28q, 0,187s

Anja Høye Rogde

Psykologspesialist

Anja Høye Rogde er utdannet psykolog fra 2004 og spesialist i klinisk psykologi.

Anja tilbyr oppfølging ved kriser, traumer, angst og sorg og tar oppdrag rettet mot barn, voksne og familier. Hun arbeider mye med volds- og overgrepsproblematikk. Anja tilbyr også familie-/fosterhjemsveiledning, barnefaglige sakkyndigshetsoppdrag, samt undervisning- og veiledningsoppdrag rettet mot offentlig sektor/fagpersonell. Anja har i tillegg mye erfaring med behandling i gruppe.

Anja er sertifisert innen EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) som er en effektiv behandlingsmetode ved traumer  og anvender også angst- og traumefokusert kognitiv terapi. Ved familie/foreldreveiledning anvender hun emosjons- og tilknytningsfokusert metodikk.  Hun har 2 årig videreutdanning i Marte Meo metoden og fordypning i barn/ungdom og sped- og småbarns psykiske helse.

Tidligere har Anja arbeidet i spesialisthelsetjenesten/BUP og konsultasjonstjenesten ved Haukeland sykehus og som kommunepsykolog i Fjell. Fra engasjement ved RKBU Vest og UIB har hun også erfaring med tjeneste- og tiltaksutvikling,  praksisnær forskning og undervisning/veiledning. Anja har i tillegg 1. og 2. avd juss fra 1995 og en spesiell interesse for barns omsorgsbetingelser og medvirkning i barnevern og rettsapparatet.