Ann-Marit Sæbønes

Ann-Marit Sæbønes har vært en sentral person i kampen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne over en årrekke. Hun har vært leder for FFO, direktør i Bufdir, ordfører i Oslo og er fremdeles aktiv blant annet som leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Hun er invitert til konferansen for å snakke om CRPD, hva konvensjonen innebærer og hvorfor denne er viktig for vernepleiere som yrkesutøvere og profesjon.