Anne Bitsch

Forfatter, kjønnsforsker og PhD-stipendiat

Anne Bitsch er utdannet samfunnsgeograf. Hun har skrevet flere bøker om omsorgssvikt, alkoholisme og seksuelle overgrep. I 2019 disputerte hun med en doktorgrad om rettssystemets håndtering av voldtektssaker.