Anne-Kari Remøy

Forsker og høskolelektor

Anne-Kari Remøy har blant annet hovedfag i Flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, samt videreutdanning i migrasjonspedagogikk og spesialpedagogikk.