Aksel Inge Sinding

Klinisk psykolog

Aksel Inge Sinding er klinisk psykolog med spesialistutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST), samt forfatter av boken «Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg».