Anne Nielsen

Forfatter, pedagog og terapeut

Anne Nielsen driver Foreldrepraxis, som ble etablert i 2005. Hun er utdannet førskolelærer og samtaleterapeut i psykosyntese. Nielsen har i tillegg lang praksis både fra barnehage og smågruppebarnehage for barn med spesielle behov. Hun har vært SFO-leder og er instruktør i Dan Olweus’ antimobbeprogram. Anne Nielsen har arbeidet som kursleder og foredragsholder for Nettverket! for SFO i mange år og vært daglig leder på Vangseter, Norges største privatklinikk for rusbehandling. Nå konsentrerer hun seg om å være forfatter, gi veiledning og å drive kursvirksomhet. I tillegg til å jobbe som fagutvikler for Læringsverkstedet, en privat barnehagekjede. Hun er også mor til to voksne barn som hun stadig lærer mere av.

Anne Nielsen er forfatter av boka Han b’ynte – en liten bok om barn og konflikter skrevet for SFO om SFO av en SFO’er og Fra snill til englevill – en bok om de usynlige barna. Om Foreldrerollen: Det er du som er voksen! CappelenDamm 2011. Hun har skrevet Hjerteprogrammet – et program for sosial, emosjonell kompetanse, GAN Ascehoug 2013 i samarbeid med Læringsverkstedet. Forfattere Anne Nielsen, Randi Sundby og Marit Rasmussen. Hennes siste bok er Hverdagslykkehvordan unngå syv feilgrep i moderne barneoppdragelse og utdanning.

Forlaget Sjeleføde ble etablert 17.11.2017. Det eies og drives av Anne Nielsen, førskolelærer og samtaleterapeut i psykosyntese. Hun har lang praksis fra barnehage og har vært SFO-leder, hvor hun utviklet kurs i konflikthåndtering, og er instruktør i Dan Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing. Anne har vært kursleder for Nettverket! for SFO, og daglig leder på Vangseter, en privatklinikk for rusbehandling, og fagutvikler for Læringsverkstedet AS, Norges største private barnehagekjede. De siste 10 årene har hun vært forfatter og reist Norge rundt, med kurs og foredrag i regi av sitt eget firma, Foreldrepraxis. Hun står også som nr.2 på MDG’s liste til kommunevalget på Hamar.

Tidligere publikasjoner:
Han b’ynte 
– en liten bok om barn og konflikter.
Rom for lek og læring, Video om kreativ innredning av Møllergata SFO. Begge produsert for Nettverket! for SFO, video i samarbeid med Vegard Svingen.
Fra snill til englevill – en bok om de usynlige barna. Pedagogisk Forum, 2007.
Foreldrerollen: Det er du som er voksen! CappelenDamm, 2011.
Kom i 3. opplag i januar 2019.
Hjerteprogrammet – et program for sosial, emosjonell kompetanse, GAN Aschehoug 2013, i samarbeid med Læringsverkstedet AS. Forfattere, Anne Nielsen, Randi Sundby og Marit Rasmussen.
Hverdagslykke- Hvordan unngå syv feilgrep i moderne barneoppdragelse og utdanning,
Sjeleføde forlag, 2018.