Anette Vaage Slåtto

Universitetslektor

Anette Vaage Slåtto jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og underviser blant annet i det nye emnet «Karriereveiledning i flerkulturell kontekst». Hun har Master i karriereveiledning og arbeidserfaring fra Karrieresenteret Vestfold, Larvik integreringsmottak og NAV Tønsberg. Gjennom prosjektet i Larvik integreringsmottak initiert av Kompetanse Norge, har hun vært med på å utvikle metodikk for karriereveiledning av nyankomne flyktninger.