Anne-Margrethe Støback

Sykepleier og universitetslektor

Støbacks spesialfelt er demens og alderspsykiatri. Endret atferd ved utvikling av demenssykdom.
Kompetanseutfordringer for helsepersonell som arbeider med personer med demenssykdom