Adele Flakke Johannessen

Prosjektleder i Teknologirådet

Adele leder Teknologirådets prosjekt Assisted Living om teknologi i demensomsorgen. Hun er også en av de som står bak rapporten «Scenarioer for demensomsorg i 2035».