine Sofies stiftelse

Ada Sofie Austegard er generalsekretær for Stine Sofies Stiftelse. Stine Sofies Stiftelse ble opprettet i 2000 som følge av Baneheia-saken og oppkalt etter Stine Sofie Sørstrønen, som ble drept i Baneheia i Kristiansand. Arbeidet har blant annet sørget for lovendringer som styrker fornærmedes rettigheter, gitt bedre utstyr og mer midler for å avdekke vold og overgrep mot barn.