Alicia Olafsen

Veileder og fysioterapeut

Jobbsjansen for innvandrerkvinner i Trondheim kommune