Antje Bomann-Larsen

Kurs- og foredragsholder

Antje Bomann-Larsen har egenskaper og kunnskap som gjør at hennes foredrag blir virkelighetsnær til kursdeltakernes arbeidshverdag. Hun har en master i idéhistorie fra Århus, med suppleringsfag i teater fra Klaipeda i Litauen og studier i arabisk fra Berlin.